گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان

توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
نگارش : هادی سراجی
پایان نامه توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری ، شامل ۷ فصل است که در ۱۵۷ صفحه گردآوری شده است .
فصل اول : کلیات
فصل دوم : مروری بر مفهوم تخصیص و مدل های آن
فصل سوم : مروری بر سوابق علمی موضوع
فصل چهارم : منطق فازی
فصل پنجم : توسعه متدولوژی مدل فازی تخصیص شهر
فصل ششم : اجرا وتحلیل مدل
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج