گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وظايف و حدود عمليات صندوق بيمه كشاورزي
ماده ۵ اساسنامه صندوق- هدف صندوق، انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي، دام، طيور، زنبورعسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ و طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي و يخبندان، آتش­ سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه ­اي و امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه­ اي به عنوان وسيله­ اي براي نيل به اهداف و سياست هاي بخش كشاورزي مي­ باشد.

ماده ۶ اساسنامه صندوق- حدود عمليات صندوق به شرح زير مي­ باشد:

۱- بررسي و تحقيق در مورد مختصات اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي و فني مناطق مختلف كشور.

۲- بررسي و تحقيق تطبيقي در مورد روشهاي بيمه كشاورزي در دنيا با توجه به نظام بهره ­برداري، هدفها و سياست هاي كشاورزي ايران جهت اتخاذ تصميم در مورد برقراري مناسب­ ترين نوع بيمه كشاورزي با توجه به نظام اقتصادي و اجتماعي و برنامه بخش كشاورزي.

۳- بررسي و مطالعه طرح هاي كاهش ­دهنده خسارات ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه و پيشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ كردن آنها با طرحهاي مربوط به عمليات زيربنايي و همچنين ارشاد توليدكنندگان به منظور خود پيش­گيري در مقابل خطرات و در نتيجه كاهش خسارات وارده به محصولات كشاورزي.

تبصره- اقدامات موضوع بندهاي ۱، ۲ و ۳ اين ماده با استفاده از منابع اطلاعاتي و نتايج تحقيقاتي و همكاري ساير مؤسسات كشور انجام خواهد شد.

۴- تهيه آئين ­نامه­ ها و دستورالعمل­ ها و اصلاح آنها با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده.

۵- انجام عمليات بيمه درباره محصولات كشاورزي.

۶- انجام هر گونه عمليات آموزشي و شركت در سمينارها و كنفرانس ها، به نحوي كه در ارتقاء سطح معلومات بيمه­ گذاران و كارشناسان و يا ساير كارمندان و دست­ اندركاران بيمه كشاورزي در جهت پيشرفت و توسعه عمليات صندوق ضروري مي­ باشد.

۷- صندوق مي­تواند در صورت لزوم به منظور جلوگيري از ركود سرمايه خود، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار صددرصد دولتي خريداري نموده و يا از طريق بانك كشاورزي در طرح هاي كشاورزي و صنايع وابسته به نحوي كه سرمايه ­گذاري صندوق از طرف بانك كشاورزي تضمين گردد مشاركت نمايد.
اركان صندوق بيمه كشاورزي


ماده ۷ اساسنامه صندوق – اركان صندوق عبارتند از مجمع عمومي ، كميته فني ، هيأت مديره ، مديرعامل و بازرس قانوني .
الف – مجمع عمومي

ماده ۸ اساسنامه صندوق – مجمع عمومي مركب از وزراء جهاد كشاورزي ، صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارايي ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به رياست وزير جهاد كشاورزي خواهد بود .
ب – كميته فني

ماده ۱۳ اساسنامه صندوق – كميته فني متشكل از نماينده هريك از اعضا مجمع عمومي و نماينده صندوق مي باشد كه از نظر كارشناسي داراي اختيار و تخصص لازم در زمينه مربوط به وظایف هريك از اعضاء مجمع عمومي و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق كه از طرف مجمع عمومي ارجاع ميگردد، بررسي و اقدام نموده و گزارش توجيهي خود را جهت تصميم گيري به مجمع عمومي ارسال مي دارد . صندوق نيز ميتواند در مورد كليه وظائف و مسئوليت هاي خود از نظرات مشورتي كميته فني استفاده نمايد .
ج – هيأت مديره – مديرعامل

ماده ۱۷ اساسنامه صندوق – هيأت مديره صندوق مركب از ۵ نفر شامل مديرعامل بانك و يك نفر از اعضاء هيئت مديره بانك و سه نفر ديگر به معرفي وزير جهاد كشاورزي مي باشند .

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج