گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

این فایل توضیحات کامل درباره ی آب

تأثیر محلول در آب در تأسیسات صنعتی .آب مقطر. عوامل مداخله کننده اثرات زیانبخش ۰ناخالصیهای آب در صنعت ۰ برخی خواص آب مقطر. آب در زندگی .آب معدنی.ترکیب آب معدنی.آب در زندگی .مصرف آشکار و نهان آب در زندگی روزانه. آب سخت. آلودگی آبها .گردش طبیعی آب. آب شیرین. آلودگی آبهای زیرزمینی .کیفیت آب و هوا .آلودگی بیولوژیکی آب .تعریف آلودگی آب وعوامل آلوده کننده آبهای سطحی وعناصر آلوده کننده ی آب=

آرسنیک (As) کادمیم (Cd)آلومینیوم (Al) سلنیوم (Se) جیوه (Hg) کلرورها و سولفاتها کلسیم و منیزیم (Ca و Mg) سیانور (CN) تعیین اسیدیته آب و….که در۶۰ برگه فشرده شده است دارامی باشد

توضیحات ابن فایل به صورت زیراست=

کیفیت آب

مقصود از کیفیت آب مقدار املاح محلول ، مواد آلی ، ذرات کانی و همچنین دما ، رنگ ، بو ، مزه و دیگر مشخصات شیمیایی و باکتریولوژیکی و فیزیکی آب است. آبهای زیرزمینی ، بنا به شرایط مختلف ، به مقدار کم یا زیاد املاح محلول دارند و اصولا در طبیعت نمی‌توان نمونه‌ای از آب زیرزمینی یافت که مطلقا فاقد مواد محلول باشد. مقدار نوع نمکهای محلول در آبهای زیرزمینی بستگی به سه عامل : جنس خاکها ، سرعت حرکت و منشا آب زیرزمینی‌ داردو….

ترکیبات=                                                                                               آب معدنی

در آب معدنی ترکیباتی مانند نمکهای ید و ترکیبات آرسنیک و ترکیبات گوگرددار و مواد رادیواکتیو و نظیر آنها وجود دارد که در آب معمولی نیست. از آنجائیکه ترکیبات قشر زمین در نقاط مختلف ، متفاوت می‌باشد، مسلم است که ترکیبات آبهای معدنی هم فرق می‌کند. مثلا در یک آب معدنی مقدار کلرور سدیم زیادتر و در آب معدنی دیگر مقدار آهک زیادتر است و…

 

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج