گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مطابقه بيانات روح با كتب اسلامي احياء العلوم غزالي
نيز بايد دانست كه اين خواطر همه حادث و جديدند و هر حادثه باعث و موجدي مي‌خواهد كه به اختلاف نوع حوادث اسباب و علل نيز مختلف مي‌باشند، اين است كه شريعت اسلام به ما مي‌گويد: 
نيز بايد دانست كه اين خواطر همه حادث و جديدند و هر حادثه باعث و موجدي مي‌خواهد كه به اختلاف نوع حوادث اسباب و علل نيز مختلف مي‌باشند، اين است كه شريعت اسلام به ما مي‌گويد
دنيا دار اسباب است و خدا هيچ كاري را بدون سبب و وسائط اجرا نمي‌كند و معمول فرع علت است و اين هم ناموس مهم و بزرگ خداوند است كه مسببات را بر اسباب منوط و متفرع كرده است.
بنابر اين سبب داعي به سوي كار خوب را فرشته گويند و فرشته مخلوقي است كه وظيفه او افاضه خير بر مخلوقات و افاده علم و معرفت و كشف حقيقت بر انسان است و اوست كه امر به معروف و نهي از منكر مي‌كند و خداوند او را مخصوص اين كارها آفريده است و شيطان مخلوقي است كه درست نقطه مقابل فرشته خلق شده است و براي كارهاي ضد كارهاي فرشته است. قلبن انساني ميان كشمكش فرشته و ديو گرفتار است چنانكه پيامبراكرم(ص) فرمود:
در قلب آدمي هميشه دو احساس عارض مي‌شود يكي از طرف فرشته كه احساس كار خوب و تصديق به حق است و آن كس كه اين احساس را در قلب خود يافت بداند كه تفضل خداوند شامل حال او شده و هماندم سپاسگذار شود و خدا را شكر كند. وديگر احساس از طرف ديو است كه احساس كار بد و تكذيب حق و حقيقت است و هر كس آن را در قلب خود احساس كرد بايد فورا به خدا پناه برد كه او را از شر شيطان محفوظ دارد زيرا:
خداوند فرموده:
«ديو به شما وعده فقر و بي‌چيزي داده و امر به فحشاء مي‌كند ولي خداوند به شما وعده عفو و بخشش و فضل و رحمت از طرف خود مي‌دهد».
تفصيل اين بيان در كتاب شرح (عجايب قلب) تصنيف غزالي مفصلا ذكر شده است.
در اين صورت معلوم شد كه كشفيات جديد دانشمندان غرب راجع به روح كاملا مصداق دين اسلام است! زيرا مطابق بيانات روح هر گونه راي و علم و معرفت و خوبي و بدي كه براي انسان حادث و حاصل مي‌شود همه و همه ناشي از القائات ارواح طيبه يا خبيثه است كه پيغمبر اسلام هزار و سيصد سال قبل از اين همين بيان را فرموده است و مي‌توان آن را يكي از معجزه‌هاي بزرگ او دانست زيرا در قرآن مي‌فرمايد:
بزودي ما آيات آفرينش خود را در آفاق و انفس به مردم ارائه خواهيم داد.
و البته كشفيات طبيعي و ترقيات مادي بشر همه نمايش آفاقي آفرينش است و كشفيات روحي و عجائب بيانات ارواح همه نمايش انفسي آفرينش است.
و بسي جاي تعجب است كه ملل غرب با آنكه اعتقاد به قرآن و دين اسلام ندارند و به چيزهايي معتقد شده‌اند كه حقيقت اسلام است!
اي كاش مسلمين دنيا هم خود آگاه شده و به وسيله سير آفاق و انفس به كشفيات و ترقيات حيرت كن عقل كه امروزه ملل غرب در سايه سعي و كوشش و جد و جهد يافته‌اند نائل مي‌گرديدند؟!
دنباله افادات روح
در كتاب مذهب روحاني ص ۱۱۲ بعضي افادات روح را ذكر كرده كه مطالعه آن بسيار شيرين و فرح‌بخش است:
سوال از روح: چرا بعضي سيطلهاي با علم و معرفت و نيكو خصال، از عهده ارتباط و مكالمه با ارواح بر نمي‌آيند و نمي‌توانند؟!
جواب روح: مي‌توان گفت كه اين عدم ارتباط، تقاص گناهان گذشته آنها است و از كجا كه در قلب اين نوع مردم خودخواهي و كبرياء موجود نباشد؟
سوال: آيا انسان كامل روي زمين وجود دارد؟
جواب: شما هرگز به ظاهر فضائل انساني گول نخوريد، زيرا هزاران عيب در پس آن فضائل پنهان است! شما هر كس را كه مردم آزار نيست و با مردم سلوك و معامله صحيح دارد خوب و كامل مي‌دانيد، آيا هيچ خيال نمي‌كنيد كه اين صفات خوب به خودخواهي و كبرياء هم مشوب باشد؟
آيا در باطن او هيچ نوع حسد و كينه نيست كه به چشم شما ظاهر نمي‌شود؟
در حالي كه بهترين طريق براي طرد و دور كردن ارواح شريره همانا سعي در تقرب به طبيعت ارواح طيبه است.
آيا در باطن او هيچ نوع حسد و كينه نيست كه به چشم شما ظاهر نمي‌شود؟
در حالي كه بهترين طريق براي طرد و دور كردن ارواح شريره همانا سعي در تقرب به طبيعت ارواح طيبه است.
سوال: آيا مي‌توان از طريق ارشاد و اصلاح ارواح شريره، از آسيب و شر آنها محفوظ ماند؟
جواب: شك نيست و كمتر كسي فكر در اين كار كرده و نمي‌داند كه اين وظيفه مهم اوست كه بايد با كمال دقت و محبت اقدام به اين وظيفه نمايد، زيرا با مختصر نصيحتي مي‌توانيد حس ندامت و پشيماني را در روح شريره تحريك نمائيد و راه اصلاح و ترقي براي او باز كنيد.
سوال: چگونه انسان مي‌تواند چنين كاري كه بزرگتر و مهمتر از كارهاي ارواح ملكوتي است انجام بدهد؟
جواب: ارواح شريره براي مقاصد پست و ارتكاب اعمال زشت تقرب با انسان را مايلند، همين ديد كه شخص در ارشاد و هدايت او سعي دارد ابتدا مي‌خندد و مسخره مي‌كند و هيچ استفاده نكرده و در او اثر نمي‌كند! ولي همين كه وسيط زيرك و هوشيار شروع به نصيحت و پند و اندرز او نمايد ناچار كلام او موثر شده و تدريجا باعث آگاهي و تنبه روح شريره مي‌شود!
مقصود اين نيست كه انسان داراي سلطه و اقتدار و برتري بر ارواح ملكوتي است، بلكه سخنان انسان بيشتر با مذاق و طبيعت ارواح سفلي و شرير موافق است و اين خود دليل بر ارتباط ثابت ميان عموم ارواح به اختلاف طبقات است.
سوال: آيا استيلاء روح شرير بر جسد انسان يك نوع جنون براي آدمي شمرده نمي‌شود؟
جواب: چرا- ولي با جنون عادي به كلي متفاوت است، زيرا در بيمارستانها اين نوع ديوانه‌ها بسيارند كه از طريق معلجه ادبي و روحاني و طرد ارواح شريره مي‌توان آنها را معالجه كرد ولي اطبا آنها را از طريق جسد و جسم معالجه مي‌كنند و اين خود غالبا منتهي به جنون حقيقي مي‌شود، در صورتي كه اگر اطبا اصول روحانيت و روح را مي‌دانستند، براي معالجه اين
گونه مرضي هيچ نوع زحمتي نداشته و قطعا موفق مي‌شدند!
سوال: به عقيده بعضي مردم، بهترين راه براي دفع خطر ارواح شريره آن است كه از عمل وساطت جلوگيري كرده و اجتماعات روحي و مجامع روحاني را از بين ببرند تا ارتباط و نزديك شدن ارواح شريره با انسان حاصل نشود. 
عقيده شما چيست؟
جواب: فرضا كه بتوان از عمليات وسيطها جلوگيري كرد ولي از تجليات بديهي و بلا واسطه كه به دست ارواح را مستاصل كند و مانع از تظاهرات و تجليات آنها گردد و اگر چنين تصور كنند كه مي‌توانند از كارهاي پنهاني روح جلوگيري كنند به عين به بچه مانند كه چشم خود را روي هم گذارد و تصور كند كه هيچ كس او را نمي‌بيند و در حقيقت در كمال جهالت و ناداني است كه بعضي اشخاص هستند كه چون به واسطه سوء استفاده از ارواح دچار آسيب و آزار مي‌شوند، پيش خود تصور و خيال استيصال ارواح مي‌نمايند! در حالي كه اگر در عوض آن خيال، به اصول ارتباط با ارواح آشنا شده و حسن نيت به خرج مي‌دادند، بهترين وسيله براي دفع همه آزار و آسيبهاي روح بود، سهل است بلكه همه نوع استفادات معنوي از آنها مي‌كردند…
مطابقه بيانات روح با قرآن
از بيانات روح مذكور معلوم مي‌شود كه ارواح مجرد نمي‌توانند به وسيله ارواح متجسد يعني انسان تهذيب شوند و علت توسل ارواح شريره به آدمي و حتي آزار و آسيب آنها نيز همان احتياج و اميد تهذيب است.
در حالي كه قبل از اين كشفيات روحي امكان اين امر غير قابل قبول بوده و تصور عملي شدن ارتباط واضح و علني ارواح مجرد با ارواح متجسد و اسير در ماده به خاطر احدي خطور نمي‌كرد.
زيرا ارواح مجرد كه ماده را ترك كرده و همه جاي دنيا را ديده و سياحت كرده‌اند و خيلي از حقايق را به واسطه حالت تجرد و دور بودن از ماديات فهميده و شناخته‌اند، چگونه مي‌توانند از ارواح آدمي كه اسير زندان بدن و غوطه‌ور در درياي جهل و ماده‌پرستي است استفاده كرده و مهذب شوند؟!
و گمان نمي‌رود در دايره فكر انسان مجالي براي اين امكان و تصور بوده و شايد حالا هم كه اين فكر مورد پيدا كرده و پا به مرحله عمل و امكان مي‌گذارد نسبت به بعضي ارواح پست و سفلي است كه حقايق را نشناخته؟ و همان طور كه در اين دنيا كور بودند در عالم ديگر هم كور هستند. به اين جهت احتياج به استفاده از ارواح آدمي كه اسير ماده است، دارند! وگرنه نسبت به ارواحي كه به مرحله يقين رسيده و حقايق وراء طبيعت را در عالم ارواح ديده‌اند جاي اين تصور نيست.
آري- شكي نيست كه احتياج ارواح مجرد به تهذيب خويش به وسيله انسان انحصار به ارواح پست و شرير دارد، چنان كه در قرآن در موضوع ارواح جسته از قول آنها مي‌گويد:
«وقتي كه ما آيات قرآن را شنيديم، فهميديم كه ما را به رشد و كمال هدايت مي‌كند، از اين جهت به آن ايمان آورديم و ديگر به خدا شرك نياورده و براي او فرزند و شريك قائل نيستيم و آنچه سفهاء ما به ما گفتند همه دروغ و شرك به خدا بود…»

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۲۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج