گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان : استفاده و بررسي يك مدل رياضي بارش رواناب جهت تعيين ابعاد سرريز اوجي و نيلوفري
نگارش : علیرضا مجربی کرمانی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۰۳ صفحه و ۷ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش سازه می باشد که فصول آن شامل :
ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ : ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ      
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ : ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :  ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺌﻮﺭﻱ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺮﺭﻳﺰ ﺍﻭﺟﻲ ﻭ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ﻭ ﻓﻠﻪ ﺍﻱ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : نتیجه گیری

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج