گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

خرید ودانلود فایل تحقیق بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي  برق فشار قوي و تأثيرات آن-خرید اینترنتی تحقیق بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي  برق فشار قوي و تأثيرات آن-دانلود رایگان مقاله بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي  برق فشار قوي و تأثيرات آن-دانلود رایگان پایان نامه بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي  برق فشار قوي و تأثيرات آن

این فایل در ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


امواج الكترومغناطيسي] ۱[
اتمهاي يك ماده مي‌توانند بطريق مختلف از محيط اطراف خود انرژي جذب كنند. مثلاً اگر ماده‌اي در معرض تابش حرارت قرار گيرد تمام يا مقداري از انرژي حرارتي كه به ماده ميرسد، توسط اتمهاي آنها جذب ميشود و در نتيجه اتمها به حالت تهييج درمي‌آيند.
هر يك از اتمهاي تهييج شده ممكن است در بازگشت به حال عادي خود، انرژي جذب شده را بصورت پرتوهايي از خود تابش كند، اين پرتوها را پرتوهاي الكترو مغناطيس گويند.
ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
بين بارهاي الكتريكي نسبت بهم نيروئي بوجود ميآيد، بطوريكه بارهاي همنام يكديگر را دفع مي‌كند و بارهاي غير همنام يكديگر را جذب مي‌كنند و اين شبيه نيروهاي مغناطيسي است، همانطوري كه قواي مغناطيسي از ميدان مغناطيسي حاصل مي‌شود – قواي جذب و دفع الكتريكي از ميدان الكتريكي سرچشمه مي‌گيرد. وقتي كه جرياني از سيم مي‌گذرد در اطراف سيم خطوط ميدان مغناطيسي كه بشكل دايره‌اي متحدالمركز هستند تشكيل ميگردند. ولي خطوط ميدان الكتريكي بصورت شعايي از سطح سيم بخارج ميروند. ]۲[
مقدار فلوي مغناطيسي با افزايش مقدار جريان و شدت ميدان الكتريكي با افزايش مقدار ولتاژ زياد مي‌شود. بنابراين در ولتاژهاي بالا (اطراف سيمهاي برق فشار قوي) شدت ميدان الكتريكي بيشتر است ولي در فركانس بالا شدت ميدان مغناطيسي بيشتر است
امواج متحرك روي يك خط انتقال]۳[
راههاي زيادي براي انتشار امواج وجود دارد. به هر حال قبل از ادامة مطلب، فهم كامل پديدة خط انتقال اساسي است زيرا بسياري از مفاهيم بنيادي مانند ثابت انتشار در شكلهاي پيچيده‌تر از انتقال انرژي نمايان مي‌شود.
به عنوان نقطه شروعي براي تعميم مطالب، مسئلة كلاسيك خط انتقال را به جاي ديدگاه مداري از ديدگاه ميداني در نظر مي‌گيريم. از نظريه مقدماتي ميدان مي‌دانيم همانطوري كه در شكل ۳ نشان داده شده است، ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در كنار ولتاژ و جريان خط ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي وجود دارند. همان طور كه به ظاهر ولتاژ و جريان در امتداد خط و در جهت انتشار حركت مي‌كنند 
از آنچه گذشت چون اين موضوع صرفاً يك ديدگاه است مي‌توان اين طور فكر كرد كه ميدانهاي ذكر شده جريانها را در سيم القاء مي‌كنند و نه برعكس، بنابراين از اين ديدگاه مي‌بينيم كه به ظاهر ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي باهم و با يك سرعت در فضا حركت كرده و سيم‌ها صرفاً كار «هدايت» موج را در جهت خاص انجام مي‌دهند

فوتونها ]۱[ و ]۴[
اگرچه با نظريه موجي بودن پرتونها الكترو مغناطيسي بعضي از پديده‌هاي تشعشع را ميتوان توضيح داد ولي كاربرد اين فرضيه در بعضي موارد كاملاً رضايت بخش نيست. براي مثال: از فرضيه موجي بودن اينطور استنباط ميشود كه انرژي پرتوهاي الكترو مغناطيس به صورت پيوسته و بدون انقطاع منتشر ميشود. در حالي كه ما مي‌دانيم اينطور نيست و انرژي بصورت باراني از ذرات كوچك و مستقل از هم بنام فوتون از جسم منتشر ميشود (شكل ۵۹٫ هر فوتون داراي مقدار معيني انرژي است و اغلب يك فوتون را يك كوانتوم (quantum) انرژي گويند. (نظريه ذره‌اي و موجي بودن پرتوهاي الكترو مغناطيسي). مقدار انرژي يك فوتون (E)، در نظريه ذره‌اي،‌با فركانس پرتو (V)، از نظر موجي، توسط رابطه زير بهم مربوط مي‌شوند

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج