گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

ارتعاش دستگاه تک درجه 

اجزاء دستگاه تکدرجه
نیروي سازه (فنر) یا نیروي برگرداننده : Force Spring=FS
نیروي میرایی (استهلاك) : Force Damping=FD
در حالت کلی:
قانون دوم نیوتن : &x&m = FD FS ( t)P
معادلۀ کلی حرکت دستگاه تک درجه (اعم از اینکه دستگاه خطی باشد یا غیر خطی):
m&x& + FD + FS = P(t ) (1


ارتعاش دستگاه تک درجه 

اجزاء دستگاه تکدرجه
نیروي سازه (فنر) یا نیروي برگرداننده : Force Spring=F
نیروي میرایی (استهلاك) : Force Damping=F
در حالت کلی: 
قانون دوم نیوتن : &x&F– F– ( t)P 
معادلۀ کلی حرکت دستگاه تک درجه (اعم از اینکه دستگاه خطی باشد یا غیر خطی): 
m&xFFP(t ) (1 

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج