گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان

خرید اینترنتی فایل تحقیق شیمی-دانلود رایگان فایل تحقیق شیمی-دانلود فایل تحقیق یمی-دانلود رایگان ماله شیمی-دانلود رایگان سمینار شیمی-تحقیق شیمی

این فایل هم قابل ویرایش می باشد که امیدواریم از مطالعه آن لذت ببرید.

قديمي ترين سم است. ماده اي است معدني، در آب نامحلول و در سولفور دو كربن بنحوي حل ميشود. درجه ذوب ۵۸/۱۱۴ و درجه و درجه خويش ۴۸/۴۴۸ است. در حد است پايين ۳۵۸-۲۰۸ به كندي تصعيد مي شود. و در ۳۵۸-۲۵۸ بهترين دماي تصعيد است و گاز So2 و H2S توليد مي كند كه كنه كش، قارچكش و حشره كش است.

به صور مختلف است:

۱- گل گوگرد: از گوگرد معدني بطريق تصعيد با حرارت و سپس كردن بدست مي آيد. بصورت كريستالهاي كوچك است.

۲- گوگرد آسيايي: براي تهيه گوگرد معدني را بدون تصفيه آسياب ميكند و بصورت پودر نرم در مي آورد. براي گردپاشي بكار مي رود. در داخل سمپاش و گردپاش عبورش ايجاد اشكال ميكند و به اين دليل ۳% وزن آن مشتقات كلسيم اضافه ميكنند.

۳- گوگرد و قابل: پودر گوگرد را با مقداري امولسيون كننده يا خيس كننده به نسبت ۵۰۰/۱ وزن آن مخلوط ميكنند و براي محلول پاشي بكار ميرود. به نسبت ۱% تا ۱ در ۳۰۰ روي گياه مي پاشند. برعليه سفيدك حقيقي

۴- گوگرد كلونيدال يا رسوبي: اين حالت گوگردي است كه قطر ذراتش كوچك است كمتر از N10 و نرمترين گوگرد است.

۵- محلول كاليفرني يا پلي سولفور: اين فرم از تركيب گوگرد و آهك در آب است كه به نسبت kg10 آهك زنه + kg20 گوگرد + ۱۰۰ ليتر آب حرارت مي دهند تا سولفور ايجاد شود. پس محلول كاليفرني مخلوطي است از سولفورها، سولفيت ها و سولفاتها- برعليه كنه ها و شپشك ها بخصوص در سمپاش هاي زمستانه و گاهي بهاره بكار ميرود.

نحوه اثر گوگرد بيشتر بخاطر گاز است كه از تصعيد شدن حاصل مي شود. گاز از طريق اسپيراكل وارد دستگاه تنفسي مي شود با علاحقگي ميشود. بعضي تركيبات گوگرد مثل محلول كاليفرني علاوه بر تاثير تنفسي از طريق گوارش نيز موجب مرگ وسير مي شوند.

امروزه اين طبقه بندي مورد قبول نيست زيرا تركيباتي ارائه شده كه ممكن است بيش از يك خاصيت داشته باشد.

بر مبناي ساختمان شيميايي:

۱- تركيبات غيرآلي(معدني): در مولكول آنها كه بن نيست به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف) تركيبات معدني طبيعي: گوگرد

ب) تركيبات معدني مصنوعي: فلوره و آرسنيكي

۲- تركيبات آلي: در مولكول آنها كه بن است- به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف) تركيبات آلي طبيعي: روغني و تركيبات گياهي

ب) تركيبات آلي مصنوعي: توسط انسان فرموله شدند: سوم كلره، سموم مستقر با كار با مات، نيتروفنل ها، پتوسيافيدها، سولفائيدها، سولفيت ها و سولفن ها، دور كننده ها، تشديد كننده ها، جلب كننده ها، خورمونهاي مختل كننده هاي رشد و نمو، عقيم كننده هاي شيميايي، تركيبات متفرقه.

– براساس نحوه اثر:

۱- سموم عصبي: روي سيم اعصاب اثر دارند مثل كلره، فسفره، پيروترئيد

۲- سموم تنفسي: مثل سموم تدفيني، روكندن

۳- سموم پروتوپلاسمي: روي سلول اثر دارند مثل سموم آرسنيكي، جيوه اي و فلور.

۴- سموم فيزيكي: موجب اختلالات در ساختمان فيزيكي بدل ميشود و مثل روغنهاي معدني، پودر بي اثر مثل اكسيد آلومينيوم و پودر بوراكس و جاذب الرطوبه.

 بطور كلي آفت كشهاي معدني دو خصوصيت نامناسب دارند كه مصرف محدود است:

۱- عموما حسميت زيادي براي حشرات ندارند و به همين لحاظ دز مصرفي بالا است(حجم يا وزن در واحد سطح بالا است)

۲- باقيمانده آنها در طبيعت طولاني است به همين لحاظ پس از جنگ جهاني دوم و توسعه سموم آلي اين تركيبات كم شدند. بطوريكه امروزه محدود مصرف ميشوند.

ارسنيكي Arsenical

خاصيت حشره كشي آنها به درصد ارسنيك بستگي دارد هر چه ارسنيك فلزي بيشتر شود قدرت حشره كشي بيشتر است و همچنين به درصد ارسنيك نامحلول بستگي دارد اگر حلاليت كم باشد سوختگي كم و به اين دليل كاربرد كم است.

املاح ارسنيك از دو اكسيد ايندريد ارسينم و ايندريداسنيك توليد ميشوند كه بترتيب توليد اسيد ارسينم و ارسنيك ميكند به نسبت حلاليت به دو گروه تقسيم ميشوند:

– تركيبات محلول در آب:

ارسنيك سفيد يا ايندريدارسينم: اين تركيب از تصعيد زرينج توليد ميشود كه يك نوع سولفور ارسنيك است ابروزه هيچ كاربردي ندارد زيرا گياهسوزي شديد ايجاد ميكند. در قديم بخصوص براي مبارزه با ملخ و حشراتيكه جونده داشتند بكار ميبردند مثل شب پره هاي زمستانه، روشها- در آب سرد بكندي حل ميشوند در قليا بسرعت حل ميشود.

– ايندريك ارسنيك يا پنتااكسيد ارسنيك: از اختلاط ارسنيك سفيد و اسيد نيتريك توليد مي شوند و مقدار آن ۶۵% است. گياهسوزي دارد و كاربرد ندارد.

– ارسنيك سديم NaAsO2: از تركيب ارسنيك سفيد و كربنات سديم است. ۵۷% ارسنيك دارد و كاربرد مثل قبلي است براي تهيه طعمه مسموم مصرف مي شده است.

– ارسينات سديم NaAsO4: از تركيب ارسنيك سفيد با كربنات سديم در مجاورت اسيد نيتريك توليد ميشود و %۴۰-۳۱% ارسنيك دارد براي تهيه طعمه مسموم و مبارزه با آنان بهداشتي مصرف مي شد.

۲- تركيبات نامحلول در آب:

– سبز پاريس Paris Green: از تركيب ارسنيك سديم و سولفات مس و اسيد استيك بدست مي آيد به آن استوارسيت مس نيز ميگويند (Cl3coo)2CN(Aso2)2– مقدار ارسنيك آن %۴۰-۳۰% است. %۲ قدرت حلاليت دارد حين مقداري گياهسوزي دارد. لذا با مقداري آهك مخلوط ميكنند به نسبت ۴ در هزار كاربرد براي مبارزه بالا پروانه ها- نسبتا پايدار است و مشكل آن پايداري در طبيعت است.

– ارسينات كلسيم يا ارسنيت دوشو Ca3(Aso2)2: جانشين سبز پاريس است زيرا هم ارزانتر است و هم تهيه آن آسانتر است. %۳۷ ارسنيك دارند خاصيت حشره كشي خوب است خيلي كمتر حل ميشوند لذا ممكن است گياهسوزي توليد كند رعايت احتيار هم بصورت پودر %۲۵ و طعمه سموم %۱۵ و پودر و قابل %۷۰ عرضه شد. برعليه آفات پنبه بخصوص دارد پروانه ها و آفات درختان ميوه و زراعتهاي مختلف بكار ميروند.

– ارسينات سرب Pb3(Asso2)2: دو صورت اسيدي و خنثي است. اسيدي آن تاثير بسته دارد پس مصرف بيشتر است. %۲۰ ارسنيك دارد و قابليت حل %۲۵/۰ است و لذا در بين تركيبات ارسنيكي كمترين سوختگي را دارد.

تركيبات بالا براي زراعتهايي و درختاني كه فورا مصرف نميشوند و يا اصلا مصرف غذايي ندارند بكار ميرود.

– تاثير سموم ارسنيكي گوارشي است. جدار را خراب ميكند.

فلوره: Inorganic flinride

قدرت حشره كشي به درصد فلور بستگي دارد هر چه حلاليت در آب بيشتر شود گياهسوزي بيشتر است اين تركيبات نسبتا و وام كمتري دارند و در محاربت هوا زودتر تجريه ميشوند:

– فلوريد سديم naf: سديم فلورايد: حدود %۲/۴۵ فلور دارد ولي در حدود %۳/۴ در آب محلول است. لذا ممكن است كم و بيش سوختگي ايجاد كند. بصورت پودر و كلمه مسموم بكار ميرود و در امروزه عليه حشرات خانگي مثل سوسري، مورچه، كند هار غيره است.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۰۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج