گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مردم از قديم الايام كه نمي توان تارخش را مشخص كرد نسبت به رؤيا و خواب عنايت خاصي داشته اند و در هر قوم در هر منطقه و با هر مليتي قوانين و موازين مختلفي براي خواب و تعبير خواب بوده است. كه با آنها خوابها را تعبير مي كرده اند و در مورد خير و شرّ خواب ها به بحث مي نشسته اند و با انجام مراسم خاص سعي در جلوگيري از وقوع و عملي شدن خوابهاي بد و شيطاني داشته اند.
امروزه نيز علي رغم پيدايش مكاتب فلسفي كه متافيزيك و روح را كاملاً‌ انكار مي كنند دانشمندان و فلاسفه نمي توانند براحتي از اين مسئله عبور كنند و بي تفاوت بمانند و هميشه دغدغة خاطر همه بوده است
در متون مذهبي باقيمانده از مذاهب بسيار قديمي به روح و ماوراء طبيعت بسيار توجه شده است و عالم متافيزيك بزرگتر و مهمتر از طبيعت ظاهري نشان داده شده است. از جمله در كتاب مقدس قرآن كه كاملترين كتاب مذهبي است و در سوره هاي مختلف آن بصورت هاي گوناگون در مورد اين امر مهم صحبت شده است و اعتنايي خاص شده است. چنانكه رؤياي حضرت ابراهيم (ع) را در مورد فرزندش آورده و مي فرمايد: 
«بعد از آنكه با او به مني رسيد (با حضرت اسماعيل) گفت اي پسر من در خواب ديدم كه تو را زبح مي كنم ببين تا نظرت در اين باره چيست؟ 
گفت اي پدر بجاي آر آنچه را كه بدان مأمور شده اي … تا آنجا كه … ما ندايش كرديم اي ابراهيم رؤياي خود را تصديق كردي» «صافات ۱۰۵» 
و در داستان زيباي يوسف صديق رؤياي يوسف را نقل كرده اند كه مي فرمايد: 
«زمانيكه يوسف به پدرش گفت اي پدر در خواب ديدم يازده ستاره و شمس و قمر را كه برايم سجده مي كنند» «يوسف ۴» 
و همچنين رؤياي دو رفيق زنداني يوسف عليه السلام را چنين حكايت مي كند: 
«يكي از آندو گفت در خواب مي بينم كه شراب مي گيرم و ديگري گفت مي در خواب مي بينم كه بالاي سرم طبقي نان حمل مي كنم و مرغان از آن مي خورند ما را به تفسير خبر ده كه ما تو را در نيكوكاران مي يابيم» 
و بعد در ادامة داستان يوسف خواب پادشاه مصر را حكايت مي نمايند: 
«پادشاه گفت: من در خواب هفت گاو فربه را كه هفت گاو لاغر آنها را مي خورند و هفت سنبلة سبز و سنبله هاي خشك ديگر. هان اي كرسي نشينان نظر دهيد مرا در رؤيايم» «يوسف ۴۳» 
و در سورة طه خواب مادر حضرت موسي را حكايت نموده مي فرمايد: 
«و چون وحي كرديم به مادر تو آنچه وحي شدني است كه او را بگذارد در صندوق و بينداز بدريا» «طه ۳۹۰» 
در روايات مختلف اشاره شده كه اين وحي بصورت رؤيا بوده است. و خوابهائي نيز از رسول خدا نقل كرده و مي فرمايد: «زمانيكه خداوند ايشان را در عالم رؤيا بتو اندك نشان داد، كه اگر ايشان بسيار جلوه مي كرد هرآينه سست مي شديد و در اينكه به جنگشان اقدام بكنيد يا نه نزاع مي كرديد» «انفال ۴۳»
و نيز فرموده: «هرآينه خداوند در عالم رؤيا به رسول خدا بحق راست گفت كه بزودي به مسجدالحرام وارد مي شويد ان شاءالله در حاليكه ايمن باشيد و سرهايتان تراشيده باشيد و تقصير كرده باشيد و ترسي بر شما نباشد» «فتح ۲۷»‌
و نيز مي فرمايد: «ما خوابي كه بتو نشان داديم قرارش نداديم مگر فتنه و امتحان مردم» »اسواء ۶۰» 
عدة زيادي از ائمه نيز به خواب توجه زيادي كرده اند از جمله اينكه بسياري از ائمه اين آيه را از سوره يونس كه مي فرمايد: 
«لَهُم بشري في حيات الدنيا و في الاخره لا تبديل بكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» 
منظور از بشارت در اين آيه را بعضي به بشارت فرشتگان در آستانة مرگ به انسان و بعضي آنرا خواب تعريف مي كنند.
پيامبر در مورد خواب مي فرمايد: 
«الرؤياء ثلاثه بشري من الله و لحزين بن الشيطان و الذي بحدت به الانسان نفسه خيره في منامه» 
خواب و رؤيا سه گونه اند گاه بشارت از ناحية خداوند. گاوه وسيلة غم و اندوه از سوي شيطان و گاه مسائلي است كه انسان در فكر خود مي پروراند و آن را در خواب مي بيند. 
و باز از ابوذر نقل شده است كه فرموده: 
«الرؤيا الصالحه جزء في سته و اربعين جزء النبوه» 
خواب صالحه جزئي از چهل و شش جزء پيغمبري است.
و نيز در خبر است در آخرين روزهاي زندگي پيغمبر وقتي عده اي بحضور رسيدند و سؤال كردند اي پيامبر اگر اجل شما فرا رسد و رحلت كنيد. كارهاي دين را چگونه بدانيم و چگونه اخبار را بفهميم كه پيامبر فرمودند: اي ياران بعد از وفات من وحي منقطع شود ولي مبشرات قطع نگردد. پرسيدند: يا رسول الله مبشرات چيست. پيامبر فرمودند: 
«الرؤيا الصالحه التي يراها المرء الصالح اويراهاكه» 
يعني ديدن خوابهاي صالحي كه مردان صالح ببينند يا كسان ديگر و از حضرت علي (ع) نقل شده است چون مؤمني خواب ببيند واجب است دانستن تعبير آن تا از بهرة نيكوي آن مطلع گردد و از خواب بد بايد حذر كرد و به دعا و عبادت و صدقه دادن تا تعبير نپذيرد و به انجام نرسد.
با اشاراتي كه شد لزوم بررسي اين موضوع دو چندان مي شود پس به بررسي نظرات مختلف دربارة حقيقت خواب و رؤيا مي پردازيم و تفسيرها و نظرات مختلف را بطور جداگانه مطرح و مقايسه مي كنيم. 
تفاسير خواب: 
تفسير مادي 
تفسير روحي 
ماديها مي گويند خواب ديدن چند علت مي تواند داشته باشد: 
الف) نتيجة‌ مستقيم كار روزانه 
ب) سلسله آرزوهاي برآورده نشده كه در خواب مي بينيم. مثال: تشنه – خواب آب مي بيند. 
ج) ممكن است از ترس باشد – مثلاً شخص ترسو هميشه خواب دزد و قاتل مي بيند. 
فرويد و پيروانش يكنوع تفسير مادي ديگري نيز دارند آنها معتقدند «خواب و رؤيا عبارتست از ارضاي تمايلات واپس زده و سركوفته اي كه هميشه با تغيير و تبديلهايي براي فريب (من) به عرصة خودآگاهي روي مي آورند» 
آنان روان آدمي را به دو بخش تقسيم مي كنند. بخش آگاه يعني آنچه به تفكر روزانه و معلومات ارادي و اختياري انسان ارتباط دارد.
و بخش ناخودآگاه يعني بخشي كه در ضمير باطن به صورت يك ميل ارضاء نشدة پنهان گرديده است. يعني ما اميال بسياري داريم و به عللي نتوانسته ايم آنها را ارضاء كنيم و در ضمير باطن ما جاي دارند و به هنگام خواب كه هستيم خودآگاه از كار مي افتد و براي يك نوع اشباء تخيلي به مرحلة خودآگاه روي مي آورند و گاهي بدون تغيير منعكس مي شوند مثلاً عاشق خواب محبوب از دست رفته اش را مي بيند و گاهي اين تصاوير تغيير شكل مي دهند.
بنابراين رؤيا هميشه مربوط به گذشته است و هرگز از آينده خبر نمي دهد و تنها مي تواند وسيلة خوبي براي خواندن ضمير ناخودآگاه باشد و به همين جهت براي درمان بيماريهاي رواني كه متكي به كشف ضمير ناخودآگاهي است از خوابها كمك مي گيرند.
بعضي ديگر از دانشمندان ميان خواب و نيازهاي غذايي بدن رابطه قائلند مثلاً كسي كه خواب ببيند موهاي سرش سفيد شده ويتامين «ب» B كم دارد اما فلاسفة روحي تفسير ديگري براي خواب دارند.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج