گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 14,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بهران
نگارش : علیرضا دانشفر
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۳۴ صفحه و ۷ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : طرح مساله
فصل دوم : مروری کارهای انجام شده
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : برآورد امکانات و منابع ملی ( دولتی و خصوصی ) به منظور مقابله با بحران
فصل پنجم : ارایه ساختار مناسب مدیریت ناوگان حمل و نقل جاده ای در شرایط بحرانی طبیعی
فصل ششم :  نحوه عمل ساختار پیشنهادی در یک سناریوی فرضی زلزله (مطالعه موردی)
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

خرید و دانلود

با قیمت 14,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج