گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان

خرید اینترنتی فایل تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-خرید ودانلود فایل تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-دانلود رایگان فایل تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت

این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است که نکات بسار فید وارزشمندی را درباره مجلس وانتخابات آن به شما عزیزان که به سیاست علاقه دارید در اختیار شما دوستان رار میدهد امیدواریم که بتواند به شما کمک کند

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاري‌ انتخابات‌ هشتمين ‌دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باقي‌ مانده‌ است‌. چرا بايد به‌ پاي ‌صندوق ‌هاي‌ راي‌ برویم و براي‌ مجلس‌ نماينده‌ انتخاب كنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ كساني‌ راي‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماينده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و

در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاكميت‌ ملت‌ که توسط دكتر علي‌ صباغيان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاري‌ انتخابات‌ هشتمين ‌دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باقي‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزديك ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پيرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سياسي، حزبي، مطبوعاتي‌ مردمي‌ و حتي‌ خانوادگي ‌گسترش‌ يافته‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ از اين‌ بحث‌ها بر مي‌آيد هم ‌اكنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب كنندگان‌ با پرسش‌هاي ‌عديده‌اي‌ درباره‌ اهميت‌، چگونگي‌ و نتايج‌ احتمالي‌ اين ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.

از ميان‌ پرسش‌هاي‌ مطرح‌ شده‌ براي‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهميت ‌اساسي‌ برخوردار است: اول‌ اين‌ كه‌ چرا بايد به‌ پاي ‌صندوق‌هاي‌ راي‌ بروند و براي‌ مجلس‌ نماينده‌ انتخاب كنند؟ و پرسش‌ دوم‌ كه‌ به‌ طور منطقي‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ كساني‌ راي‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماينده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟

به‌ طور طبيعي‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندي‌ كه‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهاي‌ تبليغات‌ رسمي‌ انتخاباتي‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسيد و با بهره‌گيري‌ از رسانه‌هاي‌ جمعي‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازكساني‌ كه‌ اطلاعات‌ بيشتري دارند،خواهند يافت‌.

بر اين ‌اساس‌ در اين‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ اين‌ امر نيست‌ بلكه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنكه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقي‌حق‌” يا “تكليف‌ بودن‌” رأي‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهي‌ به‌ برخي‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ گامي‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلايل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. ترديدي‌ نيست‌ چنانچه‌ اين‌ ضرورت‌ به‌ خوبي‌ براي‌ راي‌دهندگان‌ روشن‌ گردد كمك‌ بزرگي‌ به‌ آنها در يافتن‌ نمايندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدكرد و در جستجوي‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را ياري‌ خواهد نمود.

قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مبين‌ نهادهاي‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ ،سياسي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ ايران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامي‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌حق‌ حاكميت‌ ملت”‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب اين‌ فصل‌ و طي‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ تصريح‌ مي‌كند:”حاكميت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعي ‌خويش‌ حاكم‌ ساخته‌ است‌، هيچكس‌ نمي‌تواند اين‌ حق‌ الهي‌ را از انسان‌ سلب كند يا در خدمت‌ منافع‌ فرد يا گروهي‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ اين‌ حق‌ خداداد را از طرفي‌ كه‌ در اصول‌ بعد مي ‌آيد اعمال‌ مي‌كند“.

قانون‌ اساسي‌ در اصول‌ بعد هنگامي‌ كه‌ در صدد بيان‌ “طرق اعمال”‌ حق‌ خداداد حاكميت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعي‌ خويش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجريه‌ و قضائيه‌ به‌ عنوان‌ قواي‌ حاكم ‌در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اشاره‌ مي‌كند.اين‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بيان‌ چگونگي‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ “اعمال قوه‌ مقننه‌ از طريق‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از نمايندگان‌ منتخب مردم‌ تشكيل‌ مي‌شود” و “در مسائل‌ بسيار مهم‌، اقتصادي، سياسي‌، اجتماعي ‌و فرهنگي‌ ممكن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسي‌ ومراجعه‌ مستقيم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گيرد.”

اگر چه‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مراجعه‌ مستقيم‌ به‌ آراء مردم‌ براي‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادي، سياسي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ را به‌ عنوان‌ راهي‌ براي‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعيين ‌سرنوشت‌ اجتماعي‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدوديت هايي‌ نيز بر سر اين‌ راه‌ قرار داده‌ است..

محدوديت هايي‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسي‌ تنها درمسائل‌ بسيار مهم‌ اقتصادي‌ ، سياسي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و ياضرورت‌ تصويب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومي‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمايندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گيري‌ از اين‌ شيوه‌ را براي‌ اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ ملت‌ تنگ‌ كرده‌ است‌.گذشته‌ از اين،‌مسائل‌ و مشكلات‌ اجرايي‌ همه‌پرسي‌ به‌ عنوان‌ شيوه‌اي‌ از مردم‌سالاري‌ مستقيم‌ به‌ طور كلي‌ كاربرد آن‌ را در دنياي‌ نوين‌ محدود كرده‌ است. به‌ همين‌ دليل‌ در كشور ما نيز طي‌ بيست‌ سالي‌ كه‌ از پيروزي‌ انقلاب اسلامي‌ مي‌گذرد تاكنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسي‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ براي‌تصويب نظام‌ جمهوري اسلامي،‌ دوم‌ براي‌ تصويب قانون‌ اساسي‌ و سوم‌ براي‌ تصويب اصلاحات‌ قانون‌ ساسي‌.

مشكلات‌ عديده‌اي‌ كه‌ امكان‌ استفاده‌ از همه‌پرسي‌ به‌ عنوان ‌شيوه‌ مستقيم‌ مشاركت‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خويش‌ را محدود كرده‌ راه‌ را به‌ سوي‌ شيوه‌ ديگري‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ اجتماعي‌ ملت‌ از طريق‌ “‌نماينده سالار” ياد مي‌شود.

بر همين‌ اساس‌، قانون‌ اساسي ‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در اصل‌ ششم‌ بر اين‌ امر تاكيد دارد و بيان‌ مي‌كند:”در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به ‌اتكاء آراء عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئيس‌ جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظائر اينها“.

آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذكر قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌برمي‌آيد عبارت‌ است‌ از:
۱ – حاكميت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.
۲ – خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعي‌ خويش‌ حاكم‌ ساخته ا‌ست‌.
۳ – هيچكس‌ نمي‌تواند اين‌ حق‌ الهي‌ را از انسان‌ سلب كند.
۴ – هيچكس‌ نمي‌تواند اين‌ حق‌ الهي‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد ياگروهي‌ خاص‌ قرار دهد.
۵ – ملت‌ اين‌ حق‌ خداداد را از طرقي همچون‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي ‌اعمال‌ مي‌كنند.
۶ – با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ هميشه‌ امكان‌ حضور مستقيم‌ همه‌ مردم ‌براي‌ اعمال‌ حاكميتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعي‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها بايد نمايندگاني‌ انتخاب كنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.
۷ – انتخاب نماينده‌ مجلس‌ نيز از طريق‌ برگزاري‌ انتخابات‌ با آراء مستقيم‌ صورت‌ مي‌گيرد .
بنابر اين‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جايگاهي‌ كه‌ مجلس‌ در زمينه‌ اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ مي‌شود كه‌ انتخابات‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ از مهمترين‌ تجلي‌گاههاي‌ حق‌ حاكميت‌ مردم‌ به ‌حساب مي‌آيد و مردم‌ نيز اگر خواهان‌ اعمال‌ اين‌ حق‌ خدادادي‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ مي‌توانند به‌ اين‌خواسته‌ خود دست‌ يابند.خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۰۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج