گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان
این فایل رد قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد.حق مالکیت معنوی این اثر  مربوط به نگارنده است وفقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی وبالا بردن سطح علمی شما دراین سایت ارایه گردیده است.  
ساختارهاي پل حلقه هاي ارتباطي مهمي را در يك سيستم راه ايجاد مي نمايند پلها يكي از بخشهاي راه هستند كه نياز به بيشترين توجه دارند و ۳۰ درصد از سرمايه گذاريهاي كلي در بخش راه را به خود اختصاص مي دهند پلها راههايي كليدي به منظور تضمين ايمني ترافيك راه هستند و پلها نقش مهمي در حفظ و نگهداري محيط زيست دارند نيمه دوم قرن بيستم شامل توسعه جهاني چشمگيري در زمينه ترافيك راه بوده است كه طي آن رشد قابل ملاحظه اي در تعداد پلهاي احداث شده طي دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ صورت گرفته است هرچند اين رشد در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسيد با اين حال بسياري از كشورها براي احداث راهها همچنان نياز به سرمايه گذاري در پلها دارند
سرمايه گذاري در تعمير و نگهداري پلهاي از قبل ساخته شده نيز حائز اهميت مي باشند پلهايي كه در دهه ۱۹۵۰ ساخته شده بودند در حال حاضر بالغ بر سي سال است كه در حال حاضر وظيفه بوده اند و اين امر نياز به توجه بيشتري در رابطه با تعمير ونگهداري پل موثر و امن را به منظور نگهداري و تداوم راههاي تردد مي طلبد به منظور حفظ حراست از منافع عمومي لازم است كه نگهداري موثري از پلهاي موجود به منظور افزايش طول عمر آنها بعمل آيد
از يك نقطه نظر واحد شرايط موجود امكان سرمايه گذاري نامحدود را نمي‌دهند و سرمايه گذاري در سيستم راه به موثرترين و كارآموزين روش موضوعي مشترك براي كليه كشورها مي باشد به همين ترتيب لازم است كه درك و شناخت رقيقي از شرايط حاضر و آتي پلها داشته باشيم و تصميم گيريهاي معقول و متقاعد كننده اي در رابطه با توزيع و تقسيم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداري راههاي تردد و محيط زيست درمين توجه به شرايط موجود داشته باشيم
مقوله مديريت پل اخيراً در پاسخ به اين نيازها مطرح شده است كميته C11 به اين مقوله بعنوان يك استراتژي براي مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه به منظور تضمين ايمني و توانايي استفاده از پلهاي موجود به نحوي كه در گزارش OECD تعريف شده بود به خوبي واقف است
تاريخچه مديريت پل و در سطوح گسترش و ارتقا كه بدليل تفاوت در شرايط جوي تاريخ فرهنگ و شرايط ارتقاي راه در كشورهاي مختلف هستند وجود دارد بنابراين تصميم بر اين گرفته شد كه تا دوره جلسه ۱۹۹۵ مونترال اين تحقيق بر روي موضوع مشترك يك شاخصه اي از شرايط صحت و سلامت پلهاي در حال استفاده متمركز شده چرا كه اين موضوع بخش عمده اي از فعاليت هاي مديريت پل را در بسياري از كشورها تشكيل مي دهد پس از اين موضوع تكنيك بازرسي و تشخيص كه به منظور شناسايي شرايط پلهاي در حال استفاده مورد بررسي قرار گرفت
ارزيابي دقيق تخريب و زوال پل براي ارزيابي شرايط صحت و سلامت پلها بسيار مهم هستند يك ارزيابي دقيق مي تواند منجر به يك حادثه شديد بدليل تخريب شناسايي نشده يا سرمايه گذاري زائد در تعميرات غيرضروري يا كار مقاوم سازي بدليل ارزيابي بيش از حد ميزان تخريب شود
به همين دليل تكنيكهاي بازرسي مهمترين بخش مديريت پل بشمار مي آيند تكنيكهاي بازرسي نياز به كارآمدي و دقت بالاتري دارند تا بتوانند پاسخ مناسبي را براي حجم فزاينده پلها تامين نمايند اين فصل خلاصه اي است از پاسخهاي كشورهاي عضو هدف از اين فصل كمك به توسعه آينده تكنيكهاي بازرسي از طريق تحليل سبك امروزي در تكنيكهاي بازرسي و شناسايي تكنيكهاي بازرسي جديد در حال توسعه مي باشد
در بيشتر كشورها سازه هاي فولادي كمتري نسبت به سازه هاي بتوني وجود دارد انواع بازرسي را مي توان به زوال فرسايش و تخريب تقسيم بندي كرد
زوال و فرسايش تغييراتي قابل پيش بيني در شرايط هستند كه باعث كاهش عملكرد يك سازه مي شوند كه بارزترين مثال آن زوال سطحي فيلم رنگ مي باشد از آنجاييكه اين تغييرات در زمان ساخت قابل پيش بيني هستند با توجهي خاص در امر بازرسي مي توان آنها را مورد بازرسي قرار داد با اين حال زوال پيش رس فيلم و رنگ به دليل نشست هاي باران يا آبهاي راكد بهمراه زنگ زدگي و پوسيدگي بعنوان تخريب طبقه بندي مي شوند زوال و فرسايش را بطور كلي بايد در بودجه هاي عادي براي تعمير و نگهداري منظور نمود
آسيب و خسارات عبارتند از تغيير در شرايط كه بر اثر يك كاهش غيرعاري كاركرد كه فراتر از زوال كهنگي معمول است پيش مي آيند اين آسيب ها را نمي توان با تعمير و نگهداري دوره اي رفع نمود اين تغييرات شامل شل شدن يا بيرون افتادن پيچ و پرچهاي اتصال تغيير شكل تخريب هاي برآمدگي سازه‌ها شكاف بر اثر خستگي و از دست رفتن بخش متقاطع يا از بين رفتن ظاهر شكاف بدليل زوال و پوسيدگي موضعي مي باشند
اين تغييرات در شرايط بدليل فشار موضعي پيش بيني نشده بدليل اشتباه در ساخت يا احداث نيروي بيروني يا جايگزيني بدليل بارهاي غيرعاري عدم متوجه در طراحي و ساير عوامل مي باشند چنين زوالي معمولاً ناشي از تغييرات در چنين شرايطي چون زلزله سيل حريق سوانح رانندگي سقوط سنگ ضربه ناشي از كشتي ها يا چوبهاي گرد فعاليت هاي مخرب انساني و غيره هستند

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج