گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

دیواره های رودخانه اغلب در معرض فرسایش کنارهای و تخریب قرار دارند. از اثرات نامطلوب این فرسایش می توان به افزایش گل آلودگی آبها و افزایش رسوب، تخریب اراضی حاشیه رودخانه ها و مشکلات ناشی از رسوبات حاصل از آن در پایین دست اشاره کرد. با توجه به اینکهیکی از سازه های مورد استفاده در روش غیر مستقیم کنترل فرسایش رودخانه ای آبشکنها میباشند، در این مقاله سعی شده تا با بررسی فرسایش کناره ای و علل آن، راه های کنترل (مستقیم و غیر مستقیم) این نوع فرسایش و موارد مهم در طراحی آبشکن ها مورد بررسی قرار گیرد.
رود خانه ها از دیرباز به عنوان یکی از منابع تامین و انتقال آب نقش حیاتی

در زندگی بشر داشته اند ولی به موازات  این نقش حیاتی یکی از خطرناک

ترین دشمنان طبیعی بشر محسوب شده و خسارات و لطمات جبران ناپذیری

به زندگی انسان ها وارد نموده اند . در این نیز با توجه به وضع جغرافیایی ، زمین

شناسی و اقلیمی مناطق مختلف ، اکثر رودخانه ها با داشتن جریان های فصلی

ناشی از سیلاب ، مسائل و مشکلات فراوانی را تا بحال به وجود آورده اند .

مجموعه این مسائل ضرورت کار اصولی بررودخانه ها جهت استفاده مطلوب

و مفید ، کنترل و هدایت برای کاهش اثرات تخریبی آنها برروی اراضی کشاورز

، مسکونی و تاسیسات مختلف در مسیر حاشیه رودخانه ها را به وضوح مشخص

می سازد . سازه های آبشکن ، سازه هایی هستند که به صورت عرضی نسبت

به جریان رودخانه ساخته شده و وظیفه حفاظت از سواحل رودخانه را به عهده دارند .

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج