گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 16,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان : بهره گيري از مدلهاي احتمالاتي در تعيين دبي طراحي سازه هاي هيدروليكي سدهاي مخزني
نگارش : ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻌﺰزي زاده ﺗﻬﺮاﻧیاین پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۶۲ صفحه و ۵ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع سیلاب
فصل دوم : ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
فصل سوم : ﻣﻮاد و روش ها
فصل چهارم : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ 
فصل پنجم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و پیشنهاد

خرید و دانلود

با قیمت 16,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج