گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
خرید ودانلود فایل تحقیق آشنايي با عمليات‏هاي اساسي در Eviews-دانلود رایگان تحقیق  آشنايي با عمليات‏هاي اساسي در Eviews-خرید اینترنتی تحقیق  آشنايي با عمليات‏هاي اساسي در Eviews-دانلود رایگان مقاله  آشنايي با عمليات‏هاي اساسي در Eviews
این فالی  در ۹۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:

در ابتدا موقعي كه شما تجزيه و تحليل داده‏ها را در EViews را آغاز كنيد, شما مي‏توانيد با خلق يك فايل كاري در EViews كار را آغاز كنيد.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی خواهیم داد. 

داده‏هاي مندرج در جدول (۱-۱) از كتاب پينديك و رابينفلد مربوط به داده‏هاي مقطعي است از اين ور بايستي در كادر محاوره‏اي فوق گزينه‏ي irregular or Undated را انتخاب كرده سپس تعداد مشاهدات موجود را وارد كنيد. چون تعداد مشاهدات ۸ مي‏باشد, پس از وارد ساختن آن با اشاره بر كليد OK شما بر پنجره قبلي باز مي‏گرديد و در اين صورت تصوير ذيل را بايستي مشاهده كنيد.

تصوير  (3-1) ص ۲۳

هر فايل كاري در EViews شامل دو object پيش فرض است, c يك بردار از ضرايب است و resid كه نشان دهنده‏ي پسماندهاي رگرسيوني است. موقعي كه شما يك الگوي رگرسيوني را در EViews اجرا مي‏كنيد , ضرايب تخمين زده شده در c و پسماندها در resid نگهداري مي‏شوند. هر گاه كه شما يك الگوي رگرسيوني ديگري را در محيط workfile اجرا مي‏كنيد EViews “ محتوي c و resid را بر اساس آخرين الگوي برازش شده تغيير مي‏دهد. اين نكته بسيار مهم ست كه اگر شما قصد داشته باشيد, ضرايب يا پسماندهاي الگوي خاصي را براي انجام محاسبات جديدي نگهداري كنيد, فقط يك امر زماني امكان دارد كه شما محتويايت c و resid را تحت نام‏هاي جديدي save كنيد. يك آيكن كوچك در سمت چپ يك object نوع آن object را نشان مي‏دهد. مثلاً — نشان دهنده‏ي بردار ضرايب c و —- نشان‏دهنده‏ي يك سري اقتصادي است.

گام بعدي وارد كردن (import_ داده‏ها از جدول (۱-۱) كتاب پينديك و رابينفلد به فايل كاري خلق شده است. براي اين منظور شما مي‏توانيد داده‏ها را ازطريق صفحه كليد وارد كنيد. به همين خاطر از مسير (series Edit) Group Empty Guick/ و كليك كردن در نوار ابزار اصلي مطابق تصوير ذيل مي‏توان اين كار را انجام داد.

تصوير  (4-1) ص ۲۴

سپس بايستي پنجره‏ي صفحه گسترده‏ي ذيل بازگردد. در ستون اول بايستي سري اول و در ستون دوم بايستي سري دوم را وارد كنيد. با استفاده از كرسر مي‏توانيد در نقاط مختلف صفحه گسترده جابجا شده و اطلاعات مختلفي را وارد كنيد. EViews به طور پيش فرض نام ser01 را براي سري اقتصادي اول و نام ser02 را براي سري اقتصادي دوم در نظر مي‏گيرد. اين روش براي سريهاي بعدي نيز ادامه خواهد داشت. اگر شما قصد داريد نام سري را تغيير دهيد, مي‏توانيد با كليك كردن بر سلولي كه نام ser01 و … وجود دارد, نام جديد متغير را از طريق صفحه كليد تايپ كنيد.

از انجايي كه در كتاب پينديك و رابينفلد متغير اول ” معدل نمرات“ (average point grade) و متغير دوم ”درآمد“ (Income) است, پس براي ser01 نام اختصاري gpa و براي ser02 نام اختصاري inc را در نظر مي‏گيريم. موقعي كه شما پش از وارد كردن داده‏ها و تغيير نام سريها پنجره فوق را مي‏بنديد, سپس پنجره ذيل (تصوير ۶-۱) را مشاهده خواهيد كرد.

تصوير  (6-1) ص ۲۵

در اين لحظه ممكن است شما بخواهيد فايل كاري را ذخيره كنيد. براي اين منظور بايستي گزينه‏ي save را از روي نوار ابزار اصلي با  كليك كردن يا به روش ذيل فايل كاري را ذخيره كنيد.

File/Save As

در اين حال يك پنجره باز شده و اسم فايل را مي‏خواهد, پس از آن كه نام فايل را وارد كرديد مي‏توانيد مكان ذخيره شدن فايل كاري را نيز مشخص كنيد. پسوند اسامي فايل كرار در EViews با wf1 نشان داده مي‏شود. (شما نيز فايل كاري فوق را ذخيره كرده و نام‏گذاري كنيد, اين فايل كاري به طور مجدد در مثال (۸-۱) مورد استفاده قرار مي‏گيرد.)

گام بعدي ترسيم يك نمودار پراكنش بين دو متغير gpa و inc است. براي اين منظور دو متغير مزبور را , هاي لايت كرده و با راست كليك كردن بر آن‏ها و با انتخاب گزينه‏ي Group Open صفحه گسترده‏اي را مشاهده خواهيد كرد كا اطلاعات ”معدل نمرات“ و ”درآمد“ در آن ذخيره شده است. براي ترسيم اين سريها مي‏توان با انتخاب View/Graph تصوير (۷-۱) را مشاهده كرد.

تصوير (۷-۱)  ص ۲۶

در اين تصوير تمام سريها به طور گروهي در يك تصوير ترسيم مي‏گردد, كه هر كدام رنگ‏هاي مختلفي دارند. شما مي‏توانيد هر كدام از سريها را در يك نمودار مجزا ترسيم كنيد به شرط آن كه مسير Graphs View/Multiple را انتخاب كنيد و EViews به صورت پيش فرض از سريها يك نمودار خطي ترسيم مي‏كند. براي تغيير آن مي‏توان با دو بار كليك كردن بر محيط تصوير, يك كادر محاوره‏اي را باز كرد كه به صورت گزينشي مي‏توان انواع نمودارها را ترسيم كرد. تصوير اين كادر محاوره‏اي را در ذيل مي‏بينيد.

تصوير  (8-1) ص ۲۶

براي تغيير دادن يك نمودار خطي (Graph Line) به يك نمودار پراكنش (Diagram Scatter) مي‏توان نوع نمودار را از بخش Type Graph تغيير داد, نمودار پراكنش را فقط مي‏توانيد براي دو سري اقتصادي ايجاد كنيد. اگر شما بخواهيد خط رگرسيوني را نيز در تصوير بياوريد, مي‏توانيد گزينه‏ي Line Regression را نيز در كادر محاوره‏اي تصوير (۸-۱) انتخاب كنيد. حال با فشار دادن كليد OK تصوير (۹-۱) را مشاهده خواهيد كرد.

تصوير (۹-۱)  ص ۲۷

براي پرينت تصوير فوق بايستي بر كليد Print اشاره كنيد.

مثال (۱-۱)

در اين مثال ما رگرسيون حداقل مربعات معمولي (ols) را اجرا كرده و GPA را بر يك جمله ثابت (عرض از مبدا) و درآمد (lnc) رگرس مي‏كنيم. براي اجراي اين رگرسيون ابتدا بايستي يك معادله را كه معادله رگرسيوني است, خلق كنيم. براي اين منظور به شيوه‏ي ذيل عمل مي‏كنيم. 

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج