گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دراین فایل  که شامل۵۷ صفحه بصورت wordاست  توضیحات کاملی درباره ی سیستم KBSEsموجود می باشد که به شما کمک می کندتحقیق وکمک پایان نامه ی خوبی داشته باشید


تو ضیحات این فایل به سبک زیر است


 -2: طرح سيستم ساخت و توليد


طرح سيستم توليد يك تركيب فعال است كه احتياج به حل يك سري مسائل مرتب شده در يك طبقه را دارد. در اين طبقه بندي ممكن است كه يك مسئله بيش از يكبار حل گردد. به طور مثال حل مسئله انتخاب تجهيزات در يك سطح بالا به وسايل هدايت خودكار (AGV )  كه در سيستم حمل و نقل مواد (MHS)  براي قراردادن روي ماشينهاي MS  استفاده شده اشاره مي كند. ماداميكه مسئله جانمايي       ماشين آلات را در يك سطح پايين تر حل مي كنيم، محدوديت ها (براي مثال، محدوديت فضا) ممكن است كه استفاده از يك رباط را در سيستم حمل و نقل مواد در نظر بگيرد، در اين مورد ، مسئله انتخاب ماشين آلات با محدوديتهاي تغيير يافته براي برقراركردن يك سري جديد ماشين TS. به طور صحيح مورد تحليل قرار گيردو…

 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۳ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج