گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بزها درسرتاسر دنيا بخاطر شير، گوشت، الياف؛ تحقيقات بيوشيميايي و همزيستي پرورش داده مي‌شوند. شير بز بخاطر خواص حساسيت هاي بالاي آلرژي و سهولت هضم آن شناخته شده مي‌باشد.
توليدات فعلي بزها برخي از ارزشمندترين الياف را حاصل مي‌كند توليدات فعلي بزها برخي از ارزشمندترين الياف را حاصل مي كند علاوه بر آن بزها در مديريت چراگاه و كنترل brush (   ) مفيد هستند. گوشت بز منبع اصلي پروتئين حيواني در سرتاسر دنياست، خصوصاً در آسيا و آفريقا. در ايالات متحده اهميت بز در سالهاي اخير به عنوان حيوان گوشتي افزايش يافته است. اگر چه سيستم هاي بازاريابي گوشت بز هنوز كاملاً سازماندهي نشده‌اند كه مديريت گوشت بز را به يك رقابت تبديل مي‌سازد تمرينات مديريتي كه سلامت بزها را هميشه ارتقا مي‌دهد به محصول دهي بهتر منجر مي‌شود، اگر چه اطلاعات پزشكي در دسترس كه به اين موارد اشاره مي كند محدود هستند.
 
استرس حرارتي در بزها وجود دارد، خصوصاً تحت شرايط مديريتي متمركز. كاهش در غذاي مصرفي و توليد بطور معمول در بزهايي كه تحت اثر تنش حرارتي هستند مشاهده مي‌شود. Feedloming يك عمل معمولي در صنعت گوشت بز نمي‌باشد. بخاطر سختي‌هاي كه با مديريت بيماري و كمبود امكانات اقتصادي موجود مي‌باشد اگر چه طبيعت و مري به اهمت برنامه‌هاي مديريتي متمركز به عنوان يكي از استراژي‌هاي پيشرفت توليد گوشت بز تاكيد كرده‌اند تحت شرايط متمركز، غني سازي محيطي سرعت رشد در بزها افزايش مي‌دهد ولي بز غذاي مصرفي يا رفتارهاي خصمانه اثري نمي‌گذارد.
رفتار خصمانه (جنگجويانه) پاسخ هاي سركشانه يا مطيعانه به يكديگر را در حيوانات مشخص مي‌كند.
پاسخ هاي تنشي در بزها تحت اثر تراكم انبار كردن قرار نمي‌گيرد، زماني كه آنها در طويله ها بدون تغذيه نگهداري مي‌شوند. اگر چه عكس العمل هاي خصمانه در گروههايي با تراكم بالا شايع است.
تعاملات اجتماعي 
تقريباً بلافاصله بعد از تولد (كمتر از ۴۸ ساعت) نوزادان بزها قادر به احساس كردن محيط اجتماعي‌شان هستند.
بزها حيوانات بسيار اجتماعي هستند وعلاقه دارند با هم باشند مخصوصاً اگر احساس خطر كنند يا از محدوده خانه‌اشان دور شده باشند. اگر چه اين براي تعداد كمي از بزها معمول است كه از گله خود جدا شوند و در تنگنا قرار مي‌گيرند. بزها از ضربات سر براي ثبت كردن قلمرو شخصي خود استفاده مي‌كنند. بزها اصلي اغلب به پهلوهاي بزهاي فرعي (زيردست) شاخ مي‌زند. صدمات فيزيكي مانند كبودي در بزهاي شاخ دار تحت شرايط پرجمعيت افزايش مي‌يابد، كه بالا رفتن فعاليتهاي كه تين كيناز    خون منجر مي شود. قلمرو شخصي بزها ابتداً به وزن بز و اندازه شاخ آن بستگي دارد. جالب اينكه، يك بز تنها با بيشترين تعداد فاميل در يك گروه در بزهاي گونه جانواپوري (Jumanapari) تمايل دارند كه بز اصلي باشند. كنان ات ال يك زخم را در فعاليت CK در بزها مشاهده كرده است.
موقعي كه بعداز ۷ ساعت نگهداري در طويله‌ها، به عنوان يك نتيجه تعداد بيشتري عكس‌العمل خصمانه مشاهده شد تا در ساعات ابتدايي نگهداري.
ايزولاسيون اجتماعي 
جدا سازي بزها از گروه اجتماعي خود مي‌تواند افزايش تنش احساسي يا هراسناكي را موجب شود كه با منعكس شدن تمركز كه تيزول بالا رفته تشخيص مي‌شود تمركز كه تيزول پلاسما يك شاخص قابل اعتماد براي تنش در بزهاست.
براي مطالعه پاسخ‌ها به ايزولاسيون اجتماعي در بزها كانن ات. ال آزمايشي را ترتيب داد كه در آن از هر بز به تنهايي بعد ازانجام هر كدام از سه درمان ايزولاسيون نمونه خون گرفته شد : يكي ايزولاسيون ۱۵ دقيقه‌اي بدون هيچ ارتباط ديداري با ديگربزها (i)؛ يك ايزولاسيون ۱۵ دقيقه‌اي با ارتباط ديداري (IV)؛ يا هيچ ايزولاسيون (كنترل و C) سطوح استرس همانطور كه با تمركزكرتيزول پلاسما مشخص مي‌گردد در گروه I در مقايسه با گروه‌هاي C,IV بيشتر بوده است. تمركز كرتيزول در گروههاي IV,C بصورت شخصي متفاوت نيستند (شكل ۱).
ايزولاسيون اجتماعي در گوسفندان نيز ايجاد استرس مي‌كند. اگر چه بر اساس تعاملات اجتماعي آغاز شده زمان هر واحد و رفتار نشان داده شده در زمان ايزولاسيون اجتماعي بزها نسبت به گوسفندها حيوانات اجتماعي‌تري هستند.
اگر چه گلوكز پلاسما و تمركز اسيدهاي چرب غيراشباع (NEFA)  در درمان تأثير نمي‌پذيرد. روندها با روندهاي كرتيزول شبيه مي‌باشد (شكل۱) تمركز پلاسما (NEFA) دربزها نتيجه تنش افزايش مي‌يابد.
بزها به آساني مي‌توانند با روند آزمايشگاهي روتين مانند ايزولاسيون و نمونه‌گيري خون توسط يك وسيله آرام و بزنامه‌هاي تشويقي عادت كند؛ به اين خاطر كه آنها مي‌توانند رويارويي هاي مثبت را بخاطر بسپارند.
شكل ۱- تاثير درمان قرنطينه (قرنطينه بدون تماس ديداري باندهاي ديگر با تماس ديداري با بازهاي ديگر IV؛ كنترل ۲) بد (A) كرتيزول پلاسما (plasmacortisd ، (B) گلوگز پلاسما (plasmaglueose)و اسيدهاي چرب غيراشباع پلاسما (NEFA)
ستونها با حروف متفاوت كاملاً متفاوت هستند (P<0.05) با LSD. (تعريف شده از مرجع )، ( در سايت اينترنتي dekke.com www. مي‌توانيد تصاوير رنگي را نيز بياييد).
 
نقش‌هاي حمل و نقل 
بزهايي كه براي محصول گوشت درنظر گرفته مي‌شوند اغلب مسافت‌هاي طولاني در آمريكا حمل مي‌شوند حمل و نقل نه تنها شامل تنش هاي فيزيكي بلكه شامل تنش هاي روحي ناشي از بار زدن تخليه بار سرو صدا لرزه و اختلالات اجتماعي مي‌باشد. بارزدن به داخل حمل تنش را در بزها افزايش مي‌دهد و حمل و نقل نيز اثرات تنش فيزيولوژيكي را بيشتر افزايش مي‌دهد.
الگوهاي كاهش در اثرات استرس در بزها اسپانيايي بعد از يك حمل ۵/۲ ساعته در شكل ۲ آمده است. در اين مطالعه چگالي (فشردگي) انبار كردن حمل بر اثرات تنش فيزيولوژيكي اندازه‌گيري شده‌ اثر نگذاشته است.اگر چه تمركز كرتيزول در طول ۱ ساعت بعد از حمل كاهش مي‌يابد، تمركز گلوگز پلاسما تا ۲ ساعت بعد از حمل، بالا باقي مي‌ماند و بعد از حدود ۳ ساعت از محل شروع به كاهش مي‌كند. اگر عامل استرس زا به اندازه كافي قوي باشد، سطح كرتيزول پلاسما از يك سطح گلوكز پلاسما پيروي مي كند، شايد اين يك نتيجه افت گليكوگن جگر باشد سطح فعاليت CK پلاسما بعد از حمل ( در شكل ۲) ناشي از استرس فيزيكي و صدمات مانند كوفتگي مورد اشاره قرار گرفته است بعد از اينكه بزهاي اسپانيايي با يك عامل استرس‌زا فيزيكي مواجه مي‌شوند. فعاليت CK پلاسما آنها بعد از يك وقفه حدوداً ۲ ساعته افزايش مي‌يافت.
 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۰ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج