گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تفكر ايجاد پست را از وقتي مي توان جستجو كرد كه بشر، خود را نيازمند مساعدت همنوعان ديد و«زندگي اجتماعي» را بنيان نهاد. به اين ترتيب با رشد و توسعه جوامع شكل، نوع و حجم روابط بين انسانها تغيير يافته و «نياز»هاي جديد بوجود آمده، آدميان را به سمت اختراع و ابداع صنايع، تجهيزات و حتي آداب، رسوم و مقررات گوناگون سوق داد. از جمله نيازهاي اساسي جوامع بشري چه در بين تك تك افراد، چه در سطح گسترده تر در بين جامعه هاي مختلف«ارتباط» است. اين ارتباط هم بعد معنوي و نيازهاي روحي افراد را شامل مي شود هم در مناسبات مادي و مبادلات مختلف بين انسانها خود را نشان مي دهد.
نخستين مسئله در روابط بين انسان ها وقتي پيدا شد كه موضوع بوجود آمدن فاصله و ارتباطات غيرحضوري مطرح گرديد. اين گونه بود كه بشر براي تماس و طلب درخواست از ديگران به«پيام» متوسل شد. در زبان فارسي آورنده ي پيام شفاهي را«پيام رسان» و حامل پيام كتبي را«پيك» مي گويند. فرستادن پيك و پيام از نقطه اي به نقطه ديگر تاريخي چند هزار ساله دارد. در ايران نيز سابقه پيك و چاپار۲ به زمان حكومت هخامنشيان باز 
مي گردد و از آن زمان به تناسب حكومت ها و دولت هاي وقت، دستخوش تغييرات بسياري شده است.
«اميركبير» صدر اعظم مقتدر ناصرالدين شاه، پست نوين ايران را در بيش از يكصد و پنجاه سال پيش پايه گذاري كرد. با فرا رسيدن زماني كه به انقلاب اطلاعات و ارتباطات در جهان مشهور است و گسترش روابط و مناسبات بين المللي«صنعت پست» هم وارد 
مرحله اي جديد شد. اين موضوع به صورت يك نياز عمده، كشورهاي جهان را وادار كرد تا از مشاوران و مستشاران كشورهايي كه در حوزه ي خدمات پستي تجربه و دانش بسياري اندوخته بودند، براي ساماندهي و ساختارمند نمودن پست كمك بگيرند، ايران نيز از اين قاعده مستثني نبود و تقريبا از ابتداي تشكيل«اتحاديه پستي جهاني» درصدد ارائه خدماتي كه تامين كننده ي نيازهاي داخلي و مناسبات خارجي بود، برآمد.
تجربه طولاني، درك و شناخت روز افزون از خدمات پستي، نياز جامعه جهت استفاده عموم مردم از خدمات پستي در ارتباطات داخلي و خارجي، گستردگي سازمان، اعمال سياست جامع در زمينه برنامه ريزي، تاسيس، تجهيز، گسترش و بهره برداري از واحدهاي پستي و همچنين تامين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور هماهنگ با آخرين پيشرفت هاي تجربي و فناوري ارتباطي، لزوم استقلال پست به عنوان يك شركت دولتي را ايجاب كرده و اين امر در سال ۱۳۶۷ به وقوع پيوست. پس از آن خدمات پستي در قالب ساختار سازماني شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سراسر كشور و در همه آحاد ارائه شده و مي شود.

ساختار پست ايران
همچنانكه در تاريخچه مطرح گرديد، پست در ايران از سال ۱۳۶۷ به شكل يك شركت درآمد. ساختار سازماني شركت پست دولتي ايران متاثر از قوانين و مقررات دولتي است. اين مقررات معمولا براي همه سازمان ها و شركت هاي دولتي يكسان است. در راس هرم شركت پست مجمع عمومي قرار دارد. مجمع عمومي مركب از نمايندگان صاحب سهام دولت بوده و شامل وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير امور اقتصادي و داراي سه نفر حسابرس(بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي، براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع است. هيات مديره شركت از يك نفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و چهار عضو اصلي و دو عضو علي البدل تشكيل مي گردد. اعضاء و رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات(رئيس مجمع عمومي) براي مدت دو سال انتخاب و منصوب هستند و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع خواهد بود. غير از هسته مركزي گزينش و واحد حراست كه در كليه سازمان هاي دولتي وظيفه يكساني دارند در حوزه مديرعامل چهار واحد سازماني ديگر شامل دفتر مديرعامل، دفتر روابط عمومي، دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات و دفتر امور پست بين الملل وجود دارد. ساختار سازماني شركت پست از نوع وظيفه اي بوده و در سه شاخه معاونت، سازماندهي شده است. حوزه هاي معاونت مالي و اداري، برنامه ريزي و توسعه و معاونت فني مسئوليت اداره ستادي اين شركت را عهده دار هستند.
براساس آخرين بازنگري در ساختار سازماني شركت در سال ۱۳۷۹ هر شاخه معاونت از پنج اداره كل با وظايف مجزا تشكيل شده است. آخرين سطح از ساختار را واحدهاي اجرايي شركت تشكيل مي دهند كه شامل ادارات كل پست در ۳۰ استان كشور مي باشد و پشتيباني ستادي در آنها به صورت متمركز انجام مي گيرد. نمودار سازماني شركت پست جمهوري اسلامي ايران مطابق شكل زير مي باشد.
نحوه تكميل دفتر درآمد
همچنانكه گفته شد يكي از مسئوليت هاي اصلي واحدهاي قبول ثبت ترافيك و درآمدي است كه در طول روز كسب شده است. براي اين منظور مسئول مربوطه در پايان هر روز كاري نسبت به جمع آوري حساب هاي مربوط به درآمد و ترافيك هر واحد، از تك تك متصديان قبول اقدام و عمليات ثبت در دفتر درآمد را انجام مي دهد.۱ صفحات دفتر درآمد براي هر ماه متشكل از جدولي با ۳۶ رديف و بيش از ۷۰ ستون است. رديف اول و دوم جدول را عناوين سرويس ها تشكيل مي دهد. ۳۱ رديف براي ثبت در حساب هاي روزانه هر ماه پيش بيني شده است. پس از ۱۵ رديف اول يك رديف براي جمع حساب هاي نيمه دوم تعبيه شده و در نهايت يك رديف براي جمع كلي درآمد و ترافيك ماهانه در هر سرويس است. تعدادي از ستون ها به درآمدهاي كسب شده از تمبر، نقش تمبر و… اختصاص دارد و ستون هاي ديگر جدول، خودداري دو زير ستون«تعداد» كه معرف ترافيك است و«درآمد» مي باشد. عناوين هر ستون نيز همچنانكه گفته شد شامل سرويس هاي مختلف مي باشد، چند ستون بدون نام نيز براي سرويس هاي جديدي كه ممكن است بصورت دائمي يا موقت ارائه شود، در نظر گرفته شده است. ستون هاي آخر نيز به جمع روزانه كل درآمدها اختصاص دارد.
به اين ترتيب در دفتر درآمد، هم آمار درآمد روزانه بصورت كلي ثبت مي گردد، هم به تفكيك هر سرويس آمار درآمد و ترافيك درج مي شود به طوري كه در پايان هر ماه جمع تفكيكي عملكرد هر سرويس قابل دسترسي باشد.
به اين ترتيب دفتر درآمد ضمن ايجاد يك سند نظام مند از عملكرد هر واحد قبول، قابليت حسابرسي واحدهاي قبول در زمان هاي مختلف توسط بازرسان و حسابرسان را افزايش داده و فعاليت هاي مالي را به ترتيب وقوع ثبت و در دسترس قرار مي دهد. دفتر درآمد به ترتيب ماهانه تنظيم شده و مندرجات آن نبايد داراي اشتباه و قلم خوردگي باشد. تصوير منتخبي از صفحات اين دفتر در صفحه بعد آمده است

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۱۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج