گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 213 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

خرید دانلود فایل تحقیق و مقاله صنایع غذایی نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی ارزانتر از همه جا آماده ارائه به دانشجویان و علاقمندان گروه هدف + ۵۶ صفحه

چکیده :

نمونه برداری از ماهیان (جهت ارزیابی تازگی آنها)، در محلهای تخلیه صید یا در طی عمده فروشی آنها صورت می گیرد که در جدول یک آورده شده است. همچنین نمونه برداری از ماهی قبل از تخلیه آن در کارگاه (بویژه به عنوان قسمتی از برنامه تضمین ایمنی (HACCP) می تواند بر اساس برنامه نمونه برداری ارائه شده در جدول ۲ صورت پذیرد. بدیهی است ارزیابی حسی مورد نیاز باید در محل صورت گرفته و در صورت مشکوک بودن به فساد، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه برای آزمایشهای تکمیلی بلامانع است.

جدول ۱ : نمونه برداری در محلهای تخلیه صید یا در خلال فروش اولیه

میزان محصول تخلیه شده یا فروشی

(بر حسب تن)

حداقل میزان نمونه برداری

(بر حسب کیلوگرم)

کمتر از ۵

۸

۱۵- ۵

۲۰

۴۰- ۱۵

۴۰

۶۰- ۴۰

۶۰

۸۰- ۶۰

۸۰

۱۰۰- ۸۰

۱۰۰

۱۰۰ و بیشتر

۱۲۰ یا بیشتر

 * در صورتی که وزن محموله به هر میزان بیش از ۱۲۰ تن باشد، به تعداد نمونه برداری (۱۲۰)۰۸/۰ درصد اضافه می شود.

جدول شماره ۲: نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی در سطح کارگاه

 

تعداد ماهی در هر بهر (N)

تعداد ماهی جهت نمونه برداری (N)

حداکثر میزان مورد قبول خطا (C)

۱۵- ۲

۲

صفر

۲۵-۱۶

۳

صفر

۹۰- ۲۶

۵

صفر

۱۵۰- ۹۱

۸

۱

۵۰۰- ۱۵۱

۱۳

۱

۱۲۰۰- ۵۰۱

۲۰

۲

۱۰۰۰۰- ۱۲۰۱

۳۲

۳

۳۵۰۰۰- ۱۰۰۰۱

۵۰

۵

۵۰۰۰۰۰- ۳۵۰۰۱

۸۰

۷

۵۰۰۰۰۱ یا بیشتر

۱۲۵

۱۰

بهره برداری از جدول ۲ نیاز به تخمین تعداد ماهی در یک بهر می باشد. این عمل می تواند با توزین ۱۰ ماهی از یک بهر که به طور تصادفی برداشته شده و ارزیابی میانگین وزن یک ماهی صورت گیرد. در این صورت تعداد ماهی در بهر معادل با وزن بهر تقسیم بر میانگین وزن یک ماهی خواهد بود.

۲- نمونه برداری جهت انجام آزمایشات میکروب شناسی

جهت کنترل میکروبیولوژیکی ماهی و فرآورده های آن نیاز به اخذ ۵ نمونه (۵= n) به ازای هر بهر در شرایط بهداشتی و آسپتیک می باشد که خوب است از روش نمونه برداری دو مرحله ای (۰=c و ۵ = n) ای (۲ یا ۱= c و ۵ = n) استفاده کنیم. جهت توضیح بایستی ذکر کرد که c حداکثر تعداد نتایج مثبت می باشد که می تواند میزان آن از میزان m (حداقل میزان قابل قبول) بیشتر باشد.

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج