گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و الهیات.

در ۲۰۰ صفحه .

بیش از ۳۰ منبع

دارای فهرست مطالب زیر :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                 صفحه

بخش اول : حقوق فقهی و مدنی جنین

فصل اول : حقوق فقهی جنین ……………………………………۱

تاریخچه ی جنین شناسی……………………………………….. ۳

حقوق جنین در آموزه های نبوی ……………………………. ۵

جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه ………………………. ۱۳

 

فصل دوم : حقوق مدنی جنین ……………………………………. ۳۲

شخصیت حقوقی جنین …………………………………………….. ۳۲

احراز وجود جنین …………………………………………………….. ۳۳

ایجاد پاره ای تعهدات به نفع جنین معدوم …………………………………………..۳۳

زنده متولد شدن جنین …………………………………………………… ……………………۳۵

تولد جنین آزمایشگاهی ……………………………………………….. ………………..۳۵

نظریه ی حیات تقدیری برای جنین ……………………………………. ………………….۳۶

بار اثبات زنده متولد شدن جنین……………………………………………………….۳۷

حقوق مدنی جنین …………………………………………………………………………۳۸

خسارات وارد شده بر جنینی که ناقص متولد شده است ………………………………….۴۱

مسئولیت کیفری سقط جنین ……………………………………………………………………۴۳

پیامدهای حقوقی اهداء جنین ……………………. ………………………………۵۶

وضع حقوقی طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ………………………………………. ۶۷

جنین چه حقوقی دارد ؟ …………………………………………………………….۷۴

انتظارات جنین از مادر باردار ………… ………………………………………………..۷۸

آمار سیاه ………………………………………………………………………………….. ۸۰

ناگفته های یک پرستار از قتل جنین های سقط شده ی زنده ………………………………۸۷

 

                    بخش دوم : حقوق فقهی ومدنی اطفال

فصل اول : حقوق فقهی اطفال……………………………………………………………۸۸

احکام و حقوق فقهی اطفال از نظر شهید اول …………………………………….. ۸۹

نسب ناشی از شبهه…………. ………………………………………………………..۹۲

شرایط و مقررات سرپرستی اطفال بی سرپرست……………………………………………۹۹

اماره فراش………….. ……………………………………………………….۱۰۲

فصل دوم : حقوق مدنی اطفال………………………………………………………..۱۱۰

تربیت اطفال……….. ………………………………………………۱۱۰

نفقه ی اولاد.. ………………………………………………………۱۱۶

حقوق و تکالیف سرپرستان و طفل ………………………………….ر۱۲۰

نست نا شی از زنا (  نسب نامشروع ) …………………………………….. ۱۲۱

نفی ولد از طریق لعان……………………………………………………….۱۲۴

نگاهداری اطفال………………………………………………………….۱۳۱

اشخاصی که عهده دار حضانت هستند  ………………………………………………135

حضانت طفل بعد از فوت پدر و مادر……………………………………………….۱۴۳

شرایط حضانت….. ………………………………………………………..۱۴۵

سقط جنین مانعی برای ارث………………………………………………..۱۵۰

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی…………………………………………………۱۶۱

حقوق اطفال در ارث و وصیت……………………………………………………..۱۷۰

منابع و ماخذ………………….. …………………………………………۱۹۷

 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج