گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

براي موفقيت در دنياي حرفه اي، بايد حرفه اي شد. صادرات، ارتباط داشتن با بازارهاي حرفه اي و حرفه اي هاي بازار، در آن سوي مرزهاي ملي است. هدف از صادرات، يافتن فرصت ها و ايجاد و افزايش سهم كالاها و خدمات داخلي، در بازارهاي خارجي است. بازار حرفه اي، بازاري است داراي فرهنگ، اصول، ضوابط و قواعدي كه شناخت، احترام و رعايت آنها، پيش نياز ورود و لازمه ادامه حضور در آن است. غير حرفه اي ها گاهي با ترفندهايي وارد اين گونه بازارها مي شوند؛ اما دوام نمي آورند.
حرفه اي هاي بازار، كساني هستند كه نقش و وظيفه خود را مي دانند و تخصص، تعهد، تعلق و تداوم فعاليت و حضور را، براي پويايي و گرمي بازار، باور دارند. آنها بهپويي هميشگي براي تحول در توان، دانش، بينش و روش حرفه اي را جزيي از وظايف خود به حساب مي آورد و در مبادله و معامله، بسيار زيرك، آگاه و ماهر هستند.
بازاريابي فرامرزي، بازريابي حرفه اي است. بنابراين، انجام هرگونه فعاليت «بازارشناسي»، «بازارسازي» و «بازارداري» و ابزارها و رفتارها، بايد منطبق با واقعيت ها و شرايط اين گونه بازارها باشد.
مهم ترين ابزارهاي بازريابان، كه در بازاريابي به نام «آميزه بازاريابي» شهرت يافته اند، محصول «كالا و خدمت»، قيمت توزيع (بازار رساني) و ترويج و تبليغ (بازار افزايي) هستد.
موفقيت تبليغ براي صادرات، مبتني بر درك درست تبليغ و صادرات است. تبليغ كننده صادرات بايد حرفه اي باشد و به اين باور رسيده باشد كه تبليغ حرفه اي براي صادرات غير حرفه اي، به اندازه تبليغ غير حرفه اي براي صادرات حرفه اي، بي معنا و بي اساس است و نتيجه آن، هدر دادن و هرز رفتن وقت، پول و انرژي و نوميدي و شكست است.
«بازارافزايي» واژه پيشنهادي نگاهدارنده براي «pomotion» است كه شامل تبليغات، فروشندگي، انگيزه سازها (فروش فوري و موقتي) و آوازه سازها (عوامل روابط عمومي و پابدار بازار) است.
بازارافزايي، به معناي استفاده از كليه عوامل ارتباط با بازار براي «بسترسازي»، «بهترسازي» و «بيشتر سازي» موقعيت، فرصت و سهم بازار، از طريق خبر دادن، آگاه كردن، ترغيب و تشويق. دعوت كردن و متقاعد كردن مخاطبان گوناگون است. نتيجه نهايي بازار افزايي، هويت سازي، بازارسازي و بازارداي است.
صادرات ايران در همه زمينه ها، نيازمند بازار افزايي اصولي و حرفه اي است كه تبليغات، جزيي از آن به شمار مي رود. در ادامه اين مقاله، ضمن اشاره به اهميت، نقش و ضرورت همه عناصر آميزه بازار افزايي براي توسعه صادرات نفت ، كالاهاي غير نفتي، خدمات و گردشگري، تأكيد اصلي، بر تبليغات به منظور صادرات خواهد بود.
نگارنده براي پرهيز از حاشيه پردازي، ترجيح مي دهد نظرها، پيشنهادها و باورهاي خود را در چارچوب مجموعه اي هشدارها و راهكارها، ارايه دهد.
هشدارها و راهكارها در تبليغات براي صادرات
۱ـ صادرات با انواع عوامل محيطي، مشتريان و رقبايي سروكار دارد كه متفاوت با بازار داخلي هستند. به همين دليل، صادرات و تبليغات آن، نيازمند مديريت و روش هايي متناسب با بازارهاي هدف و مخاطبان آنهاست.
۲ـ «تبليغات فرامرزي»، نيازمند «تحقيقات فرامرزي» است. شناخت بر مبناي تحقيق، شناختي هدفمند، علمي و سيستمي است كه مي تواند زيربناي تبليغات مناسب باشد. پيشنهاد مي شود شناخت بازار خارجي، شرايط محيطي مشتريان و رقبا، در حدي متناسب با ميزان و موقعيت صادرات ايران، صورت گيرد.
۳ـ هر اندازه حوزه فعاليت صادرات كشور افزايش يابد، ضرورت و اهميت تحقيق و تبليغ نيز يشتر خواهد شد. به همين دليل، پيشنهاد مي شود سازمان هاي حرفه اي تبليغاتي و تحقيقات بازاريابي، دامنه فعاليت خود را گسترش دهند تا به عنوان عوامل اصلي توسعه صادرات، مطرح شوند.
۴ـ سازمان هاي تبليغاتي فعال در صادرات، علاوه ر تلاش براي آشنايي با فنون و فن آوري هاي جديد تبليغاتي و استفاده از آنها، نيازمند تقويت واحد تحقيقات بازاريابي هستند. استفاده از كارشناسان و مشاوران جامعه شناسي، روان شناسي، بازاريابي، تجارت و مديريت بين المللي، باعث رونق فعاليت تبليغات و صادرات مي شود.
۵ـ تبليغات براي صادرات، بدون شناخت واقع بينانه صادرات، كامل نيست. سازمان هاي تبليغاتي، ابتدا بايد از انتظارات و خواسته هاي مشتريان خارجي، قوت ها و ضعف هاي رقبا در بازارهاي هدف و عوامل محيطي اثرگذار بر تبليغات در كشورهاي مختلف ـ به ويژه عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و قانوني ـ آگاهي داشته باشند. علاوه بر اين، سازمان هاي تبليغاتي، نيازمند شناخت موقعيت و شرايط كالاها و خدمات صدراتي ايران، به ويژه كالا يا خدمتي هستند كه تبليغ آن را به عهده گرفته اند.
۶ـ در گذشته، تبليغات در زمينه صادرات، بر بنياني سست، استوار بود. هيجان، شتاب و سراسيمگي صادراتي و صادرات اجباري و اضطراري، باعث شده بود تا هر كس، به هر دليل، هر نوع كالايي را به هر بازار و با هر شيوه اي صادر كند. گروه هاي غير حرفه اي، از پايه هاي تبليغات، يعني آگاه كردن، معرفي و ايجاد تصور و تصور، به بدترين شكل و روش، استفاده كرده اند.
مجموعه عوامل متعدد زير، سبب شده اند كه صادرات و صادركننده ايراني، به طرزي درست و شايسته، معرفي نشوند؛ برخوردهاي نادرست، بسته بندي هاي ابتدايي، بروشورها، كاتالوگ ها و آگهيهاي ناقص و نادرست و فاقد هرگونه ارزش تبليغاتي، نمايشگاه بازي و حضور بسيار ضعيف و ناآگاهانه در انواع نمايشگاه هاي خارج از كشور، عدم رعايت تعهدات و اخلاق و اصول حرفه اي در مبادلات، حراج و فروش كالاها براي جبران هزينه ها، نداشتند بينش، دانش و نگرش صادراتي، ناتواني و ندانم كار هاي گوناگون و حتي خلافكاري در بازارهاي خارجي.
يكي از وظايف دشوار سازمان هاي تبليغاتي فعال در صادرات كشور، پاك كردن آثار منفي تبليغات و تبليغات منفي گذشته است. تا روزي كه حرفه اي هاي بازاره اي خارجي ، صادرات و صادركننده ايراني  را باور نكنند و نپذيرند، روند توسعه صادرات ايران، محدود و كند خواهد بود. رسالت سازمان هاي تبليغاتي، تلاش حرفه اي براي تغيير دادن نگرش ها و ارايه تصويري مناسب از صادرات، به بازارهاي خارجي است.
هدف تبليغات، تأثير نهادن و تغيير در نگرش، بينش، دانش و رفتار مخاطبان است كه دستيابي به آن، نيازمند نوانديشي، نوآفريني و مهارت و مرارت حرفه اي است.
۷ـ سازمان هاي تبليغاتي، علاوه بر شناخت كالاها و خدمات صادراتي، بايد صادركنندگان كشور را نيز بشناسند. علاقه، توانايي و آمادگي صادركنندگان براي صادرات دايمي، همراه با درك ضرورت و اهميت تبليغات مناسب، زمينه خوبي براي همكاري فراهم مي آورد. تا زماني كه زبان و درك مشتركي بين سازمان تبليغاتي و مديران و تصميم گيرندگان اصلي سازمان هاي صادراتي، به وجود نبايد، تبليغات اصولي، كمرنگ خواهد بود.
براي شناخت صادركنندگان و ايجاد زمينه آشنايي و پرورش روحيه تفاهم و درك مشترك بين صادركننده و سازمانهاي تبليغاتي، پيشنهاد مي شود، همايش هاي تبليغات و تحقيقات براي صادرات، به صورت تخصصي و در رشته هاي مختلف، مانند صنايع نساجي، خدمات مهندسي، امور گردشگري و … برگزار شود.
۸ـ با توجه به اهميت و نقش عوامل گوناگون بازار افزايي در صادرات و براي نتيجه گيري بهتر از اين عوامل، پيشنهاد مي شود كميته اي متشكل از دست اندكاران امور صادرات و تبليغات و كارشناسان توانمند و علاقمند، تشكيل شود تا ضمن تنظيم و تدوين راهبرد بازارافزايي و تبليغات براي صادرات، مشاوره هاي لازم براي انجام هر يك از عوامل آميزه بازار افزايي، به سازمان هاي مربوط ارايه دهد و از هرگونه فعاليت هاي تبليغاتي غير حرفه اي براي صادرات، جلوگيري كند.
۹ـ راهبرد تبليغات براي صادرات، بايد با راهبردهاي توسعه صادرات كشور متناسب باشد. به عنوان مثال، اگر راهبرد گزينش بازارهاي صادراتي ايران، مبتني بر انتخاب بازارهاي همسايه و يا فعاليت در بازارهاي معدود، و به صورت متمركز باشد، لازم است تبليغات نيز با توجه به همين هدف و مرتبط با اين گونه بازارها، شكل گيرد.
اگر راهبرد ورود به بازارهاي خارجي، به صورت غير مستقيم، مستقيم و يا مشاركتي باشد، راهبردها و شيوه هاي تبليغاتي، تغيير خواهد كرد. به عنوان مثال، اگر راهبرد صادرات غير مستقيم موردنظر باشد، تبليغات را بازرگانان و واسطه هاي بين المللي، كه شناخت مناسبي از بازارهاي هدف دارند، جهت مي دهند. سازمان هاي تبليغاتي، با آگاهي از انواع راهبردهاي صادراتي، مي توانند آمادگي و ارتباط خود را با صادركنندگان بيشتر كنند تا تبليغات مناسبي براي صادرات انجام شود.
۱۰ـ علاوه بر توجه به تبليغات براي صادرات غير نفتي، انجام تبليغات اصولي براي نفت، با شيوه هاي مناسب، ضروري است. اين همايش، فرصت مناسبي است براي توجه كردن به ضرورت اين نوع تبليغات كه اگر بر اساس برنامه ريزي دقيق صورت گيرد، نتايج مثبتي در برخواهد داشت.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج