امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 90 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
بررسی کمانش حرارتی تیر FGM با دو لایه پیزوالکتریک(۹۰صفحه)

چکیده
با دو محرک پیزوالکتریک پرداخته شده (FGM) در این پژوهش به بررسی کمانش حرارتی تیر تابعی
است. خواص ماده شامل ضریب انبساط حرارتی و مدول الاستیسیته در جهت ضخامت تیر بطور پیوسته،
مطابق با مدل توانی تغییر می کند. با استفاده از تئوری تیر اویلر-برنولی و روش حساب تغییرات و جمع
نیرو معادلات تعادل و پایداری بدست آورده شده است. با در نظر گرفتن تکیه گاه ساده برای تیر مذکور،
محاسبه دمای بحرانی کمانش بر حسب ترمهای ولتاژ محرک، خواص مکانیکی و هندسی تیر، بصورت
تحلیلی انجام شده است. این رابطه نشان می دهد با اعمال ولتاژ منفی به لایه های محرک دمای بحرانی
کمانش افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: تیر، ماده تابعی، پیزوالکتریک، بار حرارتی، معادله پایداری، روش تعادل بحرانی

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج