گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 228 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

 

دستگاه برای آموزش و آزمایش طراحی شده است.از آن برای نمایش دادن اهداف مرتبط  با اصل عملکرد توربین پلتون استفاده می شود.اورفیس تزریق نازل با استفاده از تنظیم محوری پیستون نازل میتواند تغییر کند.

به وسیله ی دستگاه مکانیکی مانع قابل تنظیم،میتوان فشاررا بر توربین اعمال کرد.

به کمک تنظیم کننده نازل و دستگاه مانع میتوان منحنی مشخصه توربین و عملکرد منحنی ها،برای سرعت های دورانی گوناگون  را رسم کرد

 

دستگاه برای آموزش و آزمایش طراحی شده است.از آن برای نمایش دادن اهداف مرتبط  با اصل عملکرد توربین پلتون استفاده می شود.اورفیس تزریق نازل با استفاده از تنظیم محوری پیستون نازل میتواند تغییر کند.

به وسیله ی دستگاه مکانیکی مانع قابل تنظیم،میتوان فشاررا بر توربین اعمال کرد.

به کمک تنظیم کننده نازل و دستگاه مانع میتوان منحنی مشخصه توربین و عملکرد منحنی ها،برای سرعت های دورانی گوناگون  را رسم کرد

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج