گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آشنايي با دستگاه شبيه ساز فرآيند:
۱-۱)Set value:
 خروجي set value را به نمايشگر سمت چپ داده و با تغيير آن ملاحظه مي‌شود كه LED ها با توجه به مقدار ولتاژ در بالا يا پائين مبدا قرار مي‌گيرند كه مبين ولتاژ DC مي‌باشد. كه از ۱۰ تا ۱۰- ولت قابل تغيير است.
۲-۱)Disturbance:
 اين قسمت قابليت توليد موج مربعي و سينوسي با دامنه و فركانس متغيير دارد. خروجي سينوسي را به نمايشگر سمت چپ داده ملاحضه مي‌شود كه LEDها به طور پيوسته از مينيمم به ماكزيمم و برعكس روشن مي‌شوند. حال اگر خروجي مربعي باشد LEDها فقط در نقاط ماكزيمم و مينيمم پيك‌ روشن مي‌شود.
-۱) انتگرال گير:
در اين مرحله ازآزمايش ابتدا يك موج مربعي به ورودي انتگرالگير ميدهيم و از خروجي يك موج مثلثي ميگيريم ؛ وبه كمك رابطه مربوطه Ti را محاسبه ميكنيم.از آنجا كه انتگرال يك سيكل كامل صفر ميشود(سطح زير منحني ) بنابراين انتگرال را در نيم سيكل محاسبه مي كنيم .حال خروجي كه با فركانس ۱۰۰ هرتز و ولتاژ ۲ ولت پيك تا پيك تنظيم شده است را به ورودي انتگرال‌گير مي‌دهيم و ورودي و خروجي را به طور همزمان در اسكوپ مشاهده مي‌كنيم. چون در اين حالت انتگرالگير به اشباع مي‌رود توسط set value مقدار DC به آن اضافه مي‌كنيم تا از اشباع خارج شود.
۶-۱)آزمايش PSEUDO  :
در اين آزمايش به ورودي مشتق گير يك ولتاژ دلخواه مثلا ۹v  را از قسمت Set value مي دهيم و خروجي پيزو را اندازه گيري مي كنيم : 
۷-۱)بررسي پاسخ فركانسي :
در اين مرحله ابتداولوم  Tz1 را برابر يك و   Tp1 را بر روي مقدار ۱۰   قرار مي دهيم ؛ حال يك موج سينوسي به ورودي بلوك مربوطه مي دهيم و خروجي را دريافت مي كنيم و به كمك اسكوپ گين و اختلاف فاز موج خروجي را به ازاي فركانسهاي مختلف بدست آورده و جدول زير را تكميل ميكنيم و نهايتا با توجه به نتايج بدست آمده نمودار گين و فاز را نيز رسم مي كنيم .
آشنايي با سيستم مرتبه اول :
در اين قسمت از آزمايش به ورودي سيستم با تابع انتقال   1 – G(s)=(s+1) يك پالس مربعي داده و پاسخ زماني آن را رسم مي كنيم .و سپس پاسخ فركانسي سيستم مرتبه اول فوق را به ازاي فركانسهاي مختلف رسم مي كنيم ؛ ( با دادن ورودي سينوس و اندازه گيري بهره و فاز ) . و نهايتا نمودارهاي قطبي و بود آنرا نيز رسم خواهيم كرد.
ضمنا براي رسم پاسخ فركانسي بايستي ابتدا نقاط شكست تابع انتقال را بدست آوريم و سپس براي فركانسهاي بين ۰٫۱ و ۱۰ برابر آن پاسخ فركانسي را بدست آورده و رسم مي كنيم .
ويژگي عملكرد سيستم هاي كنترل را معمولا بر مبناي پاسخ گذراي آنها به ورودي پله اي واحد مشخص مي كنند .زيرا اين ورودي به آساني در دسترس است و معيار خوبي براي مقايسه و بدست آوردن پاسخ اين سيستم به هر ورودي ديگري با استفاده از محاسبات رياضي مي باشد.

۱- زمان تاخير Delay Time)):
زمان لازم تا اولين لحظه اي كه پاسخ سيستم به مقدار نصف مقدار نهايي خود برسد ،زمان تاخير ناميده مي شود .
۲- زمان صعود(Rise Time):
زمان لازم براي اينكه سيستم از ۱۰%تا ۹۰% يا از ۲۰% تا ۱۰۰% مقدار نهايي خود برسدرا گويند.
   
۳- زمان اوج (Peak Time):
زمان لازم براي اينكه سيستم به اولين مقدار اوج  خود برسد.در اين زمان  و لذا داريم :
۴- زمان نشست يا استقرار(Setting Time):
مدت زماني كه لازم است تاجواب  سيستم پس از آن ، در محدوده معيني از انحراف از مقدار نهايي باقي بماند.
 
هر چه تولرانس كمتر باشد ،دقت سيستم در رسيدن به مقدار نهايي بهتر است و نوسان كمتري نسبت به مقدار نهايي خواهد داشت .
هر چه زمان نشست بزرگتر باشد، احتمال رسيدن به تولرانس كمتر ودر نتيجه دقت بالاتر ، بيشتر است 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج