گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 192 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

تحليل تئوري و عددي مدهاي واماندگي در پانل ساندويچي لانه زنبوري تحت بارهاي۱۱۱ص

مهندسی مکانیک / طراحی کاربردی (پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد)

فصل اول: مقدمه و تاریخچه کار 
فصل دوم :تحلیل صفحات ساندویچی و تئوری ها و روش های عددی
فصل سوم:کمانش صفحات ساندویچی 
فصل چهارم:مدل سازی کمانش 
فصل پنجم:تحلیل فرو رفتگی موضعی 


در اين تحقيق مقدار عددي نيروي كمانش و فرورفتگي موضعي پوسته در هسته كه باعث ناپايداري
تير ساندويچي مي شود، با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است . براي مدل سازي از نرم افزار انسيس
استفاده شده است. واماندگي ناشي از كمانش تحت تاثير بارگذاري فشاري اتفاق مي افتد . (ANSYS)
هنگامي كه ضخامت هسته و مدول برشي آن به اندازه كافي بزرگ نباشد، تير ساندويچي تحت تأثير
بارگذاري فشاري دچار تغيير شكل در پوسته و هسته مي شود. تير ساندويچي با تكيه گاه ساده و هسته
ارتوتروپ فرض مي شود. تغيير شكل تير حاصل جمع تغيير شكل خمشي و تغيير شكل برشي است . تير
علاوه بر نيروي محوري، تحت تأثير گشتاور خمشي و بار عرضي قرار مي گيرد. مقدار تنش و خيز دو سر
تيري كه دچار واماندگي كمانش شده است، با تنش در حال ت بارگذاري تركيبي مقايسه شده است .
مقايسه نتايج، صحت روش عددي را تأييد ميكند.
همچنين مقدار تحليلي نيروي كمانش و فرورفتگي موضعي پوسته در هسته كه باعث ناپايداري تير
ساندويچي مي شود، با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است . براي تحليل كمانش از تئوري كلاسيك
استفاده شده است. مقايسه نتايج، صحت روش تحليلي را تأييد ميكند.


در اين تحقيق مقدار عددي نيروي كمانش و فرورفتگي موضعي پوسته در هسته كه باعث ناپايداري
تير ساندويچي مي شود، با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است . براي مدل سازي از نرم افزار انسيس
استفاده شده است. واماندگي ناشي از كمانش تحت تاثير بارگذاري فشاري اتفاق مي افتد . (ANSYS)
هنگامي كه ضخامت هسته و مدول برشي آن به اندازه كافي بزرگ نباشد، تير ساندويچي تحت تأثير
بارگذاري فشاري دچار تغيير شكل در پوسته و هسته مي شود. تير ساندويچي با تكيه گاه ساده و هسته
ارتوتروپ فرض مي شود. تغيير شكل تير حاصل جمع تغيير شكل خمشي و تغيير شكل برشي است . تير
علاوه بر نيروي محوري، تحت تأثير گشتاور خمشي و بار عرضي قرار مي گيرد. مقدار تنش و خيز دو سر
تيري كه دچار واماندگي كمانش شده است، با تنش در حال ت بارگذاري تركيبي مقايسه شده است .
مقايسه نتايج، صحت روش عددي را تأييد ميكند.
همچنين مقدار تحليلي نيروي كمانش و فرورفتگي موضعي پوسته در هسته كه باعث ناپايداري تير
ساندويچي مي شود، با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است . براي تحليل كمانش از تئوري كلاسيك
استفاده شده است. مقايسه نتايج، صحت روش تحليلي را تأييد ميكند.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج