گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معمولاً دولت ها از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه و گزارش فعالیتهای عمده تحصیل سرمایه ای و ساختاری استفاده می کنند . بیانیه شماره ۱ NCGA هدف حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را چنین تعریف می کند . « محاسبه منابع مالی استفاده شده برای تحصیل یا ساخت تسهیلات مهم سرمایه ای ( به جز منابعی که از طریق حساب مستقل وجوه اختصاصی و حسابهای مستقل وجوه امانی تامین می شوند . ) » 
مبنای حسابداری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده می کنند . وقتی درآمدها به ثبت می رسند که مبنای تعهدی را بپذیرند ( یعنی ، وقتی درآمدها افزایش می یابند که قابل اندازه گیری و قابل استفاده باشند . هزینه ها هنگامی ثبت می شوند که بدهی پرداخت شده باشد . موارد خاص ( استثناهای ) شناسایی هزینه ( صورت موجودی ها ، اقلام پیش پرداخت ، قضاوتها و ادعاها ) در فصل ۷ که راجع به حسابهای مستقل درآمدهای عمومی و اختصاصی مورد استفاده برای حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای می باشد ، توضیح داده شده است . 
( کانون ) تمرکز اندازه گیری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از تمرکز 
اندازه گیری منابع مالی جاری استفاده می کنند . صورت عملکرد حساب مستقل وجوه سرمایه ای ، افزایش و کاهش منابع قابل هزینه را گزارش می دهد . افزایش منابع قابل هزینه در صورت حساب عملکرد به عنوان « درآمدها » و « سایر منابع مالی » گزارش شده ، در حالی که کاهش منابع خرج کردنی به عنوان « هزینه ها » یا « سایر استفاده های مالی » گزارش شده است . همینطور شایان ذکر است که وقتی حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه منابع کاربردی در پروژه های مهم تحصیل یا ساخت ( پیمانکاری ) استفاده می شوند . دارایی ها به عنوان دارایی های حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای گزارش نمی شوند . ترجیحاً ، این دارایی ها را فقط در صورت حسابهای مالی دولتی گزارش شده اند . حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای تحصیل و ساخت دارایی ها مانند هزینه ها محاسبه می کنند . 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چه موقع استفاده می شوند ؟ 
در اکثر مواقع ، دولتها مجاز هستند ولی ملزم نیستند که برای محاسبه منابع و تحصیل و ساخت دارایی های عمده ، حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند . اکثر دولتها برای محاسبه این فعالیتها از یک یا چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده می کنند . همانطور که در ادامه بحث متوجه خواهید شد ، اهمیت مبالغی که از طریق حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای به حساب مستقل وجوه عمومی واریز می شوند ممکن است باعث تحت الشعاع قرار دادن فعالیتهای عمومی دولتی گزارش شده در حساب مستقل وجوه عمومی گردد . حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه درآمدهای خاص که به پروژه های سرمایه ای و هزینه های بهبود سرمایه تامین شده توسط ارزیابی های اختصاصی مربوط می شوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند . بخش بعدی این فصل گزارشگری حسابداری و مالی را هنگام انتشار بدهی مالیات اختصاصی ( بدهی عوارض ) برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای توضیح می دهد . 
نمونه وجود دارد و در آن GAAP لازم می داند که دولت یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را ایجاد نموده و استفاده نماید . بیانیه شماره ۲ NCGA « کمکهای بلاعوض ، احقاق حق و حسابداری درآمد مشترک توسط دولتهای ایالتی و محلی » لازم می داند که کمکهای بلاعوض سرمایه ای یا درآمدهای مشترک برای تحصیل یا ساخت ( به جز درآمدهای مربوط به حسابهای مستقل وجوه خدمات و تدارکات انتفاعی و داخلی ) محاسبه شده در حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای محدود شوند . 
وقتی دولت تعیین کرد که مایل به ایجاد حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای است ( یا GAAP لازم می داند که حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند ) ، دولت باید تصمیم بگیرد که چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نماید . ممکن است دولت تعیین کند که می تواند با یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، پروژه های سرمایه ای اش را به قدر کافی محاسبه و اداره نماید . این به خلاصه کردن گزارشگری مالی کمک می کند و به دولت فرصت می دهد تا از سیستم حسابداری اش برای ردیابی و مدیریت پروژه های فردی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده نماید . از سوی دیگر ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ایجاد چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای نیازهای مدیریت مالی و حسابدهی را بهتر برآورده می نماید . وقتی تهیه صورت حساب مالی دولتی در مورد زمان مناسب استفاده از حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چند گانه دیدگاهها و عقاید خودش را دارد ، به نظر می رسد وقتی دو تا پنج پروژه مهم سرمایه ای به وجود می آیند که فعالیتهای تحصیل یا ساخت دارایی دولت در اولویت باشد ، استفاده از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فردی برای هر یک از این پروژه های مهم سرمایه ای مناسب خواهد بود . 

درآمدها و سایر منابع مالی 
تعداد گروه ها و انواع درآمدها و سایر منابع مالی که در حسابهای مستقل وجوه پروژه های 
سرمایه ای مشخص شده اند معمولاً نسبت به آنهایی که در حساب مستقل درآمد اختصاصی و عمومی مشخص شده بسیار کمتر هستند . از آنجائی که دولت ها تحصیل و ساخت دارایی های سرمایه ای را با استفاده از بدهی تامین مالی می کنند ، انتشار بدهی مهمترین منبع برای حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای به شمار می رود و تحت عنوان منبع « دیگر تامین مالی » گزارش شده است . علاوه بر این ، حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، دریافت منابع را به صورت معاملات غیر ارزی از سوی فدرال ، ایالت یا سایر برنامه های کمکی ، پرداختهای انتقالی حسابهای مستقل وجوه ، مانند حساب مستقل وجوه ، عمومی و اجاره های سرمایه ای محاسبه 
می کند . پاراگراف های بعدی بعضی از مشکلات حسابداری که دولت در حسابداری منابع حساب های مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای با آنها مواجه می شود را توضیح داده است . 
عواید ناشی از انتشار بدهی 
این بخش به توصیف حسابداری اختصاصی مربوط به عواید ناشی از انتشار بدهی می پردازد . علاوه بر مفاهیم کلی حسابداری عواید بدهی در حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای و دستورالعمل ویژه ای که به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شود ، اوراق قرضه عندالمطالبه ، بدهی عوارض خاص و ارزیابی های تخفیف خرید و فروش اوراق بهادار نیز مورد بررسی قرار 
گرفته اند . 
ثبت های روزنامه ای اساسی برای ثبت انتشار بدهی ـ همانطور که در بالا ذکر شد ، عواید ناشی از فروش بدهی برای تامین مالی پروژه های محاسبه شده توسط حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای باید به عنوان منبع مالی دیگر حساب مستقل پروژه های سرمایه ای به ثبت رسند . برای توصیف حسابداری مطلوب در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فرض کنید که دولت یک بدهی با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار انتشار نموده است . ثبت روزنامه ای اساسی ثبت شده به شرح زیر می باشد : 
وجه نقد ۱۰۰۰۰۰ 
سرمایه منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه 
در هر حال ، در عمل به ندرت با ثبت روزنامه ای ساده مانند فوق روبرو می شویم . برای مثال هنگام انتشار اوراق قرضه ، کارمزدهای کارگزار ، کارمزدهای وکیل ، و سایر هزینه ها از عواید اوراق قرضه کاسته می شوند . فرض کنید که این کارمزدها در مثال بالا ۵۰۰۰ دلار می باشند . دولت برای محاسبه این کارمزدها دو راه دارد . دولت می تواند عواید ناشی از هزینه ها و کارمزدهای خالص انتشار اوراق قرضه یا عواید ناشی از بدهی در مبالغ ناخالص و مخارج کارمزدها و هزینه های انتشار را ثبت نماید . GAAFR توصیه می کند که از آخرین روش استفاده شود ، در این روش مخارج برای کارمزدها و هزینه های انتشار به ثبت می رسند . با استفاده از این راهکار توصیه شده ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ دلار 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت انتشار اوراق قرضه و پرداخت هزینه های انتشار اوراق قرضه 
اگر دولت مجبور به ثبت عواید ناشی از انتشار اوراق قرضه ، خالص هزینه ها و مخارج انتشار کاربرد می شود ، ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۵۰۰۰ 
ثبت عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ، خالص هزینه های انتشار 
دو نمونه دیگر وجود دارند که انحراف از اولین ثبت روزنامه ای ساده را که در بالا ارائه شده ، نشان می دهند . این نمونه ها هنگام انتشار اوراق قرضه با تخفیف یا با جایزه منتشر می شوند . وقتی نرخ بهره بازار در زمان انتشار بیشتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده برای اوراق قرضه خاص صادره باشد ، اوراق قرضه با تخفیف منتشر می شود . در صورتی که اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار در واقع ۹۷۵۰۰ دلار فروخته شده و هنوز ۵۰۰۰ دلار هزینه انتشار وجود دارد ، ثبت روزنامه ای توصیه شده عبارتست از : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۲ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۷۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با تخفیف ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار در صورتی که نرخ بهره رایج بازار کمتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده اوراق قرضه خاص منتشر شده باشد ، اوراق قرضه با جایزه فروخته خواهد شد . با فرض حقایق مشابه ثبت روزنامه ای قبلی ، انتظار می رود که 
اوراق قرضه با جایزه ۲۵۰۰ دلار به جای تخفیف ۲۵۰۰ دلار فروخته شوند ، ثبت روزنامه ای به صورت زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۷ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۲۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار با سود ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار اوراق قرضه . 
به یاد داشته بشید که ثبت های روزنامه ای دیگری برای استهلاک صرف و کسر یا توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مقرر نمی شود ( تعیین نشده است ) . به علت اینکه ( کانون ) تمرکز اندازه گیری حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای بر روی منابع مالی جاری است ، حساب مستقل وجوه به راحتی عواید اوراق قرضه ( یعنی ، منابع مالی جاری دریافتی ) را که سود یا تخفیف را نشان می دهند ، به ثبت می رساند . چون بدهی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ثبت نشده ، نیازی به ثبت استهلاک سود یا تخفیف نیست . استهلاک سود یا تخفیف (علاوه بر هزینه های انتشار ) در صورت حساب های مالی دولتی ثبت می شوند . 
اوراق قرضه کوتاه مدت 
اوراق قرضه کوتاه مدت مکانیزمی برای دولتهای مرکزی و محلی در کسب منابع مالی به صورت سندی کوتاه مدت به شمار می روند که دولت مایل است به صورت عواید اوراق قرضه بلند مدت بازپرداخت نماید . اسناد کوتاه مدت درآمد و مالیات نیز از منابع مالی کوتاه مدت برای دولتها محسوب می شوند . بنابراین ، اسناد کوتاه مدت برای بازپرداخت شدن به صورت عواید اوراق قرضه واریز نمی شوند . انتظار می رود که این اسناد از طریق مجموعه ای از درآمدهای مالیاتی آتی غالباً مالیاتهای مستغلات یا سایر منابع درآمد کمک های طبقه بندی شده دولت مرکزی یا فدرال پرداخت شوند . حسابداری معاملات حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای اکثراً به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شوند چون اوراق قرضه به احتمال زیاد منبع عوایدی هستند که پروژه های 
سرمایه ای محاسبه شده توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را تامین مالی می کنند . سوال حسابداری مربوط به اوراق قرضه کوتاه مدت این است که آیا اسناد باید شرایط خاص توصیف شده باعث می شوند اسناد به عنوان تعهدات بلند مدت عمل نمایند و فقط در صورتهای مالی دولتی به ثبت می رسند یا خیر؟
تفسیر شماره ۹ (NCGAI 9 ) NCGA تحت عنوان « طبقه بندی های حساب مستقل وجوه اختصاصی / حسابهای ترازنامه ای » سوال مربوط به چگونگی انعکاس اوراق قرضه کوتاه مدت درآمد و مالیات در صورتحساب های مالی دولت به ویژه چگونگی محاسبه آنها توسط حسابهای مستقل وجوه دولتی را مطرح می سازد . به ویژه این رهنمود به حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای مربوط 
می شود ، چون حساب های مستقل وجوه معمولاً عوایدی از اوراق قرضه صادره را دریافت می کنند که تحصیلات یا ساخت دارایی عمده را از نظر مالی تامین می نماید . 
NCGAI 9 تعیین نموده که اگر تمام مراحل قانونی برای تامین مالی اوراق قرضه کوتاه مدت طی شده باشد و بهره بر حسب توان انجام تامین مالی اسناد کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت مطابق با معیارهای مطرح شده در بیانیه شماره FASB 6 (SFAS6) « طبقه بندی تعهدات پیش بینی شده برای تامین مالی مجدد » را حمایت می کند ، نباید به عنوان بدهی حساب مستقل نشان داده شوند ، گرچه به عنوان بدهی در صورتحساب دولتی دارایی های خالص ثبت خواهند شد . در هر حال ، اگر مراحل قانونی ضروری و توان انجام معیارهای تامین مالی مناسب باشند ، اوراق قرضه کوتاه مدت باید به عنوان بدهی حساب مستقل در عواید دریافتی حساب مستقل گزارش شوند . 
شرایط لازم بیانیه SFAS 6 ( فوق الذکر ) عبارتند از : 
تمایل موسسه برای تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت بر حسب توان تکمیل تامین مالی مجدد مشخص شده در هر دو شیوه زیر مورد حمایت قرار می گیرد : 
A ) انتشار تعهدات بلند مدت یا اوراق بهادار سهامداران بعد از تاریخ ترازنامه ـ بعد از تاریخ ترازنامه موسسه ، اما قبل از اینکه ترازنامه منتشر شده ، تعهدات طولانی مدت … به منظور تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت منتشر شده اند ؛ یا 
B ) قرارداد تامین مالی ـ قبل از انتشار ترازنامه ، موسسه در قرارداد مالی ثبت شده که به موسسه اجازه می دهد تا تعهدات کوتاه مدت را بر مبنای طولانی مدت مجدداً تامین مالی نماید که به سهولت قابل تعیین هستند ، و مطابق شرایط زیر باشند : 
(i) قرارداد تا مدت یکسال چرخه عملیات از تاریخ ترازنامه موسسه منقضی نمی شود و در طی 
دوره ای که قرارداد توسط وام دهند یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار ( و تعهدات پرداخت شده در قرارداد در این مدت عندالمطالبه قابل فسخ نیست به جز تخطی از شرط رعایت مقررات که به صورت عینی ( بی طرفانه ) قابل تعیین یا قابل اندازه گیری است . 
(ii) عدم تخطی از شرایط قرارداد تامین مالی در تاریخ ترازنامه وجود دارد و اطلاعات غیر قابل استفاده نشان می دهد که یک تخطی بعد از ، یا قبل از انتشار ترازنامه روی داده ، یا اگر در تاریخ ترازنامه تخطی وجود دارد یا پس از آن رخ داده باشد ، فسخ به وجود می آید ( فسخ می شود ) . 
(iii) وام دهنده یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار با موسسه ای که وارد قرارداد مالی شده از نظر مالی قادر به قبول قرارداد باشد . 
به منظور استفاده از شرایط فوق الذکر SFAS 6 « تخطی از شرط » با شرایطی که در قرارداد یا نقص یا تخطی شرط مطرح شده ، مطابقت ندارد مانند محدودیت های قرارداد وام ، اظهارنامه یا ضمانت نامه چه فرجه زمانی جهت رفع موارد تخطی از شرایط قرارداد داشته باشند و چه نداشته باشند یا وام دهنده ملزم به اعلام شده باشد . علاوه بر این ، وقتی قرارداد مالی به خاطر تخطی از شرطی که به طور متفاوت توسط طرف قرارداد ارزیابی می شود قابل فسخ است ( برای مثال ، وقتی رعایت مقررات با شرط به طور عینی قابل تعیین یا قابل اندازه گیری نیست ) ، با شرط (ii) b 
فوق الذکر مطابقت ندارد . 
نکته : مطابقت شرایط فوق الذکر اوراق قرضه کوتاه مدت به عنوان یک بدهی حساب مستقل ثبت نمی شوند ، دولت باید تامین مالی را بعد از تاریخ ترازنامه کامل کند اما قبل از اینکه صورت 
حساب های مالی انتشار یافته باشد ، یا دولت باید یک قرارداد ثابت مناسب با کسب تامین مالی طولانی مدت بعد از انتشار صورت حساب های داشته باشد . این ظاهراً یک سرآغاز محدودیت است که از ثبت تامین مالی به عنوان بدهی بلند مدت در گروههای حساب بدهی بلند مدت عمومی جلوگیری می کند . در هر حال ، فرصت مطابق با این شرایط از آنچه به نظر می رسند بهتر است ، چون شرایط لازم اوراق قرضه کوتاه مدت تعیین خواهد کرد که قراردادهای عینی برای انتشار اوراق قرضه طولانی مدت قبل از ارائه تامین مالی کوتاه مدت از طریق اوراق قرضه کوتاه مدت توسط 
وام دهنده به جا و مناسب هستند . 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج