گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

قدرداني ها: سپاسگذاري صادقانه از كارمند خدمات جنگلي USDA، آزمايشگاه محصولات جنگلي، بخاطر كمك هايشان در آماده سازي اين اثر.
تشكرهاي صادقانه از ديويد گرين، ديويد كرتچمن، و كنت مك دونالد از گرده كاري ويژگيهاي مهندسي؛
جان”راستي” درام از جنگل باني ايالتي و خصوصي؛ اسكات ليون گود و جيمز ريب از دانشگاه ايالتي اورگون؛ و ليزا جانسون از اداره بازرسي كاج شمالي، كه اين نوشته را بازبيني كرده است. همچنين قدرداني از سوزان لوان، معاون رئيس آزمايشگاه فرآورده هاي جملگي بخاطر حمايتش و از تيم خدماتي اطلاعاتي آزمايشگاه فرآورده هاي جنگلي بخاطر ويرايش و ايجاد اين گزارش.
اين كتاب به البرت لوتر ليتل جي ار(از سال ۱۹۰۷ تاكنون) بخاطر همكاري هاي مهم و زياد او براي مجموعه اصطلاحات و توزيع هاي جغرافيايي هر دو درختان نرم چوب و سخت چوب آمريكاي شمالي اختصاص داده شد(۴۵، ۷۶، ۱۰۰ تا ۱۳۹)، ۱۹۷، ۱۹۸).
قدرداني ها: سپاسگذاري صادقانه از كارمند خدمات جنگلي USDA، آزمايشگاه محصولات جنگلي، بخاطر كمك هايشان در آماده سازي اين اثر.
تشكرهاي صادقانه از ديويد گرين، ديويد كرتچمن، و كنت مك دونالد از گرده كاري ويژگيهاي مهندسي؛
جان”راستي” درام از جنگل باني ايالتي و خصوصي؛ اسكات ليون گود و جيمز ريب از دانشگاه ايالتي اورگون؛ و ليزا جانسون از اداره بازرسي كاج شمالي، كه اين نوشته را بازبيني كرده است. همچنين قدرداني از سوزان لوان، معاون رئيس آزمايشگاه فرآورده هاي جملگي بخاطر حمايتش و از تيم خدماتي اطلاعاتي آزمايشگاه فرآورده هاي جنگلي بخاطر ويرايش و ايجاد اين گزارش.
اين كتاب به البرت لوتر ليتل جي ار(از سال ۱۹۰۷ تاكنون) بخاطر همكاري هاي مهم و زياد او براي مجموعه اصطلاحات و توزيع هاي جغرافيايي هر دو درختان نرم چوب و سخت چوب آمريكاي شمالي اختصاص داده شد(۴۵، ۷۶، ۱۰۰ تا ۱۳۹)، ۱۹۷، ۱۹۸).
مندرجات
مقدمه
آبيس آمابيليس دو گل. اكس فاربز پيناسه صنوبر اقيانوس آوام
آبيس با لسامه(ال) ميل. پيناسه صنوبر بالسام
آبيبس كانكو كور(گورد. و گلند) ليندل. اكس هيلدبر. پيناسه صنوبر سفيد
آبيس گرانديس(دوگل. اكس دي. دان)
ليندل. پيناسه صنوبر بزرگ
آبيس لاسيوكراپا(هوك). نات. پيناسه صنوبر دامنه كوه آلپ آبيس مگنيفيكا. اي. مور. پيناسه صنوبر قرمز كاليفرنيا
آلبيس پروكرا رد. پيناسه صنوبر برجسته
چامه سيپاريس گونه اسپاچ سروهاي كاپرساكن
جامخ سيپارس لاوسونيانا(اي. نور) پارل. كاپرساسي پورت- اورنورد- سرو
چامي سيپارس نوتكاتنسيس(دي. دان) اسپچ كاپرساسي سرو آلاسكا
چاميه سيپاريس سيوديس(ال) بي. اس. پي سرو سفيد آتلانتيك
جوني پروس گونه ال. سرو كوهستاني
جوني پروس و پي نا استود كاپرساسه سرو سوسماري
جوني پروس اكسيدنتال هوك. سرو غربي
جوني پروس سيلسي كولا(كوچك) بايلي سرو قرمز جنوبي
جوني پروس ويرژينيانا سرو قرمز شرقي
لاريكس گونه. ميل. پيناسه سياه كاج ها
لاريكس لاريسينا(دوريو) كي. كوچ پيناسه سياه كاج
لاريكس اكسيد نتاليس نات. پيناسه سياه كاج غربي
ليبوسدروس گونه اندل. سرو آتش گير
ليبو سدروس دكورنس مقرر، سرو آزاد آتش 

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج