گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
دانلود رایگان تحقیق جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-خرید اینترنتی تحقیق جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-دانلود رایگان مقاله جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-تحقیق جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-دانلود رایگان سمینار جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان

این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر اساره میکند:
مقدمه-روش تحقیق وآزمایش-شناسایی نمونه-آنالیز-آنالیز جذب اتمی-آزمایش فلوتاسیون ستونی

آزمايشهاي فلوتاسيون معمولى توسط سلول معمولى در مقياس آزمايشگاهى و آزمايشهاي فلوتاسيون ستونى توسط ستونى به ارتفاع ۲۰۰ سانتى متر و قطر ۹ سانتى متر بر روي نمونه مورد نظر صورت پذيرفته است. موليبدنيت از كنسانتره مسموليبدن توسط فلوتاسيون مستقيم، بدون استفاده از كلكتور، بازيابي شده است. كانى هاي مس و آهن همراه موليبدنيت بازداشت و از صعود اين كانى ها به ناحيه كف جلوگيري مى شود. بهترينpH جهت فلوتاسيون موليبدنيت ۸ بوده كه چون pH نمونه تهيه شده ۱۲ بوده و در صنعت (مجتمع مس سرچشمه) در همينpH فلوتاسيون صورت مى پذيرد لذا كليه آزمايشها در ۱۲=pH بعمل آمده است 

– آناليز XRD

نتايج اين آناليز نشان مى دهد نمونه مورد آزمايش از كانى هاي پيريت، كالكوپيريت و فلوگوپيت تشكيل يافته است.

۲- آناليز جذب اتمى

در آناليز جذب اتمى ميزان سه عنصر موليبدن، آهن، مس اندازه گيري شد. چون ميزان آهن و مس در كنسانتره نهايي موليبدنيت بايد كنترل شود، لذا در آناليزهاي صورت پذيرفته تنها مقدار اين دو عنصر به همراه موليبدن اندازه گيري شده است. نتايج آناليز جذب اتمي نمونه مورد نظر براي سه عنصر موليبدن، مس، آهن در جدول ۲ آورده شده است.

نحوه انجام آزمايش با ماشين فلوتاسيون ستونى

ابتدا خوراك آماده سازي شده، بوسيله پمپى با دبي متغير (قابل كنترل) وارد ستون مى شود. هواي توليدي توسط كمپرسور پس از عبور از فلومتر و والو سوزنى از طريق يك اسپارجر به داخل سلول تزريق مى شود. آب شستشو نيز پس از عبور از يك فلومتر بوسيله يك توزيع كننده از قسمت بالاي ستون به داخل ستون تزريق مى شود. در اين حالت اجازه داده مى شود تا شرايط پايدار در سيستم ايجاد شود. پس از گذشت ۲۰ دقيقه از شرايط پايدار از سرريز و ته ريز ستون سه مرتبه در فواصل زمانى ۵ دقيقه نمونه گيري شده و نمونه معرف از اختلاط اين سه نمونه بدست مى آيد.

۲- نتايج آزمايشهاى اوليه

در آزمايشهاي اوليه با انتخاب ۳ سطح براي سه پارامتر نرخ آب شستشو، نرخ ته ريز و نرخ هوا (جدول۶) ۲۷ آزمايش (جدول۷) انجام شده است. در اين آزمايشها نرخ خوراك و درصد جامد پالپ (غلظت پالپ ۱۵ درصد جامد) ثابت در نظر گرفته شده است، همچنين در اين ۲۷ آزمايش از سولفيد سديم بعنوان بازداشت كننده، به ميزان ۵ كيلوگرم به ازاي هر تن خوراك، استفاده شده است.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج