گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود رایگان تحقیق آسیب دیدگی کشتی گیران-خرید اینترنتی تحقیق آسیب دیدگی کشتی گیران-دانلود رایگان تحقیق آسیب دیدگی کشتی گیران-تحقیق آسیب دیدگی کشتی گیران-فایل تحقیق آسیب دیدگی کشتی گیران

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است  که به موارد زیر می پردازد:
نتیجه‌ی یك تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان كشتی گیران به ترتیب ۶۲ درصد خستگی مفرط، ۶۰ درصد آسیب های قبلی، ۵۸ درصد شرایط روحی نامناسب و ۵۶ درصد تمرین و تكنیك غلط و حركات ورزشی است. 

به گزارش ایسنا، در این تحقیق كه از سوی علی‌ اكبرنژاد گردآوری شده، آمده است: بررسی نتایج آسیب‌های ورزشی حاكی از آن است كه در كل جراحت اندام با ۱۰۰ درصد شیوع در مقام اول و پس از آن آسیب‌های زخم، ضرب دیدگی وكوفتگی، با ۹۸ درصد شیوع درمقام دوم، آسیب‌های شكستگی ۹۶ درصد سوم و آسیب های كشیدگی و پیچ خوردگی با ۹۰ درصد شیوع درمقام چهارم قرار دارند.

هم‌چنین آسیب در رفتگی با ۵۸ درصد، مینیسك ۵۰ درصد، ترك خوردگی ۴۸ درصد، پارگی عضلات با ۲۶ درصد شیوع در رده‌های بعدی قرار دارند. ضمن این كه آسیب دیسك با ۲۰درصد پایین‌ترین درصد شیوع را به خود اختصاص داده است.

به علت درگیر شدن كلیه‌ی اندام‌ها در ورزش كشتی می توان گفت هیچ یك از اعضای بدن مصون از آسیب نخواهند بود و تنوع آسیب‌ها نیز زیاد است. به طوری كه در آسیب‌های استخوانی، شكستگی گوش با ۸۶ درصد، دندان با ۶۵ درصد بیشترین و در ترك خوردگی نیز انگشتان دست و ترقوه با ۱۰ درصد بیش‌ترین شیوع را به خود اختصاص داده‌اند.

در آسیب‌های پوستی در جراحت، گردن‌، گوش و انگشتان دست به ترتیب با ۹۸ درصد، ۹۰ درصد، ۴۲ درصد؛ در زخم حفره‌ی دهان، ابرو و گوش با ۷۲ درصد، ۶۸ درصد، ۵۸ درصد؛ در آسیب‌های عضلانی، ضربدیدگی و كوفتگی انگشتان دست گردن و كمر به ترتیب ۷۶ درصد، ۶۲ درصد، ۴۸؛ در كشیدگی عضلانی گردن و ران ۴۸ درصد و در پارگی عضلانی ران با ۸ درصد بیش‌ترین شیوع را داشته‌اند.

در آسیب‌های مفصلی، درفتگی انگشتان دست با ۳۶ درصد، آرنج ۲۲ درصد ودر پیچ خوردگی نیز انگشتان دست و مچ پا با ۶۸ درصد و ۵۶ درصد؛ در زمینه زانو هم میزان ۱۰ درصد افراد صرفا پیچ خوردگی داشته و۵۰ درصد افراد دچار آسیب مینیسك شده‌اند كه طبعاً همراه با پیچ خوردگی بوده است و در كل می‌توان مقدار آن را ۶۰ درصد قلمداد كرد.

به طوركلی می توان گفت در اندام فوقانی، انگشتان دست بیشترین سهم در آسیب‌های را داشته كه علت آن را می‌توان درگیری مستقیم انگشتان برای اجرای كلیه‌ی فنون دانست.

در سر و صورت، گوش بیش‌ترین آسیب را داشته و دیگر عضوها نیز از درصد قابل توجهی برخوردار بوده اند كه با تحقیقات دیگر نیز مطابقت دارد. دلیل آنها می تواند برخورد اعضای سر وصورت هنگام اجرای فنونی مثل زیرگیری، مقاومت در مقابل قوس های حریف وغیره باشد.

از نظر فیزیكی قرارگرفتن در قسمت جلوی بدن هنگام گاردگیری و مقابله با حریف است.

در تنه و ستون فقرات گردن و بعد از آن پشت و كمر بیشترین مقدار آسیب دیدگی را داشته كه شاید علت آن فشاری باشد كه در زمان اجرای فنون مختلف، به خصوص بلند شدند در مواقعی كه خم حریف را به صورت شكسته یا زانو زده گرفته و در خیمه حریف گیر كرده باشد.

در اندام تحتانی زانو و پس از آن ران شایع‌ترین عضوهای آسیب دیده می باشد كه می تواند علت آن محدود نبودن حركت مفصل زانو و پیچ خوردن آن هنگام دفاع در مقابل زیرگیری های حریف و یا هنگام چرخش در زمان زیرگیری از حریف مقابل و یا در برخورد مستقیم آن با زمین می تواند باشد.

درزمینه علل بروز آسیب‌ها نیز باید گفت كه ۸۴ درصد آسیب‌ها در شرایط تمرین مرتب ومنظم رخ داده است كه با نتیجه “احمد زاكانی” ۳۳ درصد و ۸۳ درصد هم‌خوانی داشته و می توان گفت در این سطح از ورزش باید به نقش دیگر عوامل در بروز آسیب‌ها توجه داشت. 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۳۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج