گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,000 تومان

۱- فوق العاده هايي كه داراي فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهاي كاركرد و يا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت مي گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاري، فوق العاده كار در سكو دريا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاري.

۱-۱      اهداف و مزاياي سيستم

۱-۲-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود :

۱- مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان

۲-  ساده بودن روشهاي عملياتي

۱-۲- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از:

۱- استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها

۲-  حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان

۱-۲      خلاصه

۱-۳-الف: خلاصه به طور كلي مجموعه پرداخت به كارمندان ايراني و كارمندان خارجي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي كرد عبارتنداز:

۱- حقوق پايه  2- فوق العاده ها ۳- حق الزحمه و باز پرداخت هزينه ها ۴- پاداشها

۱-۴- روش عمليات:

ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به ۲ شكل زير انجام مي گيرد.

         به طور مكانيزه و خودكار- به طور دستي

پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد: 

  شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.

   حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.

 شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.

خرید و دانلود

با قیمت 9,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج