گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱- مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی » 
۲- وجوه اشتراک و انتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی 
خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB ) 
۱- اهداف هر دو بیانیه FASB و GASB‌ مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد. 
۲- صورت های مالی مرکز ثقل گزارشگری مالی بوده و ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است . 
تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی 
در تدوین اهداف گزاشگری مالی ، ماهیت فعالیت هایی که موسسات انجام می دهند و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند . باید مورد توجه قرار گیرد . 
محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB )
۱- تهیه و استفاده از اطلاعات مالی بدون تحمل مخارج آن امکان پذیر نخواهد بود . 
۲- اطلاعاتی که گزاشگری مالی تهیه می نماید اساساً و عموماً بر حسب واحدهای پولی بیان می گردد .
۳- خصوصیات صنعت 
۴- اطلاعاتی که طی یک گزارش مالی ارائه می شود صرفاً به یک واحد خاص مربوط می شود لذا به کل صنعت و اقتصاد ارتباط پیدا نمی کند . 
محدودیت های گزارشگری مالی ( مفهوم شماره ۱ GASB ) 
۱- اطلاعات مندرج در گزارش های مالی به صورت تقریبی اندازه گیری شده و مربوط به عملیاتی است که در گذشته اتفاق افتاده است . 
۲- اطلاعات مالی مندرج در گزارش های مالی بر حسب ارقام پولی تقدیم گردیده و تهیه و استفاده از آن مستلزم مخارج است . 
۳- استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی از اقشار مختلف اجتماع بوده ونیازهای اطلاعاتی آنها نیز ممکن است به همان اندازه متفاوت باشد . 
ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی 
۱- گزارش گری مالی ابزار انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان است . برای انتقال موثر اطلاعات مذکور ، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی باید از ویژگی های اساسی قابل فهم بودن ، قابل اتکاء بودن ، مربوط بودن و قابل مقایسه بودن برخوردار باشد . 
 
عوامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ( دیدگاه FASB ) 
۱- بیشتر کالا و خدمات در مقابل پول مبادله ی شوند تا اینکه توسط تولید کنندگان مصرف گردند . 
۲- تولید و بازار یابی کالا و خدمات نیاز به مبالغ هنگفتی سرمایه دارد که مستلزم پس انداز اساسی د راقتصاد کشور می باشد . 
۳- اکثر فعالیت های تولیدی از طریق شرکت های انتفاعی با سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد .
۴- واحدهای انتفاعی سرمایه لازم برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را از طریق موسسات مالی ، انتشار و فروش سهام و اوراق قرضه افزایش می دهند . 
۵- منابع تولیدی ( بالاخص در آمریکا ) متعلق به بخش خصوصی است تا دولتی . 
محیط گزارشگری مالی دولتی 
طبقه بندی فعالیت های دولتی ( دو دسته ) 
۱- فعالیت های نوع دولتی ( غیر انتفاعی ) وزارتخانه ها و موسسات دولتی انجام می دهند.
۲- فعالیت های نوع بازرگانی از طریق ایجاد واحدهای خاصی تحت عنوان شرکتهای دولتی انجام می شود . 
ویژگی های مهم محیط فعالیت های نوع دولتی ( غیر انتفاعی ) : 
الف ) ویژگی های اساسی ساختار دولتی و خدماتی که ارائه ی نماید شامل : 
۱- شکل مباشرتی ( نمایندگی ) دولت و تفکیک قوا 
۲- سیستم حکومتی دولت 
۳- رابطه بین پرداخت کنندگان مالیات و خدماتی که دریافت می کنند. 
ب) ویژگی های کنترلی ناشی از ساختار دولتی 
۱- بودجه به عنوان ابزاری جهت بیان سیاست های عمومی ، مقاصد مالی و یک روش اعمال کنترل 
۲- استفاده از نظام حسابداری حسابهای مستقل برای اهداف کنترلی 
ج) سایر ویژگی ها نظیر : 
۱- عدم تشابه بین سازمانهای دولتی 
۲- اهمیت سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که درآمد تولید نمی کنند
۳- طبیعت سیاسی بودن سازمانهای دولتی 
محیط فعالیت های نوع بازرگانی : 
۱- رابطه مستقیمی بین خدمات ارائه شده و بهای خدمات وجود دارد . 
۲- این رابطه مبادله ای باعث تاکید استفاده کنندگان گزارش های مالی بر اندازهگیری بهای خدمات ارائه شده ، درآمدهای حاصله از خدمات و تفاوت بین این دو می شود . 
۳- اطلاعات بهای تمام شده خدمات برای تصمیمات سیاست عمومی مفید است . 
۴- اغلب دارایی های سرمایه ای فعالیت های بازرگانی درآمد تولید می کنند . 
۵- بودجه فعالیت های بازرگانی به تصویب مجلس نمی رسد ، بلکه به تصویب مراجع زیرربط نظیر مجمع عمومی می رسد . 
۶- به طور کلی استفاده کنندگان و موارد استفاده از گزارش های مالی دوستی صرف نظر از اینکه فعالیت  از نوع بازرگانی و با از نوع دولتی است ، یکسان می باشد . 
۷- سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نیازمند اطلاعاتی هستندکه بدانند آیا فعالیت های بازرگانی نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی های بلند مدت تحصیل می نمایند و این تامین نقدینگی استمرار خواهد داشت یا خیر ؟ 
اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ( دیدگاه FASB ) : 
۱- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد . 
۲- کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی میزان زمانبندی دریافت های نقدی سود سهام مورد انتظار و بهره و درآمدهای حاصل از فروش سررسید اوراق بهادار و وام ها 
۳- افشاء منابع اقتصادی شرکت ، محل تامین منابع مذکور و همچنین تاثیر معاملات ، رویدادها و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع می شود . 
۴- فراهم نمودن اطلاعات مالی مربوط به نتایج عملیات شرکت برای یک دوره مالی 
۵- فراهم نمودن اطلاعات موثر بر توان نقدینگی و پرداخت دیون شرکت 
۶- کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی کارایی وحفظ امانت وایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی 
۷- کمک به استفاده کنندگان در درک اطلاعات تهیه شده 
اهداف گزارشگری مالی واحدهای دولتی ( بند ۱۷۶ بیانیه شماره ۱ GASB ) 
۱- کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت 
۲- کمک به استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی 
اهداف گزاشگری مالی واحدهای دولتی ( بند ۱۷۷ بیانیه شماره یک GASB ) 
۳- تعیین اینکه ” آیا درآمدهای سال جاری برای پرداخت های سال جاری کافی بوده است ؟ “
۴- نشان می دهد ” آیا کسب منابع مالی و همچنین مصرف آن بر طبق بودجه مصوب سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته است ؟ “
۵- کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی قدرت تدارک کالا و خدمات ، هزینه ها و وظایف اجرایی واحد دولتی 
اهداف گزاشگری مالی واحدهای دولتی ( بند ۱۷۸ بیانیه GASB )
۱- تعیین اطلاعاتی در مورد منابع و مصارف 
۲- چگونگی تامین منابع مالی  مورد نیاز برای انجام فعالیت ها و چگونگی تامین نقدینگی واحد دولتی 
۳- تعیین اطلاعاتی که برای تعیین وضعیت مالی ناشی از نتیجه فعالیت سالانه واحد دولتی ضروری است . 
نتیجه گیری : 
تفاوت های عمده ای که در سیستم حسابداری دولتی در مقایسه با حسابداری واحدهای انتفاعی مشاهده می شود . بیشتر مربوط به فعالیت های غیر بازرگانی دولت بوده ورثیه در عوامل محیطی این قبیل فعالیت ها دارد. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج