گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


حكومت اسلامي از ساير حكومت ها, از منظر فقهي امام (س), “حكومت اسلامي” با 
“سلطنت” متفاوت است. 
“حكومت اسلامي از بدو تائسيس بر “سلطنت و ولايتعهدي” خط بطلان كشيده و 
بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن بر انداخته 
است.”> [2] 
حكومت اسلامي از نوع “استبدادي” و يا “مشروطه سلطنتي” نيست, بلكه “حكومت اسلامي 
حكومت قانون الهي بر مردم است”. [۳] 
“در حكومت اسلامي, حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه 
شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين شده است. 
“مجموعه شرط” همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا 
شود.”> [4] 
بنابراين نقطه تمايز نظام اسلامي با ساير دولت هايي كه داراي حكومت هاي 
استبدادي, مشروطه سلطنتي و يا ساير حكومت ها است از ديدگاه ايشان در “رعايت و 
اجراي قوانين و مقررات اسلامي” است. 


۲ ـ ضرورت عقلي ايجاد حكومت اسلامي

در مورد دلايلي كه تشكيل حكومت اسلامي را خصوصاً در عصر غيبت امام معصوم 
ضروري و مقتضي مي نمايد, امام خميني (س) به سيره نبوي استناد نموده اند. 
دلايل ايشان عبارت اند از: 
“سنت و رويّه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر تشكيل حكومت است, زيرا اولاً: خود 
تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهي مي دهد كه تشكيل حكومت داده, و به 
اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: 
والي به اطراف مي فرستاده, به قضاوت مي نشسته, و قاضي نصب مي فرمود,
يا سفرايي به خارج و نزد ر…ساي قبايل و پادشاهان روانه مي كرده; معاهده و 
پيمان مي بسته; جنگ را فرماندهي مي كرده و خلاصه, احكام حكومتي را به 
جريان مي انداخته است. 
ثانياً: براي پس از خود به فرمان خدا تعيين “حاكم” كرده است. وقتي 
خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مي كند, به اين 
معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. و چون 
رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهي را ابلاغ مي نمايد, ضرورت 
تشكيل حكومت را نيز مي رساند.” [۵] 
از ديدگاه فقهي امام خميني (س) “ضرورت اجراي احكام ِشرع” همان طور كه تشكيل 
حكومت اسلامي را در زمان رسول اكرم (ص) ايجاب مي نموده, دليلي است بر لزوم 
ايجاد حكومت اسلامي و تشكيل آن در عصر حاضر. 
“بديهي است ضرورت اجراي احكام, كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را 
لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست; و پس از رحلت 
رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد.”> [6] 
هم چنين “لزوم وحدت اسلامي” دليل ِعقلي ديگري است بر ضرورت ايجاد حكومت اسلامي 
كه توسط امام خميني (س) ارائه شده است: 
“ما براي اين كه وحدت اسلام را تائمين كنيم, براي اين كه وطن اسلام را از 
تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آن ها خارج و آزاد كنيم, 
راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم.”> [7] 
مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, “وظيفه مسلمين و علماي 
اسلامي” را در ايجاد دولت اسلامي مشخص و محرز مي كند: 
“ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم پشتيبان 
مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه اميرالمومنين (ع) در 
وصيّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر مي دهد و مي فرمايد: وَ كُونا لِلظّالِم ِخَصماً, و 
لِلمَظلُوم ِعَوناً”. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج