گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق بالانس ديناميكي:-خرید اینترنتی تحقیق بالانس ديناميكي:-دانلود رایگان مقاله بالانس ديناميكي:-تحقیق بالانس ديناميكي:

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
   عموماً سه روش زير جهت اندزه گيري چرمهاي تصحيح در دو صفحه به كار مي رود در ادامه برای آشنایی بیتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

_ روش گهواره لولايي:

   در شكل زير قطعه اي نشان داده شده است كه بايد متوازن شود و بدين منظور روي دو سيم يا تاقان يا غلطك متصل به گهواره قرار داده شده است. سرسمت راست قطعه به وسيله مفصل كاردان به موتور محركي متصل شده است . گهواره مي تواند حول هر يك از دو نقطه اي كه براي انطباق با صفحه هاي تصحيح بر روي قطعه تنظيم مي شوند، نوسان كند.در شكل لولاي سمت چپ در وضعيت آزاد نشان داده شده و گهواره و قطعه مي توانند چون لولاي راست ، كه در وضعيت قفل شده است نوسان كند. در هر طرف گهواره فنرها و كمك فنرهايي نصب شده اند كه مي تواننند سيستم مرتعشي با يك درجه آزادي ايجاد كنند.

   اينها را غالباً قابل تنظيم مي سازند تا بتوان بسامد صيعي را با سرعت موتور سازگار كرد. شاخصهاي دامنه نيز در هر دو طرف گهواره نشان داده شده اند.اين تراگردانها ؟مبدلهاي تفاضلي اند، يا ممكن است از يك آهنرباي دائمي تشكيل شده باشند كه بر گهواره نصب شده و نسبت به پيچه اي ساكن حركت مي كنند تا ولتاژهاي متناسب با نامتوازني ايجاد كند.

   چون لولاها در دو صفحه تصحيح واقع شده اند ، مي تون هر يك از آنها را قفل كرده ، مقدار و زاويه موضع تصحيح را قرائت كرد . قرائتها از اندازه گيري هاي انجام شده در صفحه تصحيح ديگر كاملاً مستقلند، زيرا نا متوازني در صفحه لولاي قفل شده ، لنگري حول لولا نخاهد داشت . هنگامي كه لولاي سمت راست قفل باشد ، نا متوازني قابل تصحيح در صفحه تصحيح سمت چپ ارتعاشي ايجاد مي كند كه مي توان دامنه آن را با شاخص دامنه سمت چپ اندازه گيري كرد. هنگامي كه اين تصحيح انجام (يا اندازه گيري) شد لولاي سمت راست آزاد و لولاي سمت چپ قفل مي شود و با استفاده از شاخص دامنه سمت راست انجام

مي گيرد.

   رابطه بين مقدار نا متوازني و دامنه اندازه گيري شده با معادله زير داده شده است.با باز

     دامنه

متناسب است.در m   r مستقيماً به نامتوازني  x اين معادله نشان مي دهد كه دامنه حركت   

  شكل زير (الف) منحني اين معادله به ازاي نسبت ميرايي خاص       رسم شده است. اين شكل نشان مي دهد كه دستگاه در حوالي بسامد تشديد    حساستر خواهد بود ، زيرا در اين ناحيه بيشتري دامنه براي نامتوازني مفروض ثبت مي شود . در دستگاههاي متوازن كننده از ميرايي به دلخواه و به منظور حذف نويز و ارتعاشهايي كه ممكن است بر نتايج تاثير گذارند، استفاده مي شود. ميرايي به ابقاي درجه بندي و عدم تاثير دما و ساير شرايط محيطي بر آن ، نيز كمك مي كنند.

به محور موتور محرك يك مولد سيگنال موج سينوسي نيز متصل است كه در شكل زير نشان داده شده است

 اگر موج سينوسي حاصل با موج حاصل از يكي از شاخصهااي دامنه، بر روي اسيلوسكوپ دو پرتويي، مقايسه شود اختلاف فازي به دست مي آيد . اين اختلاف فاز زاويه اي ، مكان زاويه اي نامتوازني را نشان مي دهد . در هر ماشين متوازن كننده ، فازسنجي الكترونيكي اين زاويه فاز را اندازه گيري مي كند و نتيجه را به سنجه ديگري مي دهد كه بر حسب زاويه مدرج شده است . براي تعيين محل تصحيح بر روي نمونه(شكل زير) زاويه نماي مرجع با دست چرخانيده مي شود . زاويه نشان داده شده با عقربه زاويه نماي مرجع در يك خط قرار گيرد كه از پيش انتخاب شده و مي توان تصحيح لازم را بر روي آن انجام داد

   جدا كردن صفحه با استفاده از نقطه اي با ارتعاش صفر يا حداقل را روش نقطه _ گرهي متوازن كردن مي نامند. براي آشنايي با نحوه كاربرد اين روش شكل زيررا بررسي مي كنيم.در اين شكل نمونه اي كه بايد متوازن شود بر روي ياتاقانهاي نصب شده است كه خود بر روي ميله اي گره دار قرار دارند. فرض مي كنيم كه نمونه در صفحه تصحيح سمت چپ متوازن شده است ، اما همان گونه كه در شكل نشان داده شده ، نامتوازني در صفحه سمت راست هنوز باقي است. به دليل كل مجموعه ارتعاش مي كند و ميله گره دار را به نوسان

را اشغال مي كند.DD و سپسCC وا مي دارد،ميله نخست وضعيتOحول نقطه اي مانند

با لغزانيدن شاخص مدرج در طول ميله گره دار ، به آساني مشخص مي شود.O نقطه

آن گاه مي توان نقطه حركت صفر يا حد اقل را به آساني پيدا كرد.اين نقطه صفر يا نقطه گرهي است . اين نقطه مركز نوسان مركز ضربه در صفحه تصحيح سمت راست است.

  در آغاز اين بحث فرض كرديم كه در صفحه تصحيح سمت چپ نامتوازني وجود ندارد. اما اگر نامتوازني وجود داشته باشد ، شاخص مدرج قرار گرفته در نقطه گرهي به دست آمده، اندازه آن را نشان خواهد داد. پس ، با قرار دادن شاخص مدرج در اين نقطه گرهي،نامتوازني در صفحه چپ را ، بدون تداخل ناشي از صفحه راست اندازه گيري مي كنيم. به همين ترتيب مي توان نقطه گرهي ديگري را يافت كه تنها نامتوازني در صفحه تصحيح سمت راست را ، بدون تداخل صفحه سمت چپ ، اندازه گيري كند . 

 

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۲۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج