گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
خرید ودانلود تحقیق تأثير كيفيت محيط زندگي و  محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني  در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين -دانلود رایگان مقاله تأثير كيفيت محيط زندگي و  محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني  در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين -خرید اینترنتی تحقیق تأثير كيفيت محيط زندگي و  محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني  در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين 
این فایل قابل ویرایش است ودر موارد زیر تهیه شده :

هدف اصلي اين رساله، يافتن تأثير كيفيت محيط زندگي (بطور عام) و كيفيت محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني – (بطور خاص) در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين است. 
از ابتداي تاريخ: مسكن بعنوان سرپناه نقش مهمي در زندگي جوامع انساني بازي كرده است كه با پيشرفت جوامع و در روند تكميلي كاركرد مسكن، عملكردهاي ديگري نظير زنگي اجتماعي، روابط خانوادگي، محلي جهت آسايش روح و روان و تمديد قوا و . . . . به آن افزوده گرديد. 
مطالعات جغرافيايي:
سايت مورد نظر واقع در جنوب شهر مشهد در شمال شرقي كشور است. كه در عرض جغرافيايي ۱۶ و ۳۶ درجه و در طول جغرافيايي ۳۸ و ۵۹ درجه قرار گرفته است. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا برابر ۹۸۵ متر مي باشد.
اين اراضي در طرح جامع مشهد بعنوان جزئي از اراضي توسعه پيوسته آينده شهر مشهد در نظر گرفته شده است از مشخصات عمده جغرافيايي شهر مشهد واقع شدن در درة مابين دو رشته كوه هزارمسجد (شمال شرقي شهر) و بينالود (جنوب غربي شهر ) مي باشد. رودخانه كشف رود نيز در بين اين دو رشته كوه و به موازات آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد يافته است.
– مطالعات اقليمي:
۱- درجه حرارت: گرماي متوسط سالانه در شهر مشهد در سالهاي ۱۹۵۱ – ۱۹۷۵ م كمتر از  15 سانتيگراد بوده است. با توجه به اطلاعات موجود و متوسط درجه حرارت بطور متوسط بين سردترين و گرمترين روزهاي سال بين  33 سانتيگراد تا   34 سانتيگراد و حداكثر اختلاف بين سردترين و گرمترين روزهاي سال حدود  47 سانتيگراد بوده است.
وضعيت هوا در روز در ۵ ماه از سال سرد در سه ماه مطلوب و در ۴ ماه گرم است. بنابراين خنك كردن هوا در ۴ ماه از سال و آنهم در روزها ضروري است.
۲- ميزان بارندگي: رطوبت نسبي و تبخير و تعرق بارندگي در ماههاي زمستان و فروردين ماه بيش از ساير ماههاست. ميزان بارندگي متوسط سالانه در ۲۵ سال اخير حدود ۲۳۰ ميليمتر بوده است. رطوبت نسبي هوا در اين مدت بين ۴۶% تا ۶۸% نوسان داشته و تبخير و تعرق متوسط ساليانه حدود ۱۳۳۰ ليتر بوده است مي توان نتيجه گيري كرد شهر در منطقه آب و هواي سرد و خشك قرار گرفته است.
۳- جريانهاي هوا در منطقه شمالي استان خراسان 
جريانهاي شمال غربي از اسكانديناوي، درياي مديترانه و درياي سياه، و جريانهاي شمال شرقي از سيبري كه بطور كلي جريانهاي سرد شمالي را تشكيل مي دهند و جريانهاي زمستاني هستند.
– جريانهاي شمال غربي اسكانديناوي و جريانهاي گرم و خشك جنوبي كويرها كه بطور كلي جريانهاي گرم جنوبي را تشكيل مي دهند و تابستاني هستند.
۳- وزش باد: جهت و سرعت بادهاي غالب مشهد در ماههاي مختلف سال در جدول آمار جوي نشان داده شده اند با بررسي اين دياگرام نتيجه مي گردد كه درصد و سرعت وزش بادهايي كه در ماههاي ژوئن، ژوئيه و اوت يعني در فصل تابستان وزش دارند بيشتر از ساير بادهاست – گرچه بادهاي پاييزي و زمستاني به ترتيب درصد و سرعت كمتري دارند اما بدليل سردسير بودن منطقه و با توجه به اهميت گرم كردن فضاها در زمستان نسبت به سرد كردن آن ها مي بايست جهت وزش اين بادها را كاملاً مورد توجه قرار داد. بادهايي كه در ماههاي سرد مي وزند علاوه بر آنكه اتلاف حرارت ساختمان را بالا برده و مصرف سوخت سيستمهاي گرمايش را مي افزايند بطور قابل ملاحظه اي در كاهش دماي محسوس در رابطه با احساس سرما مؤثرند.
بطور مثال حداقل دماي هوا در ژانويه ۷/۴ درجه سليسوس است سرعت باد غالب در اين ماه ۶ فات ‌يعني حدود ۱۱ كيلومتر در ساعت است اين باد با چنين سرعتي برودت هوا را از ۷/۴- به حدود   13- پايين برده و نفوذ آنرا در بدن افزايش مي دهد. بنابراين در رابطه با صرفه جويي در مصرف سوخت و بخصوص در رابطه با راحتي افرادي كه در محيط باز فعاليت خواهند داشت توجه به وزش بادهاي سرد زمستان امري است اجتناب ناپذير.
– مطالعات زمين شناسي
بررسيهاي زمين شناسي شامل دو بخش، بررسي در مقياس ناحيه اي و بررسي هاي محلي مي باشد. منطقه بين دامنه هاي جنوب غربي كمربندي ‌چين خورده، كپه داغ و ادامه شرقي ارتفاعات البرز مي باشند.
كوههاي كپه داغ كه در امتداد شمال غرب گسترش يافته است از سري طاقديسها و ناوديسهاي موازي است كه مرتفع ترين نقطه اين رشته بيش از ۳۰۰۰ متر از سطح دريا ارتفاع دارد.
شنهاي رسوبي موجود در مشهد شامل كواتريت هاي سيليس، شيل‌، مرمر، و ماسه سنگ مي باشد.
در حوالي مشهد دو توده گرانيتي موجود است. اولي گرانيتي با رنگ روشن و وسعت تقريبي Km2 150 كه در غرب جاده مشهد – نيشابور و شرق باز حوض واقع است. دومي توده هاي كوچك و بزرگ گراند ديوريتي نسبتاً تيره رنگ با بيوتيپ فراوان كه شامل وكيل آباد – كوهسنگي و سنگ بست مي باشد.
منطقه طرح از نهشته آبرفتي دوران چهارم و بصورت مخروط افكنه در پاي دامنه كوههاي موجود رسوب نموده است.
عناصر اين لايه هاي رسوبي آبرفتي از فرسايش كوههاي بينالود و هزار مسجد در نوار مركزي دشت بوجود آمده است. آبرفتهاي بينالود از عناصر دانه درشت و دانه ريز آهكي تشكيل شده كه در پاره اي نقاط عناصر گرانيتي هستند رودخانه كشف رود در امتداد شمال غربي به جنوب شرقي جاري بوده و در حقيقت اساس فرسايش ناحيه است.
اما عامل فرسايش منطقه را مي توان سيلابهاي سرازير شده از رشته كوه بينالود است. نهشتهاي آبرفتي كه ضخامت آنها بيش از ۵۰ متر است بسوي كشف رود رفته رفته ضخيمتر مي شوند.
– مطالعات خاكشناسي:
با توجه به بررسيهاي به عمل آمده ميزان هوازدگي در مجاورت آبراهه ها بخاطر نفوذ آبهاي سطحي به داخل درز و شكاف سنگها بيشتر، و پيشرفت آن نيز تا اعماق بيشتري ادامه يافته است ولي در بخش مياني كه از آبراهه ها فاصله دارند، سنگها هوازدگي متوسط و در بعضي از بلوكها هوازدگي كم نيز بچشم مي خورد.
مقاومت فشاري اين نوع سنگها، با توجه به آزمايش بين ۱۵ تا ۲۰ مگا پاسكال حاصل گرديده است. در ساير بخشها كه سنگها داراي هوازدگي كم تا متوسط هستند مقاومت فشاري آنها بالا است.
با توجه به اينكه ناحيه مورد مطالعه از نظر اقليمي جزء مناطق نيمه خشك (نيمه بياباني) با آب و هوايي سرد مي باشد بنابراين فرآيندهاي هوازدگي مكانيكي در منطقه نسبت به فرسايش شيميايي از غلبه بيشتري برخوردار است. از طرفي بخاطر قرارگيري سنگهاي منطقه در يك زون مفصلي،‌داراي درز و شكاف فراوان بوده و فراواني و تعداد روزهاي يخبندان ‌در سال و وجود دوره هاي خشك و مرطوب سبب خرد شدن و قطعه قطعه شدن سنگها در ناحيه شده است. 
هوازدگي در طول زمان بر كليه مصالح طبيعي و مصنوعي ديگر كه در سطح يا نواحي نزديك به سطح زمين و بالاتر از سطح آب زيرزمين قرار مي گيرند. اثر نموده و باعث تجزيه و تخريب آنها مي شود. بعنوان مثال مي توان از هوازدگي بتن آسفالت و آجر و ديگر مصالح ساختماني نام برد بنابراين در طرح و اجراي فونداسيون اين مسائل ‌بايد مورد توجه قرار گيرد.
– مطالعات زلزله:
قسمت زيادي از مساحت ايران از پوسته تازه اي تشكيل شده و بر اثر چين خوردگي و دگرگونيهاي مختلف داراي شكستگيهاي مهمي در سطح زمين مي باشد. و اين شكستگيها كه گسل ناميده مي شود باعث بريدگي و جابجايي در نتيجه زمين لرزه مي گردند.
لذا شناخت مطالعه و كشف گسل ها از نظر فرآيند زلزله از اهميت زيادي برخوردار است.
منشأ زلزله ها ممكن است بصورت خطي (گسل) يا شناور در ناحيه دور يا نزديك محل مورد نظر قرار داشته باشد كه در زير بطور مقدماتي مورد بررسي است.
در محدوده صد كيلومتري و پيرامون محل مورد مطالعه گسلهاي پرتواني وجود دارد كه مي تواند عامل ايجاد زلزله بسيار شديد و ويرانگري باشند. اين گسلها كه ويژگيهاي كامل آنها بايستي همواره با ساير پارامترهاي لرزه شناسي بطور دقيق مورد بررسي قرار گيرد بترتيب اهميت و نزديك بودن به محل عبارتند از:
۱- گسل باغان – گرماب
۲- گسل حاشيه كوير بزرگ (درونه)
۳- گسل تربت جام و ۳ گسل بزرگ
۴- گسل اصلي ترند كپه داغ (شاخه هاي جنوب شرقي)
ناحيه شمال – شمال شرق ايران در مسير كمربندي زلزله خيز آلپاين واقع گرديده كه از طريق هند، چين و مجمع الجزاير فيليپين به كمربند پاسيفيك متصل مي گردد.
كثرت زمين لزره ها نسبت به واحد زمان از ويژگيهاي اين منطقه بوده و در طول قرون گذشته و عصر حاضر بادها زلزله هاي بسيار شديد و ويرانگر موجب تلفات و خسارات فراواني در منطقه گرديده است. آمار و ارقام ثبت شده از قرن هشتم تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي با توجه به اطلاعات و اسناد موجود حاكي از وقوع حدود ۲۰ زمين لرزه است كه طي قرون گذشته متناوباً در شهرهاي مركزي استان خراسان (بيشتر در شهرهاي نيشابور، قوچان و مشهد) حادث گرديده و اكثر آنها احتمالاً داراي بزرگي بيشتر از ۶ درجه ريشتر بوده اند.
البته فاصله گسلهاي فعال دوروند، نيشابور و باغان – گرماب از محل طرح باندازه اي است كه محدوده طرح بكلي بدور از حريم گسلش اين گسلها بوده و از اينرو مي توان گفت كه ايجاد شهرك مشتمل بر ‌ساختمانهاي مسكوني و تأسيساتي  عمومي و حتي سازه هاي مهم با رعايت مولفه افقي شتاب حركت زمين داراي محدوديت نمي باشد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج