گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
با سلام خدمت شما عزیزان بویژه دانشجویان رشته حسابداری. مجموعه ای را که پیشه رو دارید پایان نامه دوره كارشناسي حسابداري با موضوع موقعيت استراتژيكي حسابداري مديريت می باشد. هدف این پایان نامه بکارگیری حسابداری مدیریتی در متن استراتژیک می باشد. کاربرد حسابداری مدیریت به منظورتاکید بر جنبه های استراتژیکی در یک روند تکاملی با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. یک کمپانی دارویی جهانی که آینده تعدادی از محصولات محلی اش راارزیابی نموده بود ، هدف مطالعه قلمداد گردید.

فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- بازنگری متن

۱-۲- رویکرد خارجی

۲-۲- رویکرد دراز مدت

۳-۲- رویکرد مشارکتی

۴-۲- رویکرد ترقی و پیشرفت

۵-۲- رویکرد انتخابی

۶-۲- چکیده بازنگری متن

۳- روش

۱-۳- ظهور مطالعه کیفی

۲-۳- شیوه تحقیق قیاسی استقرایی

۳-۳- روش مطالعه موردی

۴-۳- تعمیم پذیری مطالعه

۵-۳- تعیین حدود

۶-۳- جمع آوری و تحلیل داده

۴- توصیف موردی

۱-۴- آغاز ارزیابی

۲-۴- ارزیابی کاهش هزینه

۳-۴- ارزیابی اختیارات آتی

۴-۴- ارزیابی نهایی اختیار و حق محرومیت

۵-۴- خلاصه توصیف موردی

۵- یافته های موردی

۱-۵- رویکرد خارجی

۲-۵- رویکرد دراز مدت

۳-۵- رویکرد مشارکتی

۴-۵- نقش تحلیل حسابداری رسمی

۵-۵- استفاده نامشخص و نامشهود از حسابداری مدیریت

۶-۵- چکیده یافته های موردی

۶- نتیجهگیری و بحث

۱-۶- نتیجه گیری

۲-۶- محدودیت ها

۳-۶-پیشنهاداتی برای تحقیق آتی

پیوستها

پیوست A: لیست مصاحبهها

پیوست B: لیست منابع مکتوب

پیوست C: چارت سازمانی


 

 

 

 

 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج