گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

طرح درس
علم مواد
متالورژي جوشکاري
معرفی روشهاي اتصال و فرایندهاي جوشکاري
اجزا علم جوشکاري
علوم مورد استفاده در جوشکاري
اهمیت جوشکاري
مزایا و معایب جوشکاري

انواع روشهاي جوشکاري
از لحاظ خواص فیزیکی، شیمیایی، متالورژیکی : جوش ایده آل
و مکانیکی مانند فلز پایه
مطلوب از لحاظ خواص مورد نظر: جوش مطلوب
ذوبی و حالت جامد
بعضی از ذوبی ها نیز همراه با (حالت جامد اکثرا همراه با فشار
)فشار
با انرژي قوس و بدون آن: ذوبیخرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج