گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

در این پژو هش قصد داریم به بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد بپردازیم.

از تجزيه و تحليل و بررسي داده‌ها نتيجه زير بدست آمد:

بين افراد معتاد و غيرمعتاد از لحاظ شخصيت ضداجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد (P=0)

يافته‌هاي فرعي زير نيز از تحقيق حاضر بدست مي‌آيند:

  • بين خود بيمارانگاري در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد.( ۰۰۸/۰=P)
  • بين افسردگي در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (۰۰۳/۰=P)
  • بين پارانويا در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (۰=P)
  • بين اسكيزوفرني در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (۰۰۳=P)

 

زندگي بشر از ابتدا با مشكلات و مسائلي همراه بوده است و تاريخ گوياي گوشهآاي از مشكلات بشر است. زيرا در تاريخ قطور زندگي بشر گر چه هنوز چند برگي از آن بيشتر بررسي نشده و اين مقدار كم هم مبهم است ، ولي با همه ابهام و تاريك كه دارد، فريادها و ناله‌هاي دلخراش و داستانهاي غم‌انگيز بشر را نتوانسته است مخفي كند. گر چه امروزه پيشرفتهاي در همه زمنيه‌هاي زندگي بشر بوجود آمده ولي باز هم وحشت و اضطراب و انحراف از بشر دور نشده است. زماني بشر از طوفان و سيل و تحطي و بيماريهاي واگير وحشت داشت و زماني از جنگ‌ها و لشكركشيها. در اثر پيروزي علم بر طبيعت مقداري از اين مصائب و نگرانيها از بين رفته و ليكن جاي خود را به دردها و مصائب سخت‌تري داده است. اكنون بشر از درون ناراحت است و از ناراحتي‌هاي عصبي و رواني شكايت دارد. از همنوع خود بيم دارد. ترس و وحشت از سلاحهاي اتمي و ميكروبي و شيميايي قرن بيست و يكم را به قرن «اصطراب و تشويش» مبدل ساخته، و از همه مهمتر اكنون از مسئله «اعتياد» كه پديده‌اي نسبتاً جديد است و انبوهي از انسانها را به خودكشي تدريجي محكوم نموده وحشت دارد.

در حال حاضر مسئله اعتياد به مواد مخدر در مقابل گروهي از انسانها قرار گرفته است كه به علت عدم تامين اقتصادي و اجتماعي ، فشارهاي رواني و خانوادگي و غيره براي فرار از حقايق تلخ زندگي به ‌آن پناه مي‌برند.

كشيدن يك نخ سيگار ، نوشيدن يك ليوان نوشابه الكلي ، زدن چند پك به وافور و استعمال يك ذره مرفين هروئين براي تسكين و بي‌خبري از اضطراب دروني و فشار رواني ناشي از فقر اقتصادي و مسائل ديگر اولين قدم بسوي بدبختي و خودكشي تدريجي است. عوامل اقتصادي ، اجتماعي ، رواني ، جسمي و مخصوصاً عوامل خانوادگي در هماهنگي فرد با محيط اجتماعي نقش مهم دارد. آرامش و امنيت، نداشتن فشار و اضطراب دروني و خانوادگي، از تعدادي از انحرافات منجمله اعتياد به مواد مخدر كاسته و انسان را در برابر مشكلات مقاوم مي‌نمايد، اگر تحولات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي هماهنگ و متناسب با نيازهاي افراد جامعه نباشد، در درون انسانهايي كه زمينه مساعد دارند انفجار رخ داده و وقوع انحراف و اعتياد حتمي است و حتي شيوع امراض رواني اجتناب‌ناپذير است.

انحراف يا كجروي كه از آن بنام عارضه يا بيماري ياد مي‌كنند يكي از مظاهر زندگي دسته جمعي بخصوص زندگي امروزه است و از زماني آغاز شد كه انسان به صورت گروهي زندگي خود را شروع نمود. شرايط خاص و ملاكها و الگوها و ارزش‌هاي حاكم بر هر جامعه، در تغيير مفهوم انحراف و كيفيت ‌آن موثر است.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۲۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج