گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق اهداف و اهميت اجتماعي ورزش-خرید اینترنتی تحقیق  اهداف و اهميت اجتماعي ورزش-دانلود رایگان مقاله  اهداف و اهميت اجتماعي ورزش-دانلود رایگان پایان نامه  اهداف و اهميت اجتماعي ورزش
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر استت:
 مطالعه و تحليل تاريخي احوال اقوام گذشته و حال نشان مي دهد كه سعي و تلاش انسان قدمت تاريخي دارد ، تا آنجا كه مي توان گفت اداره حيات اقوام ابتدايي بدون حركت و فعاليت ميسر نبوده است

اهداف تربيت بدني در جامعة اسلامي

پيش از اينكه ديدگاه اسلام در زمينة ورزش و تربيت بدني مطرح گردد ضروري است نظر اين آيين الهي درباره بدن انسان شناخته شود. در آيين مقدس اسلام ، بر خلاف بسياري از آيينهاي ديگر ، بدن آدمي تحقير نمي شود . اسلام بدن انسان را بي ارزش نمي شمارد ، زير بدن انسان ابزار تكامل روح اوست. تحقير بدن در حكم تحقير شخصيت آدمي است و كسي كه مرتكب اين عمل شود مستوجب كيفر و قصاص است.

در اسلام حفظ بدن از خطرها و آسيبها و تامين موجبات سلامت و بهداشت آن وظيفه أي الهي است و تضعيف و يا تخدير بدن امري ناروا و مزموم است. امام سجاد (ع) در رسالة حقوق مي فرمايد : ان لبدنك عليك حقا. بدن تو بر تو حقي دارد و حق آن اين است كه آن را سالم ، نيرومند ، مقاوم در برابر شدايد و سختيها و در كمال نشاط نگاه داري . طول عمر و صحت بدن و ايمن بودن از بلاها و رنجها از اموري است كه بدن از خطر و تامين سلامت و بهداشت آن تاكيد شده و راههاي مختلفي براي اين منظر و ارائه گرديده است. ارزش بدن و سلامت آن در اسلام به حدي است كه بعضي از دانشمندان اسلامي گفته اند : پيامبران الهي در آغاز نبوت و رسالت خود بايد سالم و از نقص بدني دور و بركنار باشند.

در بينش اسلامي ، بيماري تن از مهمترين بلاها و گرفتاريها محسوب مي شود. صدمه زدن عمدي به بدن ظلم به شمار مي آيد و آدمي را مستحق كيفر و عقوبت مي سازد. بدن هديه اي است الهي كه بر اساس حسن و كرامت آفريده شده است و ظرافت شگفت انگيزي در آن به كار برده شده است كه مطالعه و تامل در آن موجب افزايش معرفت انسان نسبت به خداوند متعال مي گردد. بدن وسيله أي براي به جاي آوردن فرايض ديني و عبادت است. نماز ، روزه، جهاد و انواع خدمتها به خلق خدا با توانايي بدن و سلامت آن ميسر مي شود. نماز شب و قيام در خلوت شب در ساية توان بدني امكان پذير مي شود. در بينش اسلامي ، ميان بدن و روح تاثير و ارتباط متقابل و انفكاك ناپذير وجود دارد. سلامت يا ضعف و بيماري بدن در نشاط و فعاليت و يا افسردگي و ناتواني روح اثر مستقيم دارد.

تربيت و تقويت بدن و آمادگي همه جانبة آن مورد توجه اسلام است و در صورتي كه همراه با ذكر و ياد خدا باشد عين عبادت است. بر خلاف آنچه بعضي از ناآگاهان مي پندارند ورزش كاري لغو نيست . كار لغو از نظر اسلام گفتار و يا رفتاري است كه در آن فايده اي مشروع و يا عقل پسند وجود نداشته باشد ، و ورزش اين چنين نيست . درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جزء دعاي مسلمانان است ، چنانكه در دعاي ابوحمزه ثمالي مي خوانيم : اللهم اعطني السعه في الرزق ..و الصحه في الجسم و القوه في البدن .

حفظ سلامت بدن و رعايت آن تا جايي توصيه شده است كه حتي در مواردي به جاي غسل و وضو، تيمم و به جاي گرفتن روزه ، افطار تكليف شده است. در اسلام به مومنان ، قوي زيستن و سالم و با نشاط بودن و برخوردار شدن از قدرت تن توصيه مي شود. از اين رو تربيت بدني و ورزش بايد جزئي از برنامة زندگي و بخشي از مراحل آموزش و پرورش هر مسلمان قرار گيرد.

مطالعة تاريخ حيات رسول گرامي (ص) و ائمه هدي عليهم السلام و نيز صحابه و تابعين گرانقدر آنان نشان مي دهد آنان نيز به ورزش و تربيت و تقويت بدن خود مي پرداختند و در فعاليتهايي از قبيل مسابقه هاي دو ، سواري ، تيراندازي شركت مي كردند. مباحثي چون احكام سبق و رمايه و حتي شناكردن ، بخشي از محتواي كتب فقهي و روايات ما را تشكيل       مي دهد.

هدف غايي تربيت بدني و ورزش از ديدگاه اسلام ، تامين سلامت و بهداشت بدن و تقويت و رشد آن و در نتيجه حركت به سوي كمال است. در جامعة اسلامي ورزش وسيلة بسيار موثر و شيوه اي پسنديده براي رسيدن به اهداف زير است :

اهداف تربيت بدني و ورزش

۱ـ هدفهاي بهداشتي و تندرستي

ـ تامين سلامت و بهداشت بدن و تجهيز آن در برابر عوارض و بيماريها ؛

ـ تامين و تسهيل شرايط رشد و تقويت بدن در حد امكان و توان رعايت جنبة اعتدال در آن ؛

ـ ايجاد ورزيدگي و هماهنگي در بين اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت سرعت ، چابكي و مهارت ؛

ـ ايجاد مقاومت و افزايش ميزان تحمل و عادت دادن آدمي به صبر و استقامت در برابر شدايد و سختي ها

ـ دستيابي به قدرت ضبط ارادي اعضاي بدن و به كارانداختن ارادي آنها .

ـ بازسازي و نو تواني بدن به منظور رفع نقايص جسمي و نارساييهاي فيزيكي و افزايش ميزان كارآيي آن .

۲ـ هدفهاي تربيتي و اخلاقي

ـ پرورش روان و ايجاد زمينه براي استقلال شخصيت ، سعة صدر ، همت بلند ، ايثار و فداكاري .

ـ دستيابي به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پايداري و تقويت روحيه.

ـ رشد و پرورش ، رغبتهاي مثبت و جهت دهي آنها به سوي خير و كمال .

ـ توجه به كرامت و والايي خود و خويشتنداري در برابر نابسامانيها و مفسده ها .

ـ شناخت و مسئوليتهاي انساني و اسلامي و سعي در انجام دادن هرچه بهتر تكاليف و وظايف خود .

ـ افزايش توان و قدرت تصميم گيريهاي سريع ، عادلانه ، اقتصادي و مناسب.

ـ رشد و پرورش توجه و دقت ، مقايسه و تشخيص و جهت دادن به آنها براي رسيدن به هدفهاي مورد نظر.

ـ خودداري از پذيرش تحميلي افكار و عقايد مذموم و ارشاد و هدايت ديگران در صراط مستقيم.

۳ـ هدفهاي رواني و اجتماعي

ـ تقويت روان و افزايش توانمندي آن در مبارزه با هواهاي نفساني و غلبه بر حسادت ، خود پسندي و كينه توزي .

ـ تعديل عواطف و در ضبط آوردن حالاتي چون خشم ، ستيز ، ترس و محبت.

ـ رفع عوارض رواني ناشي از نگرانيها ، انزوا جوييها ، ياسها و ترسها .

ـ تعديل رقابت و پذير اصول و ضوابط معقول در زندگي روزمره .

ـ دستيابي به شادابي و نشاط كه همواره براي تداوم و رشد حيات ضروري است .

ـ پرورش شخصيت ، هوش و قوة كنجكاوي و ديگر ذخاير وجود انسان .

ـ متحقق ساختن امكانات بالقوه موجود در انسانها و بهره مند كردن انسان از ذخاير وجودي خويشتن.

ـ شناخت اصول و قانون منديها و تبعيت از آنها به هنگام برخوردهاي فردي و اجتماعي .

ـ تمرين تشكل و تحزب و تن دادن به سازماندهي و تعاون براي پيشبرد اهداف و عادت به انضباط و دقت در امور.

۴ـ هدفهاي حركتي و مهارتي

ـ شناخت استعدادهاي حركتي و پرورش و شكوفايي آنها و ديگر قابليتهاي فطري و استعدادهاي خدادادي .

ـ شناخت ، قدرداني و تقويت حس زيباشناختي در حركات.

ـ يادگيري مهارتهاي حركتي و ورزشي و ايجاد هماهنگي عصبي و عضلاني .

ـ بهره مند شدن از فعاليتهاي حركتي و جسمي در گذراندن سالم اوقات فراغت.

محتواي ورزش و تربيت بدني در جامعه اسلامي

مطلب ديگر اين است كه محتواي ورزش و تربيت بدني در جامعة اسلامي چه بايد باشد ؟ بديهي است كه محتوا بايد با توجه به اهداف تعيين شود. در اينجا ما هدفها را با رعايت اختصار بر شمرديم. طبيعي است كه با توجه به آنها بايد براي ورزش و تربيت بدني برنامه ريزي كرد. در عين حال بجا خواهد بود كه به مسائل زير نيز اشاره كنيم :

۱ـ بخشي از فعاليتهاي ورزشي جامعه بايد در زمينة رشد و پرورش تن به منظور دفاع از اسلام و جمهوري اسلامي صورت گيرد . از اين رو ، تيراندازي ، سواري ، دو ، شنا و ساير ورزشهاي رزمي بخشي از محتواي ورزش را تشكيل مي دهد كه اسلام هم آن را مورد توجه و تاكيد قرارداده است.

۲ـ پرورش تواناييهاي حركتي به طور طبيعي و با استفاده از محيطهاي باز نظير كوهستان ، پارك و ديگر فضاهاي سبز و جلوگيري از ضعف حركتي و افزايش آمادگي جسماني .

۳ـ شيوه هاي بازسازي و حركت درماني در جهت رفع نقايص حركتي به منظور اصلاح اندامها و استخوان بندي بدن و ترميم نارساييهاي عضلاني ، مفصلي . بديهي است كه ورزش و حركات بدني ويژه جانبازان و معلولين نيز در اين بخش قرار مي گيرد.

۴ـ مطالعه و بررسي حركات و مهارتهاي ورزشي از ديدگاه علوم تجربي و انسان محتواي علمي تربيت بدني و ورزش را تشكيل ميدهد.

۵ـ چون علوم ورزشي و تربيت بدني به دستاوردها و يافته هاي ساير علوم ، از قبيل علوم تندرستي و علوم انساني بستگي دارد از اين رو آثار حركت و فعاليت را مي توان رد چهارچوب هر يك از علوم اعم از تجربي و يا انسان مطرح نمود و به بررسي و مطالعة آن پرداخت . به سخن ديگر مباني علوم ورزشي همان اصول و نظريه هايي است كه در رابطه با علوم تربيتي و علوم تندرستي مطرح مي شوند.

‌مراحل فعاليتهاي ورزشي

حركت نوزاد از روزهاي نخستين زندگي در جهت توسعه و گسترش بازتاب اوليه و ابتدايي به منظور ادامة حيات و سازش با محيط تازة زندگي از جمله فعاليتهاي مربوط به تربيت بدني محسوب مي شود . نوزاد از يك طرف در معرض نور ، حرارت ، صدا و ساير محركهاي خارجي قرار مي گيرد و از طرف ديگر ، بر اساس نيازهاي دروني خود به تكاپو مي افتد و از خود واكنش نشان ميدهد. بستن دست و پاي نوزاد در قنداق كه از حركات بازتابي او جلوگيري مي كند ممكن است باعث بروز عوارض عصبي ، حركتي در كودك گردد و حتي به نارساييها و عقب افتادگي ذهني منجر شود. كودك پس از آنكه پا به پاي رشد طبيعي و معمولي بدن حركات پايه از قبيل راه رفتن ، دويدن ، جهيدن ، كشيدن ، هل دادن و ضربه زدن به اشيا را آموخت مي تواند از طريق شركت در حركات پيچيده تر و بازيهاي سازماندار موجبات رشد بيشتر جسماني و رواني خود را فراهم آورد.

در اين مرحله مراد از شركت در فعاليتهاي ورزشي ايجاد انگيزه هاي رشد و نمو بيشتر است. در اين زمينه همواره بايد تامين سلامت و تقويت اعضاي عمومي بدن مد نظر باشد. هنگامي كه كودك مرحلة تحصيل دبستاني خود را مي گذراند مي توان تواناييهاي حركتي او را ارزيابي و در صورت لزوم نارساييهاي حركتي او را اصلاح كرد . وقتي به سن نوجواني رسيد ضمن در نظر گرفتن مراتب فوق بايد مهارتهاي مقدماتي ورزشهاي فردي و گروهي و مقدمات آمادگي رزمي و فنون دفاعي را به او آموخت ، تا بتدريج از عهده وظايف شخصي ، اجتماعي ، رعايت آداب و اخلاق و پذيرش مسئوليت برآيد و در راه استقلال فكري خويش گام بردارد.

در مراحل پاياني دورة نوجواني و در آغاز دورة جواني ، علاوه بر اينكه سير تكاملي پرورش مورد نظر است ، جوانان بايد مسئول ، مومن ، تندرست و شاداب و مسلط بر رفتار و خوي انساني خود باشند. در اين مرحله بايد ضمن مشاركت دادن آنها در ورزش امكانات مربوط به تفريحات سالم و استفادة مثبت از اوقات فراغت و به كار بستن آموخته هاي حركتي و اخلاقي و تكوين و اصلاح شخصيت را براي آنان فراهم ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم ـ رهبري انقلاب اسلامي و تربيت بدني  و ورزش

چكيده اي از سخنان امام خميني (ره) رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران :

ورزش را براي تامين سلامت تن و روان همه لازم مي دانم و با آن موافقم.

اميدوارم به علي (ع) اقتدا كنيد و زهد و تقواي او را سرلوحه اعمال خود قرار دهيد.

يك وجه صدور انقلاب ، شما جوانها (ورزشكاران) هستيد كه به كشورها مي رويد.

در همه ابعاد انساني ورزش كنيد.

تيمهاي ورزشي هم مي توانند در تحقق بخشيدن اين امر (صدور انقلاب) كوشا باشند.

گفتاري چند از شهيد آيت الله دكتر بهشتي :

در جمهوري اسلامي بايد توجه زيادي به مسائل ورزشي و گسترش آن براي نسل جوان داشت.

لازم است ما نيز همگام با اين انقلاب بزرگ ، برنامه هاي مفيد و سازنده بي شماري براي تن و روان مردم خود داشته باشيم.

امروزه كمتر رشته ورزشي را در دنيا مي شناسيم كه نشود از آن براي ورزيده تر كردن انسان بهره نگرفت و براي جامعه مفيد نباشد.

اسلام مكتب تربيت انسان نيرومند است.

ورزش كمك فراواني به بالا بردن قدرت روحي و تقويت نفس مي نمايد. بسياري از ورزشها همراه برخورد با كارهاي سخت مي باشد. وقتي انسان چند بار كار سختي را انجام داد و ديد كه همه چيز آسان مي شود ، ياد مي گيرد كه چگونه دشواريها با تمرين ساده تر مي گردد .

چكيده اي از سخنان حضرت آيت الله خامنه أي رهبر معظم انقلاب اسلامي :

در جامعه ورزشكار با سرباز از هم جدا نيست.

انقلاب ما مي تواند خود را در اين صحنه ها (بين المللي) نشان دهد.

اميدوارم كه ورزش در كشور ما همچنان كه هست بيشتر توسعه پيدا كند و در خدمت انسانيت قرار گيرد.

ورزش تامين كننده يكي از ابعاد وجودي انسان است ، يعني پرورش استعدادهاي جسمي و اين استعدادهاي جسمي در جاي خود مي تواند در خدمت جامع و در خدمت هدفهاي انساني قرار گيرد. در نتيجه ورزش يكي از مسائل اصولي و درجه يك جامعه است.

تا مسابقه نباشد ، مردم نسبت به ورزش تشويق نمي شوند و ورزش را درست نمي فهمند.

بايستي به جوانها براي ورزش كردن ميدان داد.

من با حضور در ميدانهاي بين المللي كاملاً موافقم.

هيچ دليلي ندارد كه ما وقتي ورزشكار داريم ، در مسابقات جهاني شركت نكنيم.

وظيفه مهم رسانه هاي گروهي اين است كه مردم را نسبت به مسئله ورزش توجيه كنند و آنها را نسبت به ورزش كردن تشويق نمايند.

در اين روزگار مانند همه روزگارهاي ديگر ورزش يك ضرورت براي جامعه ماست.

وظيفه اصلي دولت و مسئولان ورزش كشور اين است كه اشتياق به ورزش و روح ورزشكاري و ورزش خواهي را در مردم زنده كنند.

ورزش براي جوانان امري لازم و براي افراد مسن امري واجب است. زيرا در پرتو آن ، انسان مي تواند سلامتي خود را حفظ كند ، اعتماد به نفس خويش را افزايش دهد و در خود نشاط و شادابي و زيبايي را به وجود آورد.

كشوري كه بخواهد خوب اداره شود و به اهداف خود برسد و نيز جامعه أي كه بخواهد در دنيا سر افراز بماند و استقلال حقيقي را به دست آورده و عرصه هاي نبرد سياسي ، اقتصادي و نظامي پيروز شود ، نيازمند مردمي سالم ، با نشاط و برخوردار پاز قدرت اراده و تصميم گيري است كه اين همه از رهگذر توجه جدي به امر ورزش حاصل مي شود.

امر به ورزش ، امر به معروف است.

تاريخ فرهنگ انسانها و جوامع مختلف ، ورزش را در قالب واژه هاي بسيار زيبا و در پاره أي از اوقات نه چندان زيبا كه زشت و متنوع بيان داشته است. علم و فلسفه توسط ابزارهاي ذهني و عيني بررسي و محتواي مفاهيم آنها شناسايي و تعريف مي شوند . اما روح ورزش تا كنون به وسيله بشر تصرف و كاملاً توجيه نشده است. اما ورزش به عنوا يك پديده اجتماعي ويژگيهاي خاص خود را دارد. شايد ورزش تنها پديده أي در جهان باشد كه در عين حالي كه ورزشكار را تشويق مي كند تا نهايت كوشش و جديت خود را در اجرا به كار گيرد ، نهايت آرامش و فراغت خاطر را نيز از او مي طلبد. ورزش انسان را به درجه خستگي مفرط مي برد و ليكن در همان حال به بازسازي و بهداشت تن و روان او كمك مي كند. ورزش از انسان شكل مي گيرد و به انشا شكل و صورت انساني مي بخشد. جوهر ورزش و ماهيت آن ، به منزله كوشش و جهاد براي رسيدن به كمال و درجه خلوص ورزشكار در ارائه آنچه در توان دارد عاليترين تجلي فطرت اوست. او نبايد اين گوهر را هرگز ارزان عرضه كند. ورزش ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي را به انسان مي آموزد و او  را به آفرينش ارزشهاي والاي انساني ترغيب مي كند پس ورزش ذاتاً خوب است و امكانات انسان را براي خودشناسي و خداشناسي افزون مي كند.

جو حاكم بر ورزش بايد بر اساس ريشه هاي فكري و عقيدتي و ديني معني دار شود و پيام آور نشاط ، شادي و سلامتي باشد. اين جو را انسانهاي ورزشكار خلق مي كنند و به آن پيام و آرمان مي بخشند. ورزش در ساخت شخصيت و قالب بندي خصيصه هاي انساني بسيار توانمند است. لازم است يادآور شوم آنچه در ذيل مي آيد بخش كوچك و قابل توصيف از توانمندي ورزش است. شايد بتوان گفت بخش اعظم توانمندي ورش در شكل گيري شخصيت افراد در قالب الفاظ و واژه ها نمي گنجد و عبارات هرچند بليغ باشند نمي توانند آن را به شكل واقعي توصيف كنند. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج