گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 447 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد كابل هاي فيبر نوري
است. (FIBEROPTIC )
خدمات مخابراتي از اجزاء عمده اقتصاد ملي و جهاني بشمار م ي روند زيرا علاوه بر سود آوري هنگفت
نقش اساسي و محوري در ارتقاء سطح اقتصاد ي ، اجتماعي و فرهنگي ايفا م ي نمايند . به همين دليل
شركتهاي بسياري راغب به سرمايه گذاري د ر بخش هاي مختلف شبكه مخابرات گرديده اند. اين
سرمايه گذاريها گردش مالي مطلوب، ارائه خدمات متنوع و گسترده ، تبعات اجتماعي مانند ايجاد اشتغال،
بهبود وضع بهداشت و درمان ، ارتقاء سطح دانش عمومي و تخصصي ، امنيت ، صرفه جويي در وقت و
انرژي و غيره بسياري ديگر را د ر پي دارند . ايجاد شبكه هاي انتقال فيبر نوري امروزه يكي از مهمترين
زير ساخت هاي مخابراتي است كه به دليل مزاياي آن بيشتر از ساير روش هاي انتقا ل ، حتي ماهواره ها،
مورد توجه قرار گرفته و نياز به آن سبب شده در بسياري از كشورها از جمله ايران ، تلاش براي ايجاد
زير ساخت هاي آن مورد توجه قرار گيرد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده : فایل کار

عتیقه زیرخاکی گنج