گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

خرید دانلود تحقیق و مقاله مدیریت + ۶۲ ص+ ارزانتر از همه جا آماده ارائه به دانشجویان و علاقمندان گروه هدف


چکیده : 

مديريت:

 فرآيند بکار گيري مؤثر و کارآمد منابع انساني و مادي از طريق برنامه ريزي، سازماندهي بسيج منابع و امکانات، هدايت، وکنترل که در چهارچوب يک نظام ازرشي پذيرفته شد براي رسيدن به اهداف تهيه شده است.

  مدير:

 فردي است که مسئوليت عملکرد دو يا چند نفر از افراد سازمان را بعهده دارد.

علم مديريت:

 بخشي از دانش مديريت است که از  طريق آموزش بدست مي آيد. 

هنر مديريت: 

بخشي از دانش مديريت است که از طريق کسب تجربه و بکارگيري آن بدست مي آيد.

مدير لايق:

مديري است که حداقل نتيجه قابل قبول را با استفاده از ابزارهاي مثل تشويق، تنبيه، کسري حقوق و …. بدست آورد.

 مدير مؤثر: 

مديري است که بتواند ۹۰-۸۰ درصد توانايي هاي افراد را به فعليت رسانده و بکار مي گيرد.

اثربخشي:

ميزان و درجه رسيدن به هدف را نشان مي دهد.

 کارآيي: 

شاخصي است که نتيجه بدست آمده را در مقايسه با صنايع مصرف شده

( هزينه) اندازه گيري مي کند.

 3 نوع مهارت وجود دارد:

 1- مهارت( کلي) ادراکي: اين مهارت به معني توانايي درک سازمان درجات کلي و جهت دادن به سازمان است. همانطور که اين شکل نشان مي دهد مديران عالي به ميزان بالايي به اين نوع مهارت نياز دارند. اين نوع مديران به ميزان خيلي کم به مهارت فني نياز دارند.

 2- مهارت فني: اين نوع مهارت به فن و تخصص مربوط به عمليات کار ارتباط دارد و همانطور که شکل نشان ميدهد مديران عملياتي به ميزان زيادي به اين مهارت نياز فني و به ميزان خيلي کم مهارت کلي نياز دارند.

۳– مهارت انساني: اين نوع مهارت بمعناي نحوه رفتار با انسانهاست و براي تمامي مديران در تمامي سطوح يک اندازه مورد نياز است.

 سازمان پديده اي است که اجتماعي بطور آگاهانه و همآهنگ شده و دارا ي حد و مرز نسبتاً مشخصي است و براساس يک سلسله مباني براي رسيدن به هدف فعاليت مي کند.

 پديده اجتماعي: به اين خاطر که سازمان ترکيبي است از افراد و گروههاي کاري که از نظر  سن، تحصيلات، تجربيات، جنسيت، آداب و رسوم، ارزش ها و… با هم فرق دارند.

مکاتب مختلف مديريت يارويکردهاي مختلف مديريت رهيافت هاي مختلف مديريت نوع مکتب است:

 1- مکتب مديريت سنتي( کلاسيک)

۲- مکتب روابط انساني( نئوکلاسيک)

۳- مکتب مديريت کمي

۴- مکتب سيستمي و اقتضائي

مکتب مديريتي سنتي که به سه شاخه تقسيم مي شود:

 الف: مديريت علمي

ب: نظريه فراگرد مديريت

ج: نظريه بروکراسي

اين سه نظريه برکاربرد يکسري اصول ثابت در شرايط مختلف تأکيد دارد و فرض مشترک آنها اين است که انسان موجوي است منطقي و با توجه به منافع خود تصميم مي  گيرد.

نظريه مديريت علمي فرديک تيلور بنيان گذار اين نظريه است و در کتابي تحت عنوان اصول مديريت نوشته و ۴ اصل را مطرح کرد:

 1- علمي کردن فعاليت هاي هر شغل( استاندارد کردن)

۲- انتخاب دقيق افراد براي مشاغل

۳- آموزش کارکنان

۴- حمايت از کارکنان از طريق برنامه ريزي  هموار کردن شرايط به اعتقاد تيلور هدف اصلي مديريت بر حداکثر رسانيدن کاميابي کارکنان و کافرما است و معتقد بود که با هدايت و حمايت کارکنان و  سرپرستان و ارضاي نيازهاي مادي آنها اين هدف بدست مي آيد.

 از ديگر افرادي که در رابطه با مکتب مديريت علمي مطالعه داشته اند فرانک ويليان گيلبرت مي باشد.

 اين افراد حرکت سنجي را مطرح کردند منظور از حرکت سنجي تجزيه فعاليت هاي حرکتي براي انجام يک شغل و کاهش دادن تا حد ضرورت با اين روش کارآيي افراد به سه برابر افزايش يافت. مطالعات اين دو نفر مبنايي شد براي مطالعات بعدي در زمينه ساده سازي و استاندارد کردن مشاغل.

 2- نظريه فراگرد مديريت: بنيانگذار اين نظريه هنري فايول است ايشان بدنبال تعريف اصولي بود که براي مديراان  درتمامي سطوح کاربرد داشته باشد و بتواند وظايفي را که يک مديريت بايد انجام دهد را تشرح نمايد.

 ايشان سازمان را به سه بخش عمده تقسيم کرد:

 1- فني        2- بازرگاني       3- بخش مالي    

   4- حسابداري        5- ايمني       6- مديريتي

اما ايشان وظايف مديريتي را شامل برنامه ريزي،سازماندهي، فرماندهي، همآهنگي و کنترل مي دانند و ۱۴ اصل بعنوان اصول مديريت مطرح کردند.

 1- تقسيم کار: تفکيک کار به بخش هاي تخصصي

۲– اختيار: حق صدور دستور و اجراي آنها به کمک پاداش و تنبيه

۳- انظباط:  اطاعت و تعهد ناشي از توافق مدير با کارکنان که ممکن است کتبي يا شفاهي باشد.

۴– وحدت فرماندهي: حق صدر و دستور بايد مختص يک نفر باشد و مشخص باشد.

۵– وحدت مديريت: براي اجراي برنامه بايست يک مسئول( مدير) تعيين شود.

 6- ترجيح اهداف سازماني و بر اهداف فردي

۷- جبران خدمت: بازاء خدماتي که براي سازمان انجام مي دهيم حقوق ومزايا داده مي شود.

۸– تمرکز: اين است که سازمان از يك نقطه اي هدايت شود در برخي سازمانها سيستم متمرکز است يعني تمام تصميمات به مديران بالا ختم مي شود اما در پاره اي از سازمانها اختيارات يک مدير به زيردستان تفويض مي شود.

 9- سلسله مراتب

 10- نظم

 11-  عدالت: منصفانه رفتارکردن با کارمندان  

 12- ثبات: براي تطبيق يک کارمند با محيط کار نيازمند گذشت زمان هستيم تا فرد بتواند استعدادهاي خود را بروز دهد اگر قبل از اين مرحله فرد را جابجا نمائيم هزينه هاي زيادي بر سازمان تحميل مي شود.

 13- ابتکار عمل

۱۴- احساس وحدت و يگانگي:  ايجاد گروهها و تقويت روحيه همکاري بين آنها دانمشند ديگر که در اين رابطه مطالعه داشته ماري پارکرفانت که توجه به شناخت گروهها و ايجاد همکاري در سازمان را مورد بررسي قرار داده بطوريکه بتوانيم با ترکيب توانائي ها و استعدادهاي افراد بدون توجه به سلطه جويي مديريت بتوانيم به اهداف سازمان برسيم ايشان متعقد بودند که اگر بتوانيم منافع افراد و سازمان را با هم تلفيق نمائيم تعهد لازم به انجام کارها در افراد ايجاد خواهد شد.

مواردي از قبيل مشارکت دادن کارگران، كاركنان در سهام شرکت برگرفته از اين نظريه است:

 نظريه بوروکراسي: يک نوع سازمان است که بوسيله ي ماکس وبر مطرح شده ايشان درصدد توصيف سازماني بود. که عقلايي نبوده و بتواند حداکثر کارآيي را بدست آورد. بوروکراسي في نفسه خوب يا بد نيست بلکه خوب و بد بودن آن به شرايطي بستگي دارد که بکار گرفته مي شود.

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۲۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج