گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

خرید ودانلود تحقیق طرح هادي روستاي دره دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد-دانلود رایگان تحقیق طرح هادي روستاي دره دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد-خرید اینترنتی تحقیق طرح هادي روستاي دره دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد-دانلود رایگان مقاله طرح هادي روستاي دره دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد

این فایل در ۱۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


اين روستا از نظر لرزه خيزي نسبت به مناطق ديگر استان در پهنه با خطر پذيري نسبتا بالا قرار دارد و آب اين روستا از قنات و منابع زير زميني تامين مي شود.
بر پايه مطالعه به عمل آمده و به نقل از اهالي روستا اساس و بنيان شكل گيري روستاي دره برمي گردد. دسترسي به مجموعه اي از عوامل طبيعي انسان و اجتماعي نظير:
۱- بهره مندي از آب يك رشته قنات
۲- وضعيت آب و هوايي مناسب
۳- استقرار در حاشيه جاده ارتباطي مهريز – منشاد
۴- بهره گيري از گياهان بياباني جهت چراي دامداري و رونق دامداري
اين موارد زمينه و شرايط گسترش و تكوين تدريجي روستا را فراهم آورده است. وجه؟؟ روستاي دره به علت موفقيت جغرافيايي و قرار گرفتن بين دو كوه بوده است
-شناسايي روستا 
ويژگي هاي جمعيتي:
نتايج حاصل از مقايسه چهار دوره سرشماري عمومي نشان مي دهد كه جمعيت روستاي سورك در سال ۱۳۵۵، معادل ۸۳ نفر اعلام و با نرخ رشد ۵ درصد به ۱۱۵ نفر در سال ۱۳۶۵ رسيده است، و با نرخ رشد ۱۲ درصد درسال ۱۳۷۵ تعداد جمعيت روستا به ۳۵۰ نفر افزايش يافته است. اما در طي سالهاي ۱۳۸۵ –۱۳۷۵ جمعيت روستا بانرخ ۳۵/۱- تعداد جمعيت ۲۸۹ نفر كاهش يافته است
در سال ۱۳۷۵، ۳۳۹ نفر جمعيت ۶ ساله و بيشتر باسواد بوده اند و در اين سال درصد جمعيت ۶ ساله و بيشتر به كل جمعيت ۴۶/۹۷ و درصد جمعيت باسواد به كل جمعيت ۷۶/۹۵ درصد و درصد جمعيت باسواد به ۶ ساله و بيشتر ۲۶/۹۸ درصد بوده است.
نيروي انساني به عنوان يكي از عوال اصلي توليد نقش بسزايي در فرآيند توليد دارد. پديد آورنده اصلي ثروت و محرك مستقيم اقتصاد، نيروي كار و جمعيت فعال هر جامعه خواهد بود و سطح ميزان توليد هر مجتمع به دانش و آگاهي فني و ظرفيت توليد جمعيت فعال آن بستگي دارد. به عبارت ديگر توسعه اقتصادي در كنار عامل سرمايه و تكنولوژي به منابع انساني كارآمد و متخصص نياز دارد. ميزان و درجه توانايي جمعيت فعال درجه رشد و پيشرفت اقتصادي جامعه را تعيين مي كند. آنچه قابل توجه است كاهش درصد جمعيت فعال در مناطق روستايي كشور است، كه نتيجه مستقيم مهاجرت افراد فعال به مناطق شهري است. از سوي ديگر افزايش جمعيت در اين مناطق و عدم سرمايه گذاري درراستاي ايجاد شغل در مناطق روستايي فقدان صنايع مربوط و كمبود زمين و آب و به بيان ديگر محدوديت هاي كشاورزي و دامداري و امور وابسته باعث شده تا درصد جمعيت فعال اين منطقه با كاهش مواجه گردد. بديهي است اگر چاره اي انديشيده نشود اين روند با توجه به مهاجرت هاي روستاي و مشكل بيكاري و عدم سرمايه گذاري در روستا همچنان مانند گذشته ادامه خواهد داشت 
هم اكنون در روستاي دره ۷۳ هكتار اراضي زراعي و باغات مورد بهره برداري مي باشد عمده ترين محصولات كشاورزي و باغي شامل گردو- بادام- توت درختي – آلوچه- زردآلو- گندم- جو- توت گذشته از كشاورزي ۵۷۰۰ راس گوسفند و بز نيز در اين روستا پرورش داده مي شود۱۱۹ نفر از اهالي در كارهاي كشاورزي و دامداري ۲۶ نفر در امور خدماتي و قريب ۱۰ نفر در صنعت قالي بافي مشغول به كار مي باشند در گذشته ۸۰ دار قالي در اين روستا داير بوده اما با كسادي بازار و عدم صرفه اقتصادي تعداد آن كاهش يافته است.
مرحله توليد: تحليل و استنتاج
پيش بين جمعيت روستا:
همانطور كه در جدول شماره (۲) مشاهده مي شود رشد جمعيت روستا تا سال ۱۳۷۵ روند صعودي داشته است بطوريكه متوسط نرخ رشد ساليانه جمعيت روستا در دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ برابر ۹۷/۴ درصد بوده است اما در طي دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ ميزان رشد جمعيت روستا نسبت به دوره هاي ديگر كمتر  و منفي بوده است.
اگر جمعيت روستا در دهه آينده با نرخ ۳۰ سال گذشته رشد كند در آن صورت جمعيت روستا در سال ۱۳۹۵ به ۵۰۲ نفر خواهد رسيد اما همانطور كه ملاحظه مي شود رشد جمعيت روستا در دهه اخير منفي بوده است.
با اميد به اينكه با تهيه و اجراي طرح هادي و بهره برداري كامل از توانهاي بالقوه و بالفعل روستا و اجراي طرحهاي اشتغال زا وك استه شدن از نرخ مهاجرت ها در اين روستا شرايط بهتري جهت زندگي فراهم آيد در صورت تحقق چين امري پيش بيني مي شود در دهه آينده جمعيت روستا با نرخ دو درصد رشد كند .
با اين فرض جمعيت روستا در سال ۱۳۹۵ براساس فرمول پيش بيني جمعيت محاسبه، در آن صورت تعداد جمعيت و تعداد خانوارهاي آن به ۱۲۰ خانوار افزايش خواهد يافت بدين ترتيب در افق طرح تعداد ۸۸ نفر و ۲۰ خانوار بر جمعيت اين روستا افزوده خواهد شد.

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج