گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 20,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان : بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه
نگارش : سوگل قباد
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۳۲۴ صفحه و ۴ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم : ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺎرون
فصل سوم : ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﻼب ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﺎرون دو
فصل چهارم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد

خرید و دانلود

با قیمت 20,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج