گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هر موجود زنده اي شيوه زندگي مشخصي دارد که به ساختار و فيزيولوژي آن موجود و همچنين محيط زيستي که در آن سکني گزيده، بستگي دارد. عوامل فيزيکي و بيولوژيکي براي توليد دامنه وسيع و متنوع محيط زيست در نقاط مختلف زمين در حال فعاليت هستند. شرايط در بعضي مناطق استوايي و درياها تقريبا ثابت هستند، اما در بيشتر نقاط زمين، دما، رطوبت و نور خورشيد با توجه به فصول سال تغيير مي كنند. اين تأ‌ثيرات را در مجموع به عنوان اقليم مي شناسند. چرخه زندگي هر گونه كاملا با شرايط آب و هوايي محيط زندگيش سازگار است. هيچ جانوري كاملا مستقل زندگي نمي كند، برعكس، هر كدام بخشي از اجتماع زنده هماهنگي است كه اعضاي ديگر آن گونه، بسياري از انواع جانوران و گروه هاي گياهان مختلف را در بر مي گيرد. 
اكولوژي عبارت است از مطالعه علمي روابط ميان موجودات زنده و محيط اطراف آنها. پراكنش نيز به مطالعه حضور آنها در زمانها و مكانهاي مختلف مي پردازد.

   اكولوژي
 محيط فيزيكي:
   گياهان و حيوانات تحت تأثير فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي زيادي قرار مي گيرند. مهمترين آنها عبارتند از:  1) نور خورشيد   2) دما  3) آب ( ميزان نمك آن )   4) گازها و مواد معدني. كه هر كدام اهميت خاصي دارند و اثر آنها بر حيوانات كاملا مشهود است، ولي همگي با هم در رابطه هستند و هيچ  كدام مستقل از يكديگر عمل نمي كنند. خورشيد انرژي نوراني را كه گياهان براي فتوسنتز احتياج دارند، تامين مي كند، اما علاوه بر آن محيط زندگي جانوران را نيز گرم مي نمايد، و همچنين با بالا بردن دماي آب باعث تبخير آن ميگردد. ( كه نتيجه آن ريزش برف يا باران است ). دما سرعت تمام واكنشهاي شيميايي را تحت كنترل دارد، كه واكنشهاي بيوشيميايي بدن موجودات زنده نيز جزو آن است. آب حلال مواد معدني مورد نياز گياهان، ماده اصلي بدن جانوران و واسطه اي است كه بسياري از موجودات در آن زندگي مي كنند. 

۱۲-۱ نور خورشيد: همه انرژي مورد استفاده در اندامها از نور خورشيد نشأت مي گيرد. انرژي ممكن است از صورتي به صورت ديگر تبديل شود، اما هيچگاه به وجود نمي آيد و از بين نيز نمي رود. گياهان سبز انرژي نوراني خورشيد را جذب مي كنند و در نتيجه فعاليت فتوسنتزي، كه در كلروفيل هاي آنها صورت ميپذيرد، از دي اكسيد كربن و آب، كربوهيدرات توليد مي كنند. همچنين در نتيجه اين عمل پروتئين ها و اسيدهاي چرب نيز به وجود مي آيند. انرژي ذخيره شده در اين تركيبات، به عنوان منبع نهايي انرژي، مورد استفاده جانوران قرار مي گيرد. اين انرژي از هر بخش به بخش ديگر منتقل شده و انرژي لازم را براي ادامه زندگي و فعاليت سيستم هاي زنده فراهم مي نمايد. تبادلات انرژي تمام پيشرفتهاي فيزيكي و زيستي را بر روي زمين تحت كنترل دارد و عملكرد اندامها را ممكن مي سازد.

۱۲-۲ دما: تغييرات دما در جهان دامنه بسيار وسيعي دارد و اختلاف دماها به هزاران درجه مي رسد، ولي اكثر جانوران روي زمين تنها مي توانند در دامنه گرمايي ۲- تا ۵۰ درجه سانتيگراد، زندگي كنند. ميزان تحمل گرما تحت تأثير رطوبت است و به مقدار خشكي هوا و يا درصد بخار آب تحت هر دمايي بستگي دارد. به عنوان مثال، در هواي خشك يك كوير، درجه حرارت ۳۲ براي انسان خيلي ناراحت كننده نيست، ولي چنين دمايي با مخلوطي از رطوبت، در مناطق استوايي به سختي قابل تحمل است.
  دما بر ميزان رشد، توليد ميوه و بقاي گياهان، كه غذاي بسياري از جانوران مختلف به آنها وابسته است، تأثير مي گذارد.يك دوره طولاني بهار، رشد علوفه را به تأخير مي اندازد و باعث كمبود غذاي بسياري از حشرات، جوندگان و چرندگاني مي شود كه از آن علوفه تغذيه مي كنند. هواي نامناسب در زمان گل دهي، ممكن است سبب كاهش محصولات ميوه هاي سته يا غلات شود، و پرندگان بسياري را كه از آنها تغذيه مي كنند، وادار مي سازد تا يا در مناطق ديگر براي يافتن غذا سرگردان شوند و يا از گرسنگي بميرند.
  دماي بدن خزندگان، دوزيستان، ماهيها، حشرات و ساير بي مهرگان، فاقد تنظيمات دروني است و يا به ميزان بسيار كمي تنظيم شده. مقدار جريانهاي شيميايي در متابوليسم آنها و در نتيجه رشد و فعاليتشان، مستقيما تحت تاثير دماي محيط است. با گرم شدن هوا سرعت آن افزايش مي يابد و با بروز سرما كند ميشود. هر گونه داراي محدوديت هاي دمايي است. بروز يك يخبندان طولاني و يا يك گرماي طاقت فرسا  همه آنها را مي كشد. اگر دوره يخبندان پس از تخم گذاري و در مرحله اي كه لاروها شروع به رشد كرده باشند، ظاهر شود، بسياري نابود مي شوند و جمعيتشان كاهش مي يابد. برخي حشرات تخم گذار كه لارو يا شفيره دارند، زمستان را با استراحت و كاهش متابوليسم، و يا زندگي در زير زمين، همراه گياهان و يا در كف بركه ها و نهرها سپري مي كنند تا از يخ زدن خود جلوگيري نمايند. بعضي از حشرات كه در يخ گير كرده اند، احتمالا مي توانند به زندگي خود ادامه دهند، زيرا آب بدنشان حاوي مواد محلولي است كه مانع يخ زدن آنها مي شود. خزندگان و دوزيستان ساكن مناطقي كه زمستان هاي سرد دارد، مجبورند براي اينكه يخ نزنند، در زير زمين و يا آب به خواب زمستاني فرو روند. بعضي مارهاي مناطق خشك غرب كه روزها در فصل بهار خارج مي شوند، در تابستان براي فرار از گرماي طاقت فرسا به شب بيداري روي مي آورند. بيشتر ماهيهاي ساكن آبهاي شيرين در هواي سرد فعاليتي ندارند. از آنجايي كه تغييرات دما در اقيانوسها كمتر است، موجودات آبزي كمتر تحت تأثير آب و هوا قرار مي گيرند، در حالي كه بسياري از انواع ماهيهاي آبهاي شور، در فصول مختلف سال به شمال و جنوب مهاجرت مي كنند. 
  پرندگان و پستانداران به علت دارا بودن پوشش، به ندرت مستقيما تحت تأثير دماي محيط قرار ميگيرند. اماسرماي شديد زمستان و گرماي تابستان ممكن است فشاري را به آنها تحميل كند و سبب كاهش مواد غذايي مورد نيازشان شود.بسياري از پرندگاني كه در تابستان در اقيانوس منجمد شمالي و در مناطق معتدل زندگي مي كنند، در زمستان به مناطق گرم تر سفر (مهاجرت) مي كنند تا بتوانند غذاي مورد نياز خود را به دست آورند. پرندگان، گوزنهاي شمالي (elk) و خرس ها كه در تابستان ها در كوههاي بلند زندگي مي كنند( مثلا در شمال غربي آمريكا)، در زمستان به مناطق كم ارتفاع تر مهاجرت مي كنند. سنجاب هاي خاكي و برخي از خفاش هاي حشره خوار، وقتي نتوانند غذاي مورد نياز خود را مانند فصول گرم سال به دست آورند، در زمستان به استراحت يا همان زمستان خوابي مي پردازند. در هنگام خواب زمستاني، دماي بدن اين جانوران تا حدي پايين مي آيد كه احساس سرما نكنند. همچنين ضربان قلب و ميزان تنفس نيز تا حد زيادي كاهش مي يابد و كاهش متابوليسم اين جانوران از طريق چربي ذخيره شده در بدنشان (پيش از آغاز اين دوره)، جبران مي شود.

۱۲-۳ آب: بين هوا، خاك و آب و همچنين ميان موجودات زنده و محيط زندگي آنها هميشه مبادله آب وجود دارد. به علاوه، آب به شدت بر محيط اطراف موجودات اثر مي گذارد. چرخه آب شامل تبخير، تشكيل ابر، بارندگي، تبخير سطحي آب و نفوذ به ذاخل زمين ميباشد. آب مي تواند مقدار بسيار زيادي گرما را ذخيره كند و چون گرماي ويژه آن بسيار بالاست، حجم زيادي از آب در بهار، به آرامي گرم و در پاييز به كندي سرد مي شود.(يك كالري گرما لازم است تا يك گرم آب در دماي ۱۵ درجه، ۱ درجه افزايش يابد.)

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج