گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

Floor  يك سيستم زمان‌بندي براي حل مساتل برنامه‌ريزي پيچيده را ارائه مي‌دهد، وجود برخي امكانات ويژه برنامه‌ريزي، اين سيستم را از سيستم‌هاي برنامه‌ريزي متداول متمايز مي‌كند. به ويژه كه در طول زمان‌بندي براي رسيدن به هدف، فعاليتها، به صورت پويا برنامه‌ريزي مي‌شوند. ما در اين مقاله يكپارچه‌سازي برنامه‌ريزي و زمان بندي را به وسيله اين سيستم را تشريح كرده و چگونگي دست يافتن به  اين يكپارچگي را در سيستم برنامه‌ريزي كف كارگاهي ويسپوت را  شرح خواهيم داد.
برنامه‌ريزي و زمان بندي دو مقوله نزديك و بسيار وابسته مي‌باشند و لي اغلب اوقات مسايل مربوط به اين دو مقوله به صورت جداگانه و به تكنيكهاي متفاوتي حل مي شوند. وظيفه‌ي برنامه‌ريزي ايجاد فعاليت‌ها در جهت رسيدن به اهداف توليد مي‌باشد در حالي كه وظيفه زمان بندي اختصاص دادن فعاليت هاي ايجاد شده در برنامه‌ريزي به زمان و منابع در دسترس مي‌باشد. اغلب كه اين دو مقوله درمسائل واقعي با يكديگر تركيب مي‌شوند، و مسئله به اين صورت حل مي‌شود كه ابتدا قسمت برنامه‌ريزي سيستم فعاليت‌‌ها را مشخص نموده سپس قسمت زمان‌بندي، زمان و منابع در دسترس را به اين فعاليت‌ها اختصاص مي‌دهد.همانطور كه در قسمت(۲) بحث خواهيم كرد درصورتي كه اين قبيل مسائل برنامه‌ريزي حالت پيچيده‌تري به خود بگيرند، اين دوگانگي و جدايي ميان برنامه ريزي و زمان‌بندي زياد مناسب نخواهد بود. در صورتي كه تصميمات برنامه‌ريز به شدت متاثر از تصميات قسمت زمان‌بندي باشد( به طور مثال عفاليت‌هاي نصب و قطعات فرعي) پيشنهاد مي‌كنيم از روش ما مبتني بر حل مسائل در فصل مشترك برنامه‌ريزي و زمان‌بندي استفاده نماييد.
در قسمت (۶) شيوه يكپارچه‌سازي بين زمان‌بندي و برنامه ريزي را در سيستم برنامه‌ريزي توليد كف كارگاهي ويسپوت توضيح خواهيم داد. در ضمن امكانات منحصر به فرد اين سيستم برنامه‌ريزي كه به ما امكان مي‌دهد در ماوراي سيستم‌هاي برنامه ريزي توليد متداول و سنتي به حل مسائل برنامه‌ريزي توليد بپردازيم را شرح خواهيم داد. 
اين مقاله بر اساس روند زير طراحي شده است: ابتدا مشخصات وخصوصيات مسئله را روشن خواهيم كرد. سپس به كمك يك مسئله‌ي محك ويژه كه سيستم پيشنهادي ما توانايي حل كردن آن را دارد در صورتي كه مابقي سيستم هاي موجود اين توانايي را ندارند به بيان نتيجه‌گيري با استفاده از نتايج به‌ دست آمده از حل اين مسئله و همچنين مسائل واقعي حل شده توسط اين سيستم خواهيم پرداخت. 

۲٫ مسئله 
زمان بندی سنتی با مسئلۀ تخصيص دادن منابع و زمان در دسترس به فعالیت های شناخته شده سر و کار دارد . منابع نسبتاً ساده هستند  معمولاً ، منابع به وسیله یک ظرفیت محدود شده برای اجرای فعالیت ها شناخته می شوند. معمولا يكي از اين دوحالت اتفاق مي‌افتد: يا  یک منبع یکتا داريم ، اين مسئله وقتي اتفاق مي‌افتد كه در زمان واحد تنها یک فعالیت می تواند انجام شود . از این نوع زمان بندی به عنوان زمان بندی افتراغي یاد می شود، در حالت دوم  منابع انباشته داریم  در این صورت به شرطی که تقدم و ترتيب  محدودیت ها رعایت شوند ، می توان تعداد بیشتری فعالیت را به صورت موازی در یک زمان انجام داد به این نوع زمان بندی ، زمان بندی تجمعی گفته می شود . تفاوت میان این دو نوع برنامه ریزی حائز اهمیت است زیرا یک منبع محدود شده  با استفاده از يك فيلتر قوي مي‌تواند به عنوان يك يك منبع يكتا معرفي شود. با وجود گستردگي استفاده از منابع يكتا و تجمعی در ابزارهای زمان بندی سنتی ، هیچ كدام از ا ين ابزارها به توالی و ترازبندی فعالیت ها در منابع توجه نمی کنند . (این موضوع در بخش ۱-۲ توضیح داده خواهد شد) . 
علاوه بر منابع ، قیود نیز تخصيص فعالیت ها را  با محدوديت مواجه می‌کنند . زمان بندی های سنتی تقدم قیود در بین فعالیت ها را معرفی کردند . معمولاً هر کجا که باید توالی فعالیت ها رعایت شود فعالیت ها و وظایف با هم، هم وابسته شده اند از این رو دربارۀ مدل های وظیفه محور صحبت خواهیم کرد . 
زمان بندی كف کارگاهی ، یک مثال برای نشان دادن مسئله زمان بندی وظیفه محور می باشد .(۲/۹) 
زمان بندی بر مبنای محدودیت ها (۲۰) به وسیله دادن تقدم دادن دلبخواهی به فعالیت ها بسیار شايع است ولی نیاز به تسلط به شناخت قبلي از فعالیت ها دارد. 
در بخش های بعد نشان خواهیم داد که مسائل واقعی از آنچه که در مسائل ساده فوق الذکر یاد شد بسیار پیچده تر می باشند . به ویژه مثال هایی خواهیم زد که در آنها منابع با رفتارهای مرکب و پیچیده، از دسته بندی سنتی ( یکتا/تجمعی) فراتر هستند . همچنین نشان خواهیم داد چرا یک الگوی زمان بندي كه در آن وظايف ثابت در نظر گرفته مي‌شوند، مدلی درخور برای زمان‌بندي برخی از  فرآیندهای تولید نمی باشد . در قسمتي نیز به تشریح یک مثال که دربردارنده این ویژگی هاست خواهد بود . 

۲٫۱٫ منابع پيچيده(مركب) 
منابع یکتا (ماشین) و تجمعی (انبار) مثالهايي نوعی از منابع هستند. ولی در برخی از محیط های تولید نظیر محیط های تولید صنعتی رفتار منابع کمی پیچیده تر و ترکیبی تر می باشند . خصوصاً ، توالی و انطباق فعالیت ها مهم هستند . در سیستم برنامه ریزی ویسپوت ، سیستم توليد دسته ای با یک فرآیند حمل و نقل ترکیبی را مدلسازی می کنیم . 
 در روش تولید دسته‌ای فعالیت ها می توانند به صورت موازی انجام شوند ولی اگر دو فعالیت همپوشانی داشتند باید در زمان واحد شروع و در یک زمان پایان یابند . این همپوشانی تشکیل یک دسته‌ي توليد را می دهد. در اين روش توليد علاوه بر محدودیت ظرفیت محدودیت سازگاری را نیز داریم به عبارت دیگر ، فعالیت هایی که از یک نوع می باشند و سازگاری دارند می توانند به صورت موازی انجام شوند . علاوه بر این برای تولید دسته می توانیم یک طرح حمل و نقل ترکیبی را مدلسازی کنیم. منابع ذکر شده در ايستگاه‌هاي مختلف مصرف می‌شوند و بین اين ايستگاه‌ها حمل و نقل می‌شوند . در زمان واحد هر منبع می تواند دقیقاً در یک ايستگاه حضور داشته باشد و هر ايستگاه فقط می تواند بر اساس الگوی حمل و نقل تغيير را روي دسته‌ي توليد انجام دهد. 
علاوه بر این ، تعداد دسته های در جریان در هر ایستگاه محدود است . اكنون مثال هایی را مطرح می کنیم که نشان می دهد چگونه الگوی حمل و نقل برای مدلسازی رفتار منابع واقعي استفاده می شود . 
یک منبع ثابت را با دو روش تولید موازی و متوالی را بررسي مي‌کنیم. برای تعداد دسته هاي موجود در  فرايند روش تولید سريال محدودیتی وجود ندارد در صورتی که در روش موازی فقط سه دسته محصول می توانند حضور داشته باشند . محدود شدن تعداد دسته ها در روش تولید موازی ناشی از تکنولوژی به کار رفته برای تولید است و برخی از محصولات فرعی تولید شده در حین تولید موازی ، موقتاً در کنار ماشین انبار می شوند . انبار موقت بعد از تولید سه دسته پر می شود و بدینگونه دسته بازیافت باید قبل از تولید ادامه یابد . 
برای ساختن الگوی حمل و نقل ترکیبی ، می توان به لحظه‌ي ورود دسته تخلیه توجه كرد(دسته‌ي تخليه آن دسته‌اي است كه بعد از ورود آن دسته به ايستگاه كاري و انجام كار روي آن بايد تميزكاري ماشين آلات انجام مي‌شودم و انباشته‌ي كنار هر ايستگاه بايد تخليه شود. به هر حال، تا زمانی که محصولات کنار ماشین انبار شده‌اند تميزكاري انجام نخواهد شد. بعداً در مورد نقش دسته تخلیه در یک پاراگراف توضیح خواهیم داد . 
الگوی حمل‌ونقل یاد شده در پاراگراف بالا می تواند به سادگی به وسیله یک گراف نمایش داده شود. که هر ایستگاه به وسیله تعداد بیشینه و کمینه تعداد دسته های موجود در این ایستگاهها شناسایی می شود . 
 
شکل ۱٫ رفتار بسیاری از منابع را که می توان به وسیله استفاده از ایستگاههای با بیشینه و کمینه تعداد دسته ها در هر ایستگاه‌هاي کاری (داخل براکت) و استفاده از الگوی حمل و نقل بين ایستگاهها (سمت چپ) ، شرح داد. این الگوی حمل و نقل باید در تولید متوالی دسته‌ای دنبال شود . 
الگوی حمل و نقل، برای مدلسازی منابع چارچوب یک کاری انعطاف پذیر را با استفاده از بیشینه و کمینه‌ي دسته‌ها در هر ایستگاه واقعی در اختیار قرار می دهد. برای مثال به ما کمک می‌کند که بفهمیم کارگران براي یادگیری طرز كار ماشين‌آلات به چهار دسته توليد نیاز دارند . به عبارت دیگر مدت زمان برای انجام کار روی این چهار دسته از دسته های بعدی بیشتر است . می توانیم ، ا با خصوصیات كه ایستگاههای کاری از قبیل مدت و بازه های زمانی را  بر روي هر ايستگاه كاري برچسب‌گذاري کنیم، این ویژگی‌ها برای کلیه دسته هايي كه به اين ايستگاه‌هاي كاري وارد مي‌شوند قابل استفاده هستند. از این رو کارگر می تواند به وسیله حمل و نقل یک دستگاه به دو دسته مبتدی و ورزیده دسته بندی شود . 
 
شکل۲٫ حمل و نقل بین ایستگاههای کاری می تواند رفتار منابع را توضیح دهد . براي مثال بعد از يك تعداد از دسته‌ها وارد شده به دسته‌ها منابع يا محصولات تغييرات برگشت‌ناپذيري پيدا مي‌كنند.
طرح حمل‌و‌نقل توضیح داده شده‌اند اجازه را که شمارش تعداد دسته‌ها برای هر ایستگاه را ارائه می دهد . به هر حال در موقعیت های زیادی هست که در آن کاربر نیاز به شمارش دسته های ایستگاه‌های مختلف را دارد . به عنوان مثال دسته تخلیه زمانی بعد از تعداد خاصی از دسته محصول وارد ایستگاههای کاری می شود.در سیستم کف کارگاهی ویسپوت یک شمارنده دسته ها را تعريف می‌کنیم که دسته های کل ایستگاه‌های کاری را می شمارد . این شمارش ترتیب‌دهی و توالی دسته ها را با محدودیت مواجه می کند .

 
شكل ۳٫ شمارندۀ دسته ها را در سراسر ایستگاههای کاری برای مدلسازی موقعیت ها از قبیل تخلیه اجباری بعد از هشت دسته محصول (سریال، موازی) را شمارش می کند . 
زمان بندی مدل شرح داده شده در بالا به وسیله ابزارهای زمانبندی متداول سنتي سخت و تقريبا غیر ممکن است.اصلي‌‌ترين مشكل الگوی حمل و نقل  این است که شمارش بعضی  از دسته‌ها به وسیله شمارنده انجام نمي شود به اين معني كه رفتار يك دسته در بين ايستگاه‌هاي كاري مستقل نمي‌باشد و منوط به مبقي دسته‌ها كاري مي‌باشد.(۱۷و۲ ) از این رو دسته ها را می توان از قبل تعريف كرد  و این که ما دسته ها را در طول زمان بندی به صورت پویا برنامه‌ريزي کنیم بسیار آسان تر خواهد بود.و این یعنی همان یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمان بندی که ما در قسمت (۳) پیشنهاد کردیم . 

۲٫۲ وابستگی منابع
 در سیستم های زمان بندی متداول و سنتي روابط ایجاد شده بین فعالیت‌ها با توجه به  اولویت محدودیتها ایجاد می شود. این اولویت  بين محدودیت ها را می توان در جریان بین فعالیت ها مشاهده کرد. یک قلم ( آيتم) براي مورد استفاده قرار گرفتن در ايستگاه كاري بعدي ابتدا بایددر ايستگاه قبلي توليد شود. به هر حال، اين اولويت بندي ساده بين روابط بين دسته‌ها برای مدل سازی بسياري از مسائل واقعی کافی نیست.
هریک از اقلام قبل از اینکه مصرف شوند باید تولید شود بعضی مواقع فاصله زمانی بین اتمام تولید و شروع مصرف نباید خیلی طولانی شود . به علت اینکه دمای محصول برای مصرف در مرحله بعد باید پایین باشد بعد از تولید خنک کاری می شود . می توانیم این مسئله زمانی که روابط تقدمی ساده با محدودیت های بیشتری عوض می شوند .می توان با زمان بندی مبتنی بر محدودیت ها مدل سازی کرد .

بيشينه تأخیر < انجام تولید_شروع مصرف < کمینه تأخیر
مشکل زمانی به وجود می آید که ما می‌دانیم چه فعالیت هایی با استفاده از تقدم محدودیت های ذکر شده در بالا به هم ارتباط پیدا کرده‌اند مثلا زمانی که چند فرآیند مختلف برای توليد یک آيتم استفاده می شود اين مشكل پديد مي‌آيد. 
برای مثال فرض کنید محصول در یک سیستم با روش موازی توليد مي‌شود در اين سيستم دو ماشین كه با هم  کار می‌کنند و حتمآ به یک کارگر نياز داريم (شکل ۴ سمت چپ). دريك حالت ديگرهمان محصول در یک سیستم متوالی(سریال) که در آن محصول برای ساخت ابتدا به ماشین ۱ و سپس به ماشین ۲ می رود و در اين سيستم به کارگر نيازي نیست (تصویر۴ سمت راست). ساختار فرايند و مسيير  تولید در دو مورد بالا متفاوت است، دسته های متفاوتی با روابط متفاوتی در آنها استفاده می شود. زمان بندی متداول نیاز به یک روند مشخص تولید مشخص دارد دارد كه اين روند بايد قبل از شروع فرايند توليد تعيين شود. ما پیشنهاد می دهیم که زمانی که اطلاعات کافی راجع به دسته‌ها در دست است این تصمیم را به تعویق بیندازیم.

 
شکل ۴٫  در شرایط واقعی کارخانه یک به طور نمونه فرایند تولید یک محصول طی مسیرهای بیشتری انجام شود به این صورت که یا به وسیله یک سیستم تولید موازی دو ماشین در حال کار کردن است و یک کارگر نیاز است در یک ماشین اول آماده سازی و سپس در ماشین دوم تولید می شود.
مشكل ديگر در برنامه‌ريزي متداول سنتي مدلسازي روابط چند به چند براي دسته‌هاي توليد مي‌باشد، به عبارت ديگر در ضمن وجود چندين توليد كننده براي يك دسته چندين مصرف كننده نيز وجود دارد و چندين چرخه وجود دارد.در يك چرخه ممكن است كه چندين محصول فرعي وجود داشته باشد كه اين محصولات در مراحل بعدي مورد استفاده قرار بگيرند و در مدلسازي چرخه بايد اين محصولات را مد نظر قرار داد. زمان‌هاي setup قبل از اجراي چرخه قابل پيش بيني نيستند. اينكه قبل از طراحي ايستگاه‌هاي كاري چرخه را طراحي كنيم به نظر كار غير ممكني مي‌آيد.
برای دستیابی به موضوع بالا ما پیشنهاد می کنیم قبل از اینکه روابط تقدم بین منابع مشخص شود ، روابط تأمین کننده مشتری بین منابع مشخص شود. تقدم بین مشتری تأمین کننده به وسیله منابع تأمین کننده و منابع مشتری و ایستگاههای کاری شان و تأخیر بین اتمام تولید دسته ها تأمین کننده و شروع مصرف دسته ها مشخص می شود.از این رو یک دسته تأمین کننده می تواند به چند دسته مصرف کننده تبدیل شود و بالعکس .

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج