گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این فایل شامل مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشهاکه در۳۱۷فشرده شده است مطالب این فایل به صورت زیر دسته بندی شده است

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل ۱: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه………………………………..

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

شرح وظایف اساسی مؤسسه………………….

تشکیلات مؤسسه………………………….

بخش تحقیقات آفتکش ها…………………..

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان…….

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار

بخش تحقیقات سن گندم……………………

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی……………

بخش تحقیقات رده بندی حشرات……………..

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی………….

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی…………….

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک…………….

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان   

عنوان                                                                                                               صفحه

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها……………

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی..

نیروی انسانی………………………….

طرح های تحقیقاتی………………………

انتشارات……………………………..

منابع فصل…………………………….

فصل ۲: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی…………………….

فصل ۳: کلیات

کلیات………………………………..

فصل ۴: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات……..

نحوه پرپاراسیون……………………….

اتاله کردن حشرات………………………

منابع فصل…………………………….

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل ۵: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera………………………………..

کلید تشخیص خانواده هاي راسته جوربالان…….

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae 

سفید بالک ها Aleurodidae…………………………………………

مراحل رشدی……………………………

تخم………………………………….

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)………….

سنین دوم و سوم پورگی…………………..

شفیره………………………………..

بالغین……………………………….

دموگرافی و دینامیسم جمعیت………………

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه…..

مگس سفید……………………………..

عسلک پنبه…………………………….

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)…………

عنوان                                                                                                               صفحه

شپشک آرد آلود ساحلی……………………

منابع فصل…………………………….

فصل ۶: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان)……………..

زیر راسته سن ها Heteroptera……………………………………

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها………

رده بندی سن ها Heteroptera……………………………………..

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata…………….

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae)  

سن گندم………………………………

آزمایشات انجام شده روی سن گندم………….

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه………………………..

نتیجه کلی و بحث……………………….

نتیجه بررسی ها………………………..

منابع فصل…………………………….

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل ۷: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان)…………………..

رده بندی دو بالان………………………. ..

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی …………………………………………..

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا

مگس قهوه ای جالیز……………………..

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز………..

مگس خربزه…………………………….

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)……….

منابع فصل…………………………….

فصل ۸: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

فصل ۹: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها…………………

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک   

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری   

عنوان                                                                                                               صفحه

بعد از تست چه باید کرد؟………………..

ترکیبات سموم آفتکش…………………….

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش…………..

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش……………

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع   

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک….

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

…………………………………….

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده…………………………..

منابع فصل…………………………….

فصل ۱۰: منابع

منابع فارسی…………………………..

منابع لاتین……………………………


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج