گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

دانلود گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت-خرید اینترنتی گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت-دانلود رایگان مقاله گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت-تحقیق گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تـقـسـیـم بـنـدی كـرومیت ها بـراسـاس مـوارد مصرف به چهاردسته: كرومیت با درجه متالوژی،شیمیایی،نـسوزومـاسـه ریخته گری تـقـسـیــم  بـیــش از  3/1fe/cr وcr2o3 
استفاده مــی شود،بـرای مـتالـوژی كـرومـیتهای بابیش از۴۶ درصدحـد قـابل استـخراج كـرومـیـت درحال حاضرحدود ۳۸درصدcr2o3 است نوع كانسنگ كرومیت از لحاظ مقدارcr2o3  آن به درجات زیر تقسیم می كنند.
الف – كرومیت درجه ۱ كه مقدارcr2o3 بیشتر از ۴۸ درصد باشد.
ب – كرومیت درجه دو با مقدارcr2o3 بین ۴۲ تا ۴۸ درصد می باشد.
ج – كرومیت درجه ۳ كه مقدارcr2o3 کمتر از ۴۲ درصد می باشد.
كانی كرومیت دارای ساخت اتومورف  (دانه ریز) و قسمتی گزنومرف دیده می شود و بـافـت آن در ۳ نـوع لـك دار،پـوسـت پلنگی و كوكاددیده می شود.و رنگ خاكستری آن قهوای و جرم مخصوص آن ۳/۸ تا ۴/۸ وسختی آن ۵ تا ۵/۵ می باشد.
كروم فلزی است شفاف و به رنگ آبی روشن كه از لحاظ جلای فلزی مشابه پلاتین می باشد ، این فلزدر تماس با هوا به روی آن قشر اكسیدی بسیار نازك ، متراكم و چسبیده و محافظی ایجاد میگردد كه بقیه فلزرا از اكسید شدن و خوردگی حفظ می نماید .
این فـلزدر خالصترین حالـت خـود ( بـیـش از ۹/۹۹% cr) بـه مـقـدار محدود از طریق روش های ویژه وتبخیر در خلا تولید می شود و به دلیل كاربرد وسیع آن در صنایع ،به عنوان فلز استراتژیك مطرح می باشد.
این فـلز به واسطه ویژگیهای فیزیكی خاص ،موارد استفاده وسیعی در صنایع متالوژیكی ، شیمیایی ودیرگدازها ( نسوزها) یافته است وهمچنین در آلیـاژهای آهـنـی وغیرآهنی به منظورایجاد سختی و مقاومت درمقابل اكسایش و خوردگی به كار برده میشود.
نقطه ذوب آن حدود ۱۶۰۰تا۱۷۰۰ می باشد كه البته به هنگام مخلوط شدن باچسب های  ویژه جهت تولیدمواد نسوزاین نقطه ذوب كاهش می یابد،مقاومت حرارتی كانه كروم به مـشـخصه هــا ومـجـمـوع سـیـلـیـكـاتــهـای موجود در كانه بستگی دارد.چون ماده اصلی 
موردكاوش دراین مهم كــروم ((cr  می بـاشــد،لذا به طورخلاصه به ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی آن نیز اشاره خواهد شد.
خصوصیات فیزیكی كانسنگ كرومیت در نوع كاربرد آن نیز موثر است،به عنوان مثال صنایع متالوژیكی نـوع كـلـوخه ای كانی را نسبت به كنسانتره آن ترجیح می دهند ، نوع ترد و خرد شونده آنرا درصنایع شیمیایی ترجیح می دهند.
از نظر شكل ظاهری كانسنگ كرومیت را به سه گروه تقسیم می كنند:
A: سخت یا كلوخه B: نرم یا میز   C: خاك یا نرمه
بعضی از كرومیت ها به طور خیلی ضعیف در مقابل مغناطیس دست عكس العمل نشان داده،ولی عمدتا چنین خاصیتی راندارند،معمولا دانه های كرومیت درماده معدنی به ابعاد ۳- ۵/۰میـلـیـمـتـر (عمدتا ۵-۱) درمتن سنگ دیده می شود،درصد باطله درسنگ معدنی حداقل ۳%-۲وحـداكـثـرتـا%۲۵است،اضافه شدن باطله درسنگ معدن باعث تغییر شكل كروم ازحالت توده ای بـه دانـه های پراكنده می شوند،دانه های كروم در سنگ معدن به اشكال  منظم یا نامنظم قرار دارند.از كانی های مشابه آن می توان به كانی های مگنتیت (FE3O4)وفرانگلینیت اشاره نمود.
وضـعـیـت فـرانـگــلـیـنیت:معدن سنگ كرومیت به صورت رگه ای وگاهی پوست پلنگی  درنقشه۲۵۰۰۰۰/۱سبزواردرفاصله۴۰كیلومتری شرق سبزواركه درتاریخ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ تحـت شـماره ۲۳۶۳۳۴/۴ درسـازمـان صـنایـع ومـعـادن خـراسان رضوی به ثبت رسیده است.پـس ازطـی مـراحـل مـیـلـه گـذاری ومـراحل اداری مختلف طرح اكتشاف ارایه شده 
درتاریخ۱۵/۱۲/۱۳۸۴به شماره۲۳۶۳۴/۴تأیید گردید وپروانه اكتشاف صادرگردید حال پس از اتمام عملیات اكتشافی تقدیم می گردد.


محدوده ی معدن كرومیت اكتشاف شده در فاصله ی ۵۷ كیلومتری  شهرستان سبزوار به ساطان آباد (در مسیر شمال شرق)و سپس حدود ۱۷كیلومتری حركت به سمت جنوب سلطان آباد به روستای فوجی و نورآباد می رسیم كه در نزدیكی محدوده ی اكتشافی است می رسیم.كروكی محدوده ی مورد نظر درزیر قابل مشاهده است :

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج