گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,200 تومان

۱-    سازمان بين المللي كار (ILO) نقش رهبري كننده بين المللي را در اشتغال جمعيت جوان در چهارچوب شبكه اشتغال جوانان دبير كلي سازمان ملل متحد و قطعنامه هيئت كل سازمان ملل متحد دربارة «ارتقاي اشتغال جوانان» ايفا مي كند. هم چنين اين موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گرديد كه توسعه و اجراي راهبردهاي كار شايسته و مولد را براي جوانان به عنوان يك هدف در همكاري با كشورهاي در حال توسعه، مد نظر قرار مي دهد. اين مسئوليت‌ها، انعكاسي از توافق پايدار مشاركين ILO و سازماندهي جهت ارتقاي كار شايسته براي تمامي مردان و زنان جوان مي باشد.۲-    در نوامبر سال ۲۰۰۳، هيئت دولتي ILO، اشتغال جوانان را به عنوان يك موضوع براي بحث عمومي در كنفرانس بين المللي كار در ژوئن ۲۰۰۵ تعيين كرد. در تدارك براي بحث عمومي، هيئت دولت، اجراي يك گردهمايي سه جانبه درباره اشتغال جوانان را به اثبات رساند يعني: راه پيش رو در اكتبر ۲۰۰۴٫ موضوع اصلي اين مباحثه عبارت از بررسي خط مشي هاي ملي و برنامه‌هاي مبتني بر تشويق ايجاد مشاغل داراي كيفيت براي مردان و زنان جوان و تعيين زمينه‌هاي اوليه توافق درباره ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي مساله بود، به عبارت ديگر «اقدام به تهيه چارچوبي براي مباحثات كامل تر درباره اين مساله در كنفرانس بين المللي كار در ژوئن ۲۰۰۵ بود، جائيكه نتايج جامع تري تصميم گيري خواهند شد».

خرید و دانلود

با قیمت 3,200 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج