گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم.
سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم ۳۰۰۰ دلار بود.
سیاهه پایانی کار در فهرست پردازش و فن آوری ۱۰۵۰۰ دلار بود.
از کالاهای تکمیل شده در طی این مراحل و دوره، کالاهایی به قیمت ۹۵۰۰ دلار به قیمت ۱۳۳۰۰ دلار فروخته شد.
برای معاملات فوق تمام مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای را تهیه کنید و تراز پایانی را در فهرست و سیاهه کالاهای تکمیل شده تعیین کنید.
(مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای هزینه های مشاغل را مشخص می کرد.) مهندسان شرکت امگا از نظام هزینه گذاری به ترتیب مشاغل استفاده می کنند. در اول سپتامبر ۲۰۰۳ این شرکت دارای مانده های حساب ذیل بود:
سیاهه مادۀ خام:  332400 دلار
کار در سیاهه فرآوری و پردازش:  1056300 دلار
هزینۀ کالاهای فروخته شده: ۴۷۳۲۰۰۰ دلار
کار انجام شده در سیاهه فرآوری و پردازش شامل حساب کنترل کنندۀ دفتر کلی شرکت تابعه و هزینه های مشاغل می باشد. در اول سپتامبر سه حساب موجود در دفتر کلی هزینۀ مشاغل مانده های زیر را داشت:
شغل ۷۵#         593200 دلار
شغل ۷۸#         316800 دلار
شغل ۸۲#         146300 دلار
در طی ماه سپتامبر معاملات زیر صورت گرفت:
۱ سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان ۹۷۰۰۰۰ دلار
۴ سپتامبر: صدور ماده خام به ارزش ۹۵۰۰۰۰ دلاربه صورت:
۱٫ شغل ۷۵#    44800 دلار
۲٫ شغل ۷۸# به ارزش ۲۲۶۸۰۰ دلار
۳٫ شغل ۸۲# به ارزش ۳۹۶۶۰۰ دلار
۴٫ شغل ۸۶# به مبلغ ۲۵۶۲۰۰ دلار
۵٫ ماده غیر مستقیم به ارزش ۲۵۶۰۰ دلار
۱۵ سپتامبر: تهیه و پرداخت فهرست پرداخت های کارخانه برای اول تا      15 سپتامبر به میزان ۳۶۸۵۰۰ دلار. تجزیه و تحلیل فهرست پرداخت ها در ۱۵-۱ سپتامبر اطلاعات زیررا در این زمینه ارایه کرد که تلاش نیروی در راستای انجام فعالیت هایی اختصاص یافته است:
۱٫ شغل ۷۵#     4430 ساعت    44300 دلار
۲٫ شغل ۷۸#    11160 ساعت    111600 دلار
۳٫ شغل ۸۲#    12150 ساعت    121500 دلار
۴٫ شغل ۸۶#    5540 ساعت    55400 دلار
۵٫ دستمزدهای غیر مستقیم        35700 دلار
۱۶ سپتامبر: مهندسان کارخانۀ امگا سربار تولید را صرف مشاغلی با دست مزد ۵۰/۷ دلار در هر ساعت کار پس از تهیه فهرست پرداخت ها نمودند.
۱۶ سپتامبر: شغل ۷۵# تکمیل گردید و توسط مشتری پذیرفته شد و با قیمت فروش هزینه به اضافه ۲۵ درصد سند گردید.
۲۰ سپتامبر: پرداخت صورت حساب های کارخانه به صورت ماهانه از قبیل: صنایع همگانی ۱۷۸۰۰ دلار، اجاره ۳۸۳۰۰ دلار و حساب های قابل پرداخت (در ماه آگوست) ۹۰۴۰۰ دلار.
۲۴ سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان ۴۱۲۰۰۰ دلار. 
۲۵ سپتامبر: صدور مادۀ خام به شرح ذیل:
۱٫ شغل ۷۸# به میزان ۷۴۴۰۰ دلار
۲٫ شغل ۸۲# به میزان ۱۰۸۳۰۰ دلار
۳٫ شغل ۸۶# به میزان ۱۹۲۵۰۰ دلار
۴٫ مادۀ غیر مستقیم       27200 دلار
۳۰ سپتامبر: ثبت هزینه های سربار اضافی کارخانه به شرح ذیل:
۱٫ کاهش بها ۲۰۹۵۰۰ دلار
۲٫ حق بیمه پیش پرداخت شده با تاریخ منقضی ۳۲۱۰۰ دلار
۳٫ مالیات های اعمال شده وگواهینامه و جوازها ۱۳۰۰۰ دلار
۳۰ سپتامبر: ثبت و ضبط حقوق و دستمزدهای ناخالص برای فهرست پرداختهای کارخانه برای روزهای شانزدهم لغایت سی ام سپتامبر به میزان ۳۵۷۲۰۰ دلار. تجزیه و تحلیل فهرست پرداخت ها به صورت زیر است:
۱٫ شغل ۷۸#    8840 ساعت
۲٫ شغل ۸۲#    11650 ساعت
۳٫ شغل ۸۶#    11980 ساعت
۴٫ دستمزدهای غیر مستقیم به میزان ۳۲۵۰۰ دلار
۳۰ سپتامبر: هزینه سربار اعمال شده برای نیمۀ دوم سپتامبر برای مشاغل کارخانه
الف) تهیۀ مطالب ثبت شدۀ روزنامه ها برای معاملات سپتامبر ۲۰۰۳
ب) استفاده از حساب های T جهت انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه در بخش(a) به حساب های تابعۀ هزینۀ مشاغل و به حساب های دفتر کل
ج) تهیۀ صورت مغایرت مانده های ۳۰ سپتامبر در دفتر کل شرکت تابعه با کار در حساب فهرست فرآوری و پردازش در دفتر کل
د) تعیین مقدار سربارهای اعمال نشده و اعمال شدۀ سپتامبر
۴۵) (مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای و جریان هزینه ها) اجزا و عناصری عالی در سال ۲۰۰۳ با سه شکل پردازش شده آغاز گردید.

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۰۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج