گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 232 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)-خرید اینترنتی تحقیق آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)-دانلود رایگان مقاله آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)-پروژه آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

می خواهیم بدانیم که ایا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد

که برای فهمیدن این موضوع ما نمره مستمر و پایانی چند دانش اموز را مورد برسی قرار داده ایم 


می خواهیم بدانیم که ایا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد

که برای فهمیدن این موضوع ما نمره مستمر و پایانی چند دانش اموز را مورد برسی قرار داده ایم

که در این بررسی شیش دانش اموز را که نمره ی مستمر انها از نمره پایانی انها بیشتر است

را مورد برسی قرار داده ایم و در این بررسی اول میانگین نمره پایانی و بعد میانگین نمره پایانی

را حساب کرده ایم و بر طبق همین میانگین بررسی خود را انجام داده ایم


 میانگین نمره مستمر فرد A:

X=130÷۱۰=۱۳

میانگین نمره پایانی فرد A:

X=143÷۱۰=۱۴/۳

میانگین نمره مستمر وپایانی ۵فرد دیگرهم به صورت فرد A میانگین می گریم:

میانگین نمره مستمر فرد B:                                                                                  X=15/64

میانگین نمره پایانی فرد B:X=15                                                                                      

میانگین نمره مستمر فرد C:                                                                                       X=18

میانگین نمره پایانی فرد C:X=19/25                                                                                

میانگین نمره مستمر فرد E:X=16/48                                                                               

میانگین نمره پایانی فرد E:                                                                                         X=16

میانگین نمره مستمر فرد D:X=12/54                                                                               

میانگین نمره پایانی فرد D:                                                                           X=11/46

میانگین نمره مستمر فردF :X=17/48                                                                               

میانگین نمره پایانی فرد F:                                                                           X=17    

 

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج