گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

هنگام تعمیر وسائل برقی بخصوص کولر و تعویض لامپ ، کلید ، پریز دقت نمائیدکلید کنتور قطع باشد و پس از آزمایش با فازمتر و حصول اطمینان از بی برقی بودن وسیلهبه آن دست بزنید .
-۴ از نصب کلید و پریز در داخل حمام جدا خودداري نمائید-۵
وسائل برقی را دور از دسترس کودکان قرار داده و در ارتفاع پائین از پریزهاي حفاظدار استفاده نمائید
-۶ با دت خویش و پاي برهنه هیچگاه به لوازم برق دست نزنید
-۷ هنگام شستشوي دیوارها مراقب باشید پریزها و کلیدها خیس نشوند-
هنگام کار با وسائل برقی از سالم بودن دستگاه و عایقی کابل آن مطمئن باشید .-قراردادن بخاري برقی در داخل حمام اکیدا خودداري نمائید
۱-از نصب و چسباندن هرگونه پلاکارد ، اعلاميه و غيره بر روی تيرهای برق و درب پستهاي برق جدا خودداری نمائيد .
۲-صعود از تير به هر منظوری حوادث ناگواری بدنبال داشته و ممنوع است.
۳-سيم کشی و برقدار نمودن سردرهای فلزی حوادث ناگواری بدنبال دارند.
۴-هنگام استفاده از جرثقيل و بتونر و ديگر تجهيزات و ماشين آلات بلند بايستی فاصله مجاز نسبت به خطوط برق رعايت شود .
۵-هنگام نماکاری در ساختمانها که عموما داربست فلزي نصب می شود بايستی فاصله مجاز از خطوط برق حفظ شود در غير اينصورت حتما با اداره برق منطقه هماهنگی گردد
۶-پرتاب اشياء از جمله اشياء فلزی بر روی خطوط برق موجب بروز حوادث ناگواری ميگردد و ضمنا اين کار باعث آسيب ديدن وسائل برق مشترکين می گردد .
۷-نصب چراغهای تزئينی در اعياد مختلف فقط بايستی توسط افراد حتی اداره برق صورت گيرد و اقدام به هرگونه نصب بر روی خطوط توسط افراد غيرمجاز حادثه به دنبال داشته و ممنوع است .
۸-برپانمودن هرگونه اشياء بلند از جمله اشياء فلزی و غير فلزی در کنار خطوط برق ضمن رعايت فاصله مجاز و اطلاع به اداره برق منطقه با رعايت اصول ايمنی و تجهيزات مطمئن بايد صورت گيرد
۹-از صعود برروی درختانی که به مرور زمان رشد نموده و به خطوط نزديک شده موجب بروز حادثه خواهند شد لذا در مواردی که مجبور هستيد (برای مثال چيدن ميوه درختان) حتما با اداره برق منطقه تماس گرفته و پس از شاخه زنی اقدام نمائيد .
۱۰-دپو نمودن خاک و ديگر مصالح در زير خطوط و پای تيرها موجب کاهش ارتفاع خطوط شده و برای افراد خطرناک خواهد بود .
۱۱-متاسفانه بعضی از سازمانها و ارگانها با استفاده از بالابر اقدام به نصب چراغهای تزئينی در سطح شهر می نمايند که به علت عدم اطلاع از اصول ايمنی و عدم استفاده از لوازم ايمنی حوادث ناگواری بدنبال داشته و دارد

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج